9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

18. THƠ: Chúc Mừng Năm Mới - Lê Minh Triết


      Chúc Mừng Năm Mới

      Xuân Giáp Ngọ 2014

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
         Chúc Xuân tươi-thắm khắp nhà nhà,

         Chúc khó không làm bận chúng ta.

         Chúc nước dân mình chung góp sức,

         Chúc nền dân-chủ tiếp phô ra.

 

         Xuân đến, ta cùng vui với nhau,

         Xuân đi, nét ngọc chẳng phai màu.

         Xuân về rộn rịp trong đôi bữa,

         Xuân cổi, lòng không cổi trước sau.

         5 giờ sáng, ngày 30 tháng Chạp năm Quý Tỵ

                          Lê Minh Triết

Comments