9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

19. THƠ: Buông Xả - Trương Minh Sung

                         Buông Xả

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
                          Cuộc đời nầy vô thường

                          Thân xác rồi hủy hoại

                          Tài sản cũng mất tiêu

                          Người yêu đành phải mất!

                          Thân người là giả tướng

                          Do tứ đại hợp thành

                          Hết duyên thân ta rã!

                          Dù các bậc tài danh...

                          Sống vui - không bám víu

                          Tất cả không thường còn

                          Không chấp ngã , chấp pháp!

                          Cuộc đời hạnh phúc hơn.

                          Không mong cầu danh lợi

                          Chỉ làm khổ thân người

                          Vạn pháp không tồn tại

                          Mãi biến đổi trên đời.

                          Càng bám víu càng khổ

                          Buông bỏ thấy nhẹ nhàng.

                          Không gì tồn tại mãi!

                          Ra đi nhẹ hành trang.

                          Chết không phải là hết!

                          Nghiệp báo mang kiếp sau.

                          Nên tu tâm bố thí!

                          Luật nhân quả luân hồi.

                          Sống vui trong hiện tại

                          Không nhớ chuyện buồn đau

                          Tương lai không ai biết!

                          Đừng lo lắng mai sau.

                          Buông bỏ tham , sân , si...

                          Cuộc đời nầy bớt khổ.

                          Chúng sinh còn u mê

                          Đức Phật đã giác ngộ.

                   Minh Lương Trương Minh Sung

                   Cali. 11 / 11 / 2013


Comments