9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

05. Thông-Điệp của TT.CP. Canada - Stepnhen Harper


Bản dịch ra tiếng Việt:

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 

(Quốc Huy Canada)

THỦ TƯỚNG CANADA

         Tôi rất vui mừng gởi lời chào nồng-nhiệt nhất đến tất cả quý vị tham-dự buổi lễ đánh dấu K-niệm 74 năm Khai-sáng Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo bởi Đức Huỳnh Giáo-Chủ.

         Trong số các tài-sản lớn nhất của Canada là sự phong-phú của chúng ta về đa dạng văn-hóa. Chúng ta đã thành-công như là một quốc-gia trong việc liên-kết, đa nguyên xã-hội nhờ những nỗ-lực của cộng-đồng đa dạng của chúng ta. Lễ Kỷ-niệm ngày thành-lập một trong năm tôn-giáo lớn của Việt-Nam là một minh-chứng đáng tự-hào với thành-tựu này. Từ 1979 đến 1981, Canada chấp-nhận 50.000 cá-nhân trốn thoát Việt-Nam sau sự sụp-đổ của Sài-Gòn, một trong những phản-ứng rộng-rãi nhất trên thế-giới. Những cá-nhân này đã mạo-hiểm cuộc sống của họ để xây-dựng một tương-lai tốt hơn cho bản thân và gia-đình của họ. Trong khi bắt đầu lại ở một quốc-gia mới không có nghĩa là dễ-dàng, nhưng qua nhiều thập-niên của sự hy-sinh và quyết tâm, các bạn đã được đền-đáp với gia-đình vững mạnh, các doanh-nghiệp thành-công và các vai-trò nổi bật trong cuộc sống Canada.

         Nhân dịp đặc-biệt này, bạn có cơ-hội phản-ánh lịch-sử đức tin tôn-giáo của bạn, trong khi cung-cấp cho người bạn Canada có một cơ-hội để tìm hiểu thêm về các tính năng độc-đáo của Phật-Giáo Hòa-Hảo. Thông-điệp của Đức Phật về sự lạc-quan, hòa-bình và hòa-hợp giữa tất cả mọi người là một Thông-điệp vượt thời-gian và có thể được đánh giá cao bởi những người thuộc mọi tôn-giáo.

         Xin vui lòng chấp nhận lời chúc tốt đẹp nhất cho một Lễ Kỷ-Niệm thật vui-vẻ.

                            Stephen Harper

                                          (ấn ký)Comments