9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

20. THƠ: Mừng Xuân Giáp Ngọ - Nguyễn Hoài Ân

             Mừng Xuân Giáp Ngọ

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                 Xuân về Giáp Ngọ chúc bình an,

                 Gia đạo an khang với xóm làng.

                 Địa vị, tiền tài, danh, phú quý,

                 Cơ ngơi, sự nghiệp phước thanh nhàn.

                 Con cháu đầy đàn vui hạnh phúc,

                 Cửa nhà lộng lẫy hưởng bình an.

                 Đừng quên trí, dũng rèn ân đức,

                 Huệ, định, từ bi giữ vẹn toàn.

                                          Nguyễn Hoài Ân


Comments