9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 23‎ > ‎

02. Lời Chúc Tết của HT\ BTSTƯHN - Nguyễn-Trung-Hiếu
  GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

  BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

  4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

 Tel 905-619-0398  916-731-8331  Fax 905-619-039

E-mail: btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.netLỜI CHÚC TẾT

Của BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

Năm Giáp-Ngọ 2014

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 23

 
         Năm Quý-Tỵ sắp qua, Xuân Giáp-Ngọ vừa hiện đến, và Xuân của đất trời thì muôn đời vẫn huy-hoàng rực-rỡ, diễm-lệ thắm-tươi, thanh-bình an-lạc.  Thế nên, con người cũng tạm quên đi những nỗi khổ đau phiền-não của cuộc đời, của năm cũ đã qua, để hòa mình cùng cảnh-vật, chào đón Chúa Xuân với niềm hy-vọng một năm mới tốt đẹp, cuộc sống đổi thay, ngày mai tươi sáng. Mặc dù đất nước VN còn đang điêu-linh nghèo khó, nhân-dân còn chịu áp-bức bất-công, nhân-quyền còn bị chà-đạp thô-bạo, tôn-giáo còn bị đàn-áp thẳng tay.  Tuy vậy, theo chu-kỳ thời-gian, Xuân vẫn trở về trên quê-hương khốn-khổ, cũng như trong lòng người Việt ly-hương khắp nơi trông về cố-quốc.

         Trước thềm Tân-niên Giáp-Ngọ, với ước-vọng và niềm tin vào sự tuần-hoàn đổi thay huyền-diệu của tạo-hóa, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin trân-trọng và thân-ái kính chúc:

 • Quý vị Lãnh-đạo tinh-thần các Tôn-giáo,

 • Quý vị Đại-biểu Dân-cử,

 • Quý vị Đại-diện Cộng-đồng, Hội-đoàn, Tổ-chức, Đảng-phái,

 • Quý vị Đại-diện các Cơ-quan Truyền-thông, Báo-chí

 • Quý Đồng-hương, Đồng-bào các giới, Quý Tín-hữu, Đồng-đạo trong và ngoài nước, một Năm Mới dồi-dào sức-khỏe, an-khang thịnh-vượng, phúc-đức viên-dung, vạn sự đắc thành.

           Nhân dịp nầy, xin cùng hiệp tâm cầu nguyện cho Đất Nước Việt-Nam sớm được tự-do, lãnh-thổ vẹn toàn, quốc-nạn thoát qua, pháp-nạn giải-trừ, dân-chủ nhân-quyền tái-lập để toàn-dân được sống trong cảnh thanh-bình, an-cư lạc-nghiệp, hạnh-phúc ấm no.

           Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại khắp nơi đoàn-kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây-dựng phát-triển, kiên-cường bảo-vệ và phát-huy chánh-nghĩa quốc-gia, bảo-tồn truyền-thống văn-hóa dân-tộc.

           Thế-giới hòa-bình, chúng-sanh an-lạc.

           Hôm nay, trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin tha-thiết kêu gọi anh chị em đồng-đạo hãy nắm chặt tay nhau, giúp-đỡ lẫn nhau, đoàn-kết thật sự, và hết lòng chung lo phát-huy nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo mà Đức Tôn-Sư đã dày công hoằng-hóa.

           Xin Ơn Trên, các Đấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo gia-hộ cho toàn-thể Chư Liệt Vị.

           Trân-trọng kính chúc.

                        Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

                          Hoa-Kỳ, ngày 29 tháng 1 năm 2014

                   TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                          Hội-Trưởng

                                             (ấn ký)

                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU


Comments