9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

10. Thành quả hoạt-động năm 2 nhiệm-kỳ IV - BTS\TƯHN


BẢN TƯỜNG TRÌNH

THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG

của Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại

Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo

Năm thứ nhì - Nhiệm kỳ IV (2011-2014)

---oOo---

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
         Sau ngày Đại Hội Đạo và Đại Lễ Kỷ niệm Ngày Khai Đạo 18/5 lần thứ 73 thành công rực rỡ tại Thành phố Sacramento trong các ngày 6, 7 và 8 tháng 7 năm 2012, BTS/TƯHN/GH.PGHH đã tiếp tục những công việc cần thiết được Giáo Hội giao phó.

         Sau đây, chúng tôi xin căn cứ theo thứ tự thời gian, kính tường trình những thành quả mà BTS. Trung Ương Hải Ngoại đạt được trong suốt năm thứ Hai của Nhiệm kỳ IV vừa qua:

1.- "Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam" do Khối 8406 tổ chức tại San José ngày 11/8/2012, chánh thức mời BTS. Trung Ương Hải ngoại GH.PGHH. Do đó, Đại Hội Đạo đã đề cử Đ/đ Vương Học Thiêm, Hội Trưởng BTS/GH.PGHH Bắc Cali đại diện BTS.Trung Ương Hải Ngoại tham dự (Tham chiếu Biên bản ĐHĐ làm tại Sacramento ngày 7/7/2012).

         Sau đó, Đ/đạo Thiêm cho biết có tham dự Đại Hội vào buổi chiều của ngày nầy.

2.- Quyết Định số: 16/BTSTƯHN/QĐ, của BTS/TƯHN GH/PGHH ngày 12/8/2012

         a) Chính-thức chấp-thuận sự từ-chức Thủ-Bổn BTS./Trung-Ương Hải-Ngoại của Đồng-đạo Nguyễn-Ngọc-Hà vì lý-do sức khỏe. Đồng thời, chân thành cảm tạ Đ/đ Ngọc-Hà đã tận tâm đóng góp công sức và tài lực trong suốt thời-gian qua cho Giáo-Hội.

         b) Chính-thức bổ-nhiệm Đồng-đạo Phạm-Lệ-Chi, đương kim Phó Thủ-Bổn BTS.TƯHN, vào chức-vụ Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo trong khoảng thời gian còn lại của nhiệm kỳ IV (2011 – 2014).

3.- Trong Bản Thông Báo làm tại California, ngày 9 tháng 9 năm 2012, Ban Thường Vụ Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã quyết định trao tặng “Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2012” cho hai đơn vị sau đây:

         a) Giáo Điểm Con Cuông, thuộc Giáo Phận Vinh, với những thành tích tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo trong ôn hòa, bác ái, kiên nhẫn nhưng đầy dũng cảm và bất khuất của giáo dân cũng như giáo sĩ tại đây.

         b) Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm thuộc Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã kiên trì tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo trong suốt 35 năm qua, dù bị khủng bố hành hạ, tù đày, nhưng Ông không hề chịu khuất phục trước bạo quyền cộng sản.

         Lễ trao giải đã diễn ra tại thành phố Frankfurt, Cộng Hòa Liên Bang Đức vào ngày 20 tháng 10 năm 2012. Đ/đạo Lê Công Tắc, Hội Trưởng GH. PGHH Đức Quốc được sự Ủy quyền của Ông Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS/TƯHN/GH/PGHH và Tu sĩ Võ văn Thanh Liêm (VN) đã đến tham dự và nhận giải nầy.

4.- Tập san Tinh Tấn số 20 - Số đặc biệt Kỷ Niệm Năm Thứ 73 ngày Khai Đạo PHẬT GIÁO HÒA HẢO – in xong ngày Thứ Ba, (11/09/2012) tại San José, và đã chuyển đến các BTS địa phương cùng một số thân hữu như thường lệ.

5.- Ra Thông báo vận động Gây quỹ Ấn tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn bộ 2013 (Thông báo số 17/BTS.TƯHN/TB ngày 4/09/2012) để phát-động việc gây Quỹ Ấn-Tống Sấm Giảng Thi-Văn Toàn-Bộ (SGTVTB) tính đến ngày 09/7/2013, đã vận-động cho Quỹ Ấn-Tống SGTVTB được số bạc là $7,285 CAD$59,565 USD

6.- Thành lập Ban Điều Chỉnh Kỹ thuật và Ấn tống (Quyết Định số 18/BTS.TƯHN/QĐ ngày 4/09/2012) với thời hạn hoàn thành công tác là 6 tháng, gồm các đồng đạo sau đây:

    Cố-Vấn: ĐĐ Nguyễn-Minh-Thiện, Cố-Vấn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTS/TƯHN)

         Cố-Vấn: ĐĐ Trần-Bá-Phải, Cố-Vấn BTS/TƯHN

         Cố-Vấn: ĐĐ Nguyễn-Đăng-Vinh, Cố-Vấn BTS/TƯHN

    Trưởng-Ban: ĐĐ Nguyễn-Thành-Long, Cố-Vấn Thường-Trực BTS/ TƯHN

    Phó Ban: ĐĐ Trần-Phú-Hữu, Trưởng-Ban Phổ Thông Giáo Lý BTS/ TƯHN

    Phó Ban: ĐĐ Nguyễn-Văn-Mậu, Phó Ban Phổ Thông Giáo Lý BTS/ TƯHN

    Thư Ký: ĐĐ Nguyễn-Văn-Hiệp, Chánh Thư-Ký BTS/TƯHN

         Phó Thư-Ký: ĐĐ Cao-Văn-Chơn, San Jose, CA.

         Vì lý do kỹ thuật nên hơn 2 tháng sau ngày ký Quyết Định, Ủy Ban mới thực sự bắt tay vào việc. Dầu vậy, nhờ tinh thần cao, nhờ quyết tâm phục vụ Đạo pháp, nhờ kinh nghiệm trong lần chỉnh sửa trước, Ủy Ban đã hoàn thành công tác sau 18 phiên họp (mỗi phiên họp kéo dài và liên tục khoảng 3 giờ 30 phút) đúng thời hạn mà BTS.TƯHN ấn định.

Phiên họp đầu tiên vào lúc 6 giờ 30’ chiều (giờ California) ngày Thứ Bảy (10/11/2012) trên Hệ thống Paltalk.

         Phiên họp lần thứ 18 (cuối cùng) lúc 9 giờ sáng (giờ Cali) ngày Thứ Bảy (23/03/2013).

         Cuối cùng, công tác của Ban ĐCKT & ÂT xem như hoàn tất (theo Thông Báo số 26 của BTS./TƯHN). BTS./TƯHN sẽ tiếp tục những công đoạn còn lại trước khi gởi đến Nhà in.

7.- Đồng thời với Bản Lên Tiếng của BTS/TƯHN/ GH.PGHH về Bài Luận văn Tốt nghiệp Cử Nhân của Tăng sinh Thích thiện Huệ (đề ngày 21/12/2012) là:

         - BẢN KHÁNG CÁO về bài Luận Văn tốt nghiệp Cử Nhân Phật học của Thích Thiện Huệ của Tu Sĩ VÕ VĂN THANH LIÊM và Cư Sĩ VÕ VĂN BỬU (ngày 14-12-2012).

         - NÓI VỀ MỘT PHẬT HỌC VIỆN của Lê minh Triết (ngày 12-12-2012).

         - ĐÍNH CHÁNH LUẬN VĂN SAI LẦM NÓI VỀ “THỰC CHẤT CỦA ĐẠO HÒA HẢO” CỦA THÍCH THIỆN HUỆ  của Tu Sĩ THÂM TÍN (30-12-2012).

         Nội dung của những bài phản biện nầy đều được phổ biến trên trang nhà: www.phatgiaohoahao.net hiện vẫn còn đang lưu giữ.

8.- Đồng-Đạo Niên-Trưởng MAI-VĂN-THU

         Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH) Dallas, Taxas, Hoa-Kỳ.

         Kiêm Trưởng-Ban Kiểm-Soát Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại GH.PGHH, là thành viên trong Ban Thường Vụ của Ban Trị Sự Trung Ương Hải ngoại từ ngày 19/6 năm 2011.

         Mệnh chung ngày 26 tháng 12 năm 2012

         Nhằm ngày 14 tháng 11 năm Nhâm-Thìn

         tại Dallas, Taxas, Hoa-Kỳ

         Hưởng thọ 70 tuổi

         Đồng-đạo Mai-Văn-Thu là một tín-đồ PGHH trung-kiên, thuần-thành; đã có rất nhiều cống-hiến tích-cực cho Đạo tại địa-phương cũng như Trung-ương. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại xin được tán-dương công-đức cao-đẹp của Cố Đồng-Đạo Mai văn Thu.

9.- Thông Báo số: 21/BTS.TƯHN/TB ngày 12/01/2013 v/v Tổ chức Đại hội Đạo và Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương năm 2013.

         Nội dung Thông báo cho biết, BTS.PGHH Toronto và các vùng Phụ cận (Ontario, Canada) sẽ đảm nhiệm tổ chức Đại hội Đạo và Đại lễ 18/5 Quý Tỵ (2013) theo lịch trình như sau:

- Ngày 28-6-2013 (21/5 âl.): Họp tiền Đại Hội.

- Ngày 29-6-2013 (22/5 âl.): Đại hội Đạo.

- Ngày 30-6-2013 (23/5 âl.): Đại lễ 18/5.

         Những chi tiết khác như địa điểm tổ chức, tên phi trường, tên khách sạn và những số điện thoại liên lạc để tiện việc đưa đón đã được phổ biến đến các BTS. địa phương trên Tập San Tinh Tấn số 21 và trên trang nhà: www.phatgiaohoahao.net

10.- Công tác ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA đã và đang tiếp tục.

         Một tuần lễ trước ngày Tết Quý Tỵ (2013), một phái đoàn thiện nguyện gồm 8 tín đồ PGHH đã đến tận 28 gia đình những vị có công lớn với Đạo để thăm viếng và gởi quà ủy lạo. Ngoài ra, còn có 10 gia đình của các tù nhân lương tâm PGHH và 12 gia đình thuộc diện nghèo khó cũng đã được phái đoàn quan tâm tặng quà và thăm viếng (hình ảnh và chi tiết viếng thăm đã được phổ biến trên TS Tinh Tấn số 21).

         Lần thứ hai, một tuần lễ trước ngày Đại Lễ 18/5 năm Quý Tỵ (khoảng 22-6-2013) một phái đoàn thiện nguyện gồm 6 tín đồ PGHH đã đến tận 28 gia đình những vị có công lớn với Đạo để thăm viếng và gởi quà ủy lạo. Ngoài ra, còn có 3 gia đình của các tù nhân lương tâm PGHH cũng đã được phái đoàn quan tâm tặng quà và thăm viếng (do quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa quá giới hạn trong kỳ nầy).

         Phần lớn ngân quỹ cho công tác Đền Ơn Đáp Nghĩa là do một ít gia đình tín đồ PGHH tài trợ. Kính mong được sự đóng góp rộng rãi hơn từ các BTS địa phương và quý đồng đạo khắp nơi.

11.- Họp Ban Thường Vụ lần thứ 1 lúc 6 giờ chiều (giờ Cali) ngày 11/09/2012. Bàn v/v thay đổi Thủ Bổn và công tác gây quỹ Ấn tống quyển SGTVTB năm 2013.

12.- Họp Ban Thường Vụ lần thứ 2  lúc 6 giờ 30 chiều (giờ Cali) ngày Thứ Bảy 09/03/2013. Bàn v/v chọn lựa thời gian, địa điểm và những chi tiết liên quan đến ngày Đại hội Đạo và Đại lễ 18/5 được tổ chức tại Toronto, Canada.

13.- Họp với US Committee on Religious Freedom for Vietnam (USCIRF) lúc 3pm ngày 10 tháng 4/2013.

         Ghi chú: USCIRF đang muốn khẳng định vai trò của mình về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ: http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/3962-3262013-uscirf-issues-executive-branch-roadmap-for-international-religious-freedom.html

         Chiều ngày 11 tháng 4/2013: Điều trần trước Tiểu Ban Nhân Quyền của Ủy Ban Đối Ngoại của Hạ Viện.

         Bộ Ngoại Giao sắp cử phái đoàn đi Hà Nội để đối thoại Nhân quyền với VN.

http://www.huffingtonpost.com/huff-wires/20130321/us-us-vietnam-human-rights/?utm_hp_ref=media&ir=media

         BTS/TƯHN đã cử Đ/đạo Trần quốc Sĩ, P. Hội Trưởng Ngoại vụ theo dõi và tham dự các buổi họp quan trọng nầy và sẽ tường trình kết quả sau khi hội nghị kết thúc.

14.- Tinh Tấn số 21 chủ đề Xuân Quý Tỵ 2013, in xong ngày Thứ Bảy 20/4/2013.

         Quyển Chú giải SGTVTB  của Ông Thiện Tâm (Quyển Hạ 2/2) in xong vào đầu tháng 4/2013. Đây là Quyển sau cùng trong bộ sách Chú giải SGTVTB do cố Đồng đạo Bùi văn Ưởng (tức Thiện Tâm) biên soạn và Đ/đạo Văn Thế Vĩnh hiệu đính.

         Hai ấn phẩm nầy đã được Ban Ấn tống và Đ/đạo Lưu Phước Thiện phụ trách phân phối đến các BTS và BĐD địa phương như thường lệ.

15.- Lễ Khánh Thành Hội Quán PGHH Thành phố Stockton và Vùng phụ cận, Lễ Ra mắt Tân BTS. PGHH Stockton ngày 5 tháng 5 năm 2013 tại 2965 Saxton Drive, Stockton, CA. 95212 với sự tham dự đông đảo của đồng đạo và đồng hương. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự chứng kiến và tham dự của Đ/đạo Nguyễn Trung Hiếu, HT. BTS/TƯHN/GH.PGHH đến từ Toronto - Canada, Đ/đạo Trần Văn Banh P.HT/BTS.PGHH Seattle đến từ Tiểu Bang Washington, Đ/đạo Vương Học Thiêm, HT./BTS San José và phái đoàn, Đ/đạo Huỳnh Văn Liêm, HT./BTS Sacramento và phái đoàn cùng Đại diện các Đoàn thể, Hội đoàn Quốc-gia trong vùng.

         Cùng thời gian nầy, Đ/đạo Hiếu đã tiếp xúc với Chủ nhân Nhà in tại Thành phố San José, CA. để thảo luận trực tiếp việc in quyển SGTVTB 2013. Kết quả đạt được rất khả quan và thuận lợi. Mọi điều kiện do Đ/đạo Hiếu đưa ra đều được chủ nhân nhà in giải quyết thỏa đáng.

16.- Phong Trào Yểm Trợ Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền Việt Nam do Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, (Chùa Bát Nhã, Nam California) làm Chủ Tịch vẫn thường xuyên vinh danh những nhà đấu tranh Dân Chủ tại Việt Nam.

         Năm 2012, Phong Trào đã trao 5 giải Dân Quyền cho 5 vị: Nguyễn Hữu Cầu, Đoàn Văn Vươn, Nguyễn Hùng Quốc Hoàng, Bùi thị Minh Hằng, và Mai Thị Dung (tín đồ PGHH).

         Năm nay, nhân Đại Lễ Phật Đản, tổ chức tại Mile Square Park, từ sáng đến chiều ngày Chủ Nhật 12 tháng 5 năm 2013. Trong dịp nầy có chương trình trao giải Vinh Danh cho các nhà đấu tranh Dân Chủ tại Việt Nam, bắt đầu khoảng 3 giờ 30 chiều, với 11 vị như sau: Hòa Thượng Thích Nhật Ban, Linh Mục Phan Văn Lợi, Thượng Tọa Thích Thanh Tịnh, Nhà báo Điếu Cầy, Sinh Viên Nguyễn Phương Uyên, Mục Sư Nguyễn Trung Tôn, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Kỹ Sư Trương Minh Nguyệt, ông Trương Kim Long (tín đồ PGHH), Dân Oan Lê Thị Kim Thu và Giáo sư Nguyễn Mạnh Bảo thuộc Cao đài.

17.- BTS Trung Ương ra Thông Báo số 26/BTSTƯHN/TB ngày 16/05/2013 cho biết sau hơn 6 tháng hoạt động (kể từ ngày 04/09/2012) Ban ĐCKT & ÂT đã hoàn tất công tác. BTS Trung Ương sẽ xem xét kết quả đạt được và sẽ tiếp tục thực hiện các công tác cần thiết còn lại.

18.- BTS. Trung Ương ra Thông Báo số 28/BTSTƯHN/TB ngày 3/06/2013 nhằm thỉnh cầu góp ý và đề nghị cho công tác Điều chỉnh kỹ thuật. Đính kèm theo Thông báo nầy là các từ ngữ cần được xem lại và góp ý, yêu cầu các BTS và BĐD sau khi thảo luận với các đồng đạo tại địa phương nên gởi Phiếu góp ý và Đề nghị về BTS Trung Ương trước ngày 28-6-2013 để tiện việc nghiên cứu.

19.- Họp Ban Thường Vụ lần thứ 3 lúc 6 giờ 30’ chiều ngày Thứ Bảy (08/06/2013) bàn v/v công bố kết quả việc làm của Ban ĐCKT & ÂT và những tranh luận xảy ra trên hệ thống Paltalk chung quanh bản Thông Báo số 28/BTSTƯHN/TB.

20.- Quyển “Tôn Chỉ Hành Đạo” (tức Quyển Sáu) do Ban Trị Sự Trung ương Hải Ngoại ấn tống 1.000 quyển vào dịp Đại hội Đạo và Đại lễ 18/5 tại Toronto, Canada. (Được biết, gia đình Đ/đạo Niên lão Phạm Bình Tây, Cố vấn BTS.TƯHN/GH.PGHH đã phát tâm ấn tống 1.000 quyển nầy).

         Nhận xét chung:

         BTS.TƯHN/GH.PGHH bước sang năm thứ Hai của nhiệm kỳ với một số thành tích đáng kể:

         - Ấn hành được hai số Tập san Tinh Tấn 20 & 21 tràn ngập tin tức, hình ảnh sinh hoạt tại các địa phương và bài vở phong phú từ các nơi gởi về đóng góp.

         - Hoàn tất việc ấn tống bộ sách “Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú Giải” gồm tất cả 6 quyển do cố đồng đạo Thiện Tâm biên soạn.

         - Ban Điều chỉnh Kỹ thuật và Ấn tống năm 2013 liên tục làm việc hơn sáu tháng với sự tiếp tay của Ông Hội Trưởng đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp, đang chờ quyết định của Đại hội Đạo để sẵn sàng ấn tống.

         - Công tác Gây quỹ ấn tống Sấm Giảng bắt đầu từ ngày 4/09/2012 và kết thúc vào ngày 31/05/2013 đã đạt con số trên mức dự trù. Điều nầy đã nói lên tinh thần yêu Thầy mến Đạo cao độ của người tín đồ PGHH và sự quan tâm phục vụ Đạo pháp của các BTS khắp nơi.

         - Ấn tống 1000 quyển “Tôn Chỉ Hành Đạo” (tức Quyển Sáu) trong ngày Đại lễ 18/5 Quý Tỵ (2013).

         Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà những công tác Giáo sự được đề xuất trong ngày Đại hội Đạo 2012 đến nay vẫn chưa được thực hiện:

         - Thành lập Thanh Niên Đoàn PGHH tại các BTS địa phương. (Đề nghị của BĐD Oklahoma).

         - Thành lập Ban Thuyết giảng Giáo lý PGHH để đi truyền bá Giáo lý khắp các BTS địa phương. (Đề nghị của BTS Bắc Cali).

         - Thành lập Ban Nghiên cứu Lịch sử Đạo PGHH. (Đề nghị của Đồng đạo Mai văn Mến, Sacramento).

         - Phát hành Quyển Sáu (tức Tôn chỉ Hành đạo) bằng Song ngữ (Việt-Anh) để phổ biến cho người nước ngoài và con em VN sanh ra và lớn lên ở Hải ngoại. (Đề nghị của BTS Houston, Texas)….

         Mong rằng những đề án nầy sẽ được quý BTS và quý đồng đạo đề xuất dự án trên nên đưa ra những Dự thảo Kế hoạch cụ thể, khả thi để BTS. Trung Ương nghiên cứu, tìm mọi phương cách để thực hiện vì nhận thấy rất cần thiết và ảnh hưởng lớn đến tiền đồ của nền đạo PGHH nơi hải ngoại.

         Kính chúc Quý BTS, quý BĐD, quý Trị sự viên các cấp và đồng đạo khắp nơi có một mùa Đại Lễ 18/5 lần thứ 74 thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy hồng ân Tam Bảo.

         Nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy luôn gia hộ cho Quý đồng đạo và gia quyến thân tâm thường An lạc, đạo quả sớm Viên thành./.

                 Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật !

                 Nam mô A Di Đà Phật !

                 Toronto, ngày Đại hội Đạo 29/06/2013.

                 TM. Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại,

                                      Chánh Thư Ký

                                  NGUYỄN VĂN HIỆP

Đđ Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư Ký Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại trình bày thành quả hoạt động của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải ngoại trong năm qua.

Comments