9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

25. THƠ: Ân Đất Nước - Bửu Hòa

                    Ân Đất Nước

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                     Ân đất nước thứ nhì đượm thắm,

                     Tình quê hương nồng ấm bao la.

                           Nơi ta mở mắt sinh ra,

             Chôn nhau cắt rún ruột rà gởi nương.

                     Ân đất nước mùi hương xương máu,

             Nghĩa sâu dầy tấc đất ngọn rau.

                           Thắm nồng từng giọt máu đào,

             Ngạt ngào ơn trọng ngấm vào thịt da.

                                      

                     Ân đất nước thứ nhì cao cả,

                     Phận làm người phải trả đáp đền.

                           Noi gương chí đức bề trên,

             Núi xương sông máu giữ bền đến nay.

                     Bao anh linh chẳng nài sống chết,

                     Nêu chí Hùng theo vết Lạc Hồng.

                           Rồng Tiên riêng cõi núi sông,

             Bao đời truyền lại nguyện lòng khắc ghi.

                                     

                    Ân đất nước thứ nhì nào nệ,

                    Phải dấn thân bảo vệ vẹn nguyên.

                          Từ Nam chí Bắc khắp miền,

            Biên cương lãnh hải thề nguyền đắp xây.

                    Ngăn ngoại xâm đạp vầy tràn lấn,

                    Kìa gương hào mấy bận xông pha.

                          Máu xương bồi đấp sơn hà,

            Bao đời truyền lại cho ta nương nhờ.

                                    

                     Ân đất nước thứ nhì phải nhớ,

                     Chớ làm điều tiếp trợ ngoại xâm.

                           Nội gian thật đáng hổ thầm,

               Bạc tình bạc nghĩa thú cầm khác chi.

                     Ân đất nước phải ghi phải khắc,

                     Tấm lòng son gìn chặt không phai.

                           Cả kêu phận gái chí trai,

               Rồng Tiên Hồng Lạc anh tài noi gương.

                                    

                  Ân đất nước thứ nhì vọng hướng,

                  Ngưỡng Hoàng Thiên ban lượng hồng ân.

                        Cầu trên Tông Tổ mấy tầng,

              Vẹn toàn đất nước xa gần bình yên.

                  Ân đất nước Thánh Tiên ban lộc,

                  Nhỏ ơn thừa mưa móc gội nhuần,

                        Mong cầu nắng thuận gió thuần,

              Đất yên nước thịnh nhuận nhuần thắm tươi.

                                    

                  Trong ngoài Nam Bắc vẹn mười !!!

                                                                 Bửu Hòa

                                                    (Sacramento 11/19/2013)


Comments