9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

36. Thư tín - TSTT

THƯ TÍN:

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
          Tòa Soạn TSTT đã nhận được các bài sau đây:
 • Mừng Lễ Đản Sanh của Tầm Long,

 • Nhiều bài thơ và bài viết của các tác giả Ý Nga, Vũ Nguyễn, VP. Phật Học Tinh Quang, ...

            Tuy nhiên, vì nội dung không thích hợp với chủ trương của tờ báo hoặc không biết được ý kiến của tác giả nên chúng tôi không dám phổ biến. Đề nghị lần sau, nếu quý tác giả muốn đăng tải bài viết của mình, xin vui lòng cho biết để chúng tôi quyết định. Xin cáo lỗi cùng tất cả quý vị.

 • Phật Thầy cắm thẻ có phải trừ ếm không? của Nguyễn Hoài Ân,

 • Nét đặc sắc của Phật Giáo Hòa Hảo của Phan Thanh Nhàn.

            Tòa Soạn rất tiếc không thể đăng tất cả các bài nhận được trong số nầy, nên đành chờ phổ biến 2 bài trên vào số báo sau vậy. Xin cáo lỗi cùng tác-giả và kính mong tác-giả vui lòng thông-cảm.

            Ngoài ra, Tòa Soạn cũng đã nhận được quyển “LÀM THEO LỜI CHỈ” do tác giả là đồng đạo Phan Thanh Nhàn gởi tặng. Như tựa đề, tác giả cho biết nội dung quyển sách bao gồm những đề tài bàn luận về lời chỉ dạy của Đức Phật, Đức Thầy. Xin chân thành cám ơn tác giả và trân trọng giới thiệu đến quý đồng đạo.

                                                      TSTT


Comments