9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

07. Thư Chúc Mừng của QH Canada - TNS Ngô Thanh Hải


Thư Chúc Mừng của Ngài Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trao cho Ô. Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS.TƯHN nhân dịp tham dự ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto, Canada (30-6-2013).


Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 

Comments