9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

22. THƠ: Ước Vọng Đầu Xuân - Một Tín-Đồ PGHH


                  Ước Vọng Đầu Xuân

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                          Năm cũ bước qua năm mới về,

                          Rắn mời hội yến, ngựa ô kê.

                          Mượn thơ làm bạn cùng thi phú,

                          Mượn chút văn chương ngỏ bạn bè.

                                        

                          Giữa khuya canh ngắn đêm dài,

              Tiếng kêu vong quốc của Ngài Thục Vương.

                          Gia gia khúc ruột đoạn trường,

              Riêng tình, nhớ cảnh quê hương não nề.

                          Họa kia ai rước lại về,

              Ngày 30 ấy thảm thê đổi đời.

                          Nghìn trùng cách trở ra khơi,

              Trời Nam, đất Mỹ gặp hồi gian nan..

                          Việt Nam đang buổi lầm than,

              Xuân nầy con lạy, vái van Đức Thầy.

                          Xin Thầy ban đức từ bi,

              Cho nòi giống Việt qua cơn khổ nàn.

                          Nước con giòng giống Lạc bang,

              Sao mà bạc phước lầm than quá chừng.

                          Suy đi, nghĩ lại ngập ngừng,

              Luân hồi quả báo đã từng xảy ra.

                          Cụ Hồ vốn Chế Bồng Nga,

              Chiêm Thành bị diệt, bắt ta phải đền.

                          Cầu Thầy, chư Phật bề trên,

              Quan Âm Bồ Tát giải vòng nghiệt oan.

                          Linh hồn chúng được tiêu tan,

              Oán cừu, nghiệp dữ chẳng mang nữa mà.

                          Ơn Thầy biến chúng cải tà,

              Lấy ân báo oán, oán mà rời xa.

                          Mong cho năm Tỵ chóng qua,

              Giáp Ngọ lại đến dân ta thanh bình.

                          Ơn Thầy cứu tử, độ sinh,

              Giáp Ngọ sắp đến dân mình tự do.

                          Nhà nhà hạnh phúc ấm no,

              Nhân quyền, dân chủ khỏi lo cửa quyền.

                          Thầy về giáo đạo ba miền,

              Từ Nam ra Bắc đạo truyền khắp nơi.

                          Xuân nầy mới thật thảnh thơi,

              Thầy về độ chúng nơi nơi thanh bình.

                                                  Một Tín Đồ PGHH

Comments