9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

06. Thư Chúc Mừng của BT Canada - Jason Kenney


Thư Chúc Mừng của Ngài Jason Kenney, Bộ Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa Canada do Ngài Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải trao cho Ô. Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS.TƯHN nhân dịp tham dự ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto, Canada (30-6-2013).


Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 

Comments