9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 22‎ > ‎

04. Đại-Hội và Đại Lễ tại Toronto - Nguyễn Văn Hiệp

Tường Trình Sinh Hoạt

Đại-hội Đạo và Đại lễ 18/5 lần thứ 74

tổ chức tại Toronto – CANADA

         Vào các ngày 28, 29 và 30 tháng 6 năm nay (2013), đông đảo tín đồ PGHH đang định cư từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ và Canada đã tề tựu về Thành phố Toronto, CANADA để cùng nhau tham dự Đại hội Đạo thường niên và Đại lễ 18/5 kỷ niệm lần thứ 74, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

 

Tiền Đại-Hội Đạo ngày 28-6-2013 tại tư-gia Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu.

I.- Đại hội Đạo thường niên

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN số 22

 
         Đại hội Đạo năm 2013 do BTS/TƯHN/GH.PGHH triệu tập và được trang trọng tổ chức tại Chinese Cultural Center of Greater Toronto, tọa lạc tại số 5183 Sheppad Ave. East (at S.E. corner of Progress Ave.) thuộc Thành phố Toronto, Ontario, CANADA vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/06 năm 2013 với sự tham dự của 9 Ban Trị Sự và 2 Ban Đại Diện địa phương trực thuộc hệ thống GH.PGHH Hải ngoại, đó là:

         1.  Phái đoàn BTS. Arizona do đồng đạo Hội Trưởng Nguyễn Văn Tạo đại diện.

         2.  Phái đoàn BTS. Bắc California do đồng đạo P. Hội Trưởng Võ Văn Mỹ đại diện.

         3.  Phái đoàn BTS. Nam California do đồng đạo Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu đại diện.

         4.  Phái đoàn BTS. Sacramento, CA. do đồng đạo Hội Trưởng Huỳnh Văn Liêm đại diện.

         5.  Phái đoàn BTS. Stockton, CA. do đồng đạo Hội Trưởng Lê Kiến Trúc đại diện.

         6.  Phái đoàn BTS. Dallas, TX. do đồng đạo Hội Trưởng Nguyễn Tấn Hòa đại diện.

         7.  Phái đoàn BTS. Georgia do đồng đạo Hội Trưởng Phan Thanh Bình đại diện.

         8.  Phái đoàn BTS. Washington State do đồng đạo Phó Hội Trưởng Trần Văn Banh đại diện.

         9.  Phái đoàn BTS. Toronto và các vùng phụ cận do đồng đạo Phó Hội Trưởng Lương Văn Chum đại diện.

         10. Phái đoàn BĐD. Florida do đồng đạo Bác sĩ Mã Xái đại diện.

         11. Phái đoàn BĐD. Oklahoma do đồng đạo Phạm Ngọc Châu đại diện.

         Ngoài ra, còn có một số đồng đạo PGHH đến từ Thành phố Houston, TX. do đồng đạo Lê Ngọc Anh hướng dẫn (không đại diện cho BTS nào).

         Mở đầu Đại hội, đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình và sau đó giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn và Thư ký đoàn (đều đã được đồng thuận trong buổi họp tiền Đại Hội đêm 28/06/2013), gồm những vị sau đây:

         - Chủ Tọa Đoàn:

      1.- Đồng đạo Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS. TƯHN/GH.PGHH

      2.- Đồng đạo Phạm Bình Tây, Cố Vấn BTS. TƯHN/GH.PGHH

      3.- Đồng đạo Bác sĩ Huỳnh Thêm, Cố Vấn BTS. Bắc California

      4.- Đồng đạo Bác sĩ Mã Xái, Đại diện BĐD. Tiểu bang Florida

      5.- Đồng đạo Lê Ngọc Anh, Cựu Chánh Thư Ký BTS. TƯHN/GH.PGHH

         - Thư Ký Đoàn:

      1.- Đồng đạo Lưu Phước Thiện, Phó Thư Ký BTS. TƯHN/GH.PGHH

      2.- Đồng đạo Nguyễn Tấn Hòa, Hội Trưởng BTS. Dallas, TX.

      3.- Đồng đạo Lê Tích Thiện, Phó Hội Trưởng BTS. Stockton, CA.

Chánh Thư-Ký Nguyễn Văn Hiệp tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013

Chánh Thư-Ký Nguyễn Văn Hiệp tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

         Tiếp theo, đồng đạo Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS. TƯHN ngỏ lời chào mừng Đại Hội và gởi lời cám ơn chân thành đến quý Đại biểu cùng toàn thể quý đồng đạo đã không quản ngại đường sá xa xôi về đây tham dự Đại hội Đạo đông đủ ngày hôm nay. Đồng thời, đồng đạo Hiếu cũng yêu cầu tất cả mọi người đang có mặt dành một phút im lặng, cầu nguyện Ơn Trên và Thầy Tổ gia hộ cho Đại hội Đạo được thành công viên mãn.

 

Chủ Tọa Đoàn Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto

Chủ Tọa Đoàn Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto.

 

Thư Ký Đoàn Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto

Thư Ký Đoàn Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto.

         Sau đó, đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp xin phép Đại Hội đọc qua Thư Chúc Mừng của đồng đạo Nguyễn Thành Long, cựu Hội Trưởng BTS.TƯHN và của Ông Lê Ngọc Thanh, Tổng Bí Thư Dân Xã Đảng. Nội dung cho biết vì lý do sức khoẻ không thể đến tham dự Đại Hội nhưng cả hai đều mong muốn Ơn Trên, Thầy Tổ gia hộ cho Đại hội Đạo được thành công tốt đẹp và cầu chúc chư quý đồng đạo luôn được thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành.

         Liên tục Chương trình, đồng đạo Phan Thanh Bình, Phó Hội Trưởng Nội vụ BTS. TƯHN/GH.PGHH tuyên đọc Bằng Ban Khen và Thư Chúc Mừng của:

         1.- Ông Stephen Haper, Thủ Tướng Chánh phủ Canada.

         2.- Ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải.

         3.- Ông Jason Kenny, Bộ trưởng Bộ Di Trú, Công Dân Vụ và Đa Văn Hóa của Chánh phủ Canada.

Phó Hội-Trưởng BTS. TƯHN Phan-Thanh-Bình

Phó Hội-Trưởng BTS. TƯHN Phan-Thanh-Bình đọc 3 Văn Thư Chúc Mừng của Thủ Tướng Canada,

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, và Bộ Trưởng Di Trú – Công-Dân-Vụ và Đa-Văn-Hóa của Chánh Phủ Canada

gởi đến Giáo-Hội PGHH hải ngoại.

 

Võ Văn Mỹ, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Miền Bắc California

Đđ Võ Văn Mỹ, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Miền Bắc California đọc tham luận tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

Trần Văn Banh, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Washington State

Đđ Trần Văn Banh, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Washington State đọc tham luận tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

         Tiếp theo là phần đọc những bài Tham luận của quý BTS và BĐD địa phương, gồm có:

         - Bài tham luận của BTS. Bắc Cali do đồng đạo PHT Võ Mỹ trình bày.

         - Bài tham luận của BTS. Washington DC. và các vùng phụ cận do đồng đạo Nguyễn Văn Tạo (HT/BTS. Arizona) đọc thay cho đồng đạo Hội Trưởng Trần Phú Hữu vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

         - Bài tham luận của BTS. Washington State do đồng đạo Phó HT. Trần văn Banh đọc.

         Kế tiếp là phần phát biểu ý kiến của quý đồng đạo đại biểu có mặt:

         - Đ/đạo HT Nguyễn Thanh Giàu – BTS. Nam Cali.

         - Đ/đạo HT Huỳnh văn Liêm – BTS. Sacramento, CA.

         - Đ/đạo HT Lê Kiến Trúc – BTS. Stockton, CA.

         - Đ/đạo HT Nguyễn Tấn Hòa – BTS. Dallas, TX.

         - Đ/đạo HT Nguyễn văn Tạo – BTS. Arizona.

         - Đ/đạo ĐD Phạm Ngọc Châu – BĐD. Oklahoma

         - Đ/đạo HT Phan Thanh Bình – BTS. Georgia

         - Đ/đạo P.HT Lương văn Chum – BTS. Toronto.

Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS PGHH Miền Nam California

Đđ Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS PGHH Miền Nam California phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

 

Huỳnh Văn Liêm, Hội Trưởng BTS PGHH Sacramento

Đđ Huỳnh Văn Liêm, Hội Trưởng BTS PGHH Sacramento phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

 

Lê Kiến Trúc, Hội Trưởng BTS PGHH Stockton

Đđ Lê Kiến Trúc, Hội Trưởng BTS PGHH Stockton phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

 

 

Nguyễn Tấn Hòa, Hội Trưởng BTS PGHH Dallas

Đđ Nguyễn Tấn Hòa, Hội Trưởng BTS PGHH Dallas phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

 

Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng BTS PGHH Arizona

Đđ Nguyễn Văn Tạo, Hội Trưởng BTS PGHH Arizona phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

 

 

Phạm Ngọc Châu, Đại Diện BĐD PGHH Oklahoma

Đđ Phạm Ngọc Châu, Đại Diện BĐD PGHH Oklahoma phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

Phan Thanh Bình, Hội Trưởng BTS PGHH Georgia
 

Đđ Phan Thanh Bình, Hội Trưởng BTS PGHH Georgia phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

 

Lương Văn Chum, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Toronto

Đđ Lương Văn Chum, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Toronto phát biểu ý kiến tại Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013.

         Sau những đóng góp ý kiến xây dựng và thiết thực của quý đại biểu, Đại Hội tạm dừng để nghỉ giải lao và dùng cơm trưa do BTS địa phương khoản đãi.

 

Lưu-Phước-Thiện thay mặt Đđ Phạm-Lệ-Chi, Thủ-Bổn BTS. TƯHN

Đđ Lưu-Phước-Thiện thay mặt Đđ Phạm-Lệ-Chi, Thủ-Bổn BTS. TƯHN trình-bày về các Quỹ tài-chánh năm vừa qua.

         Đại Hội tiếp tục chương trình lúc 2 giờ chiều với Bản Tường Trình Thành Quả Hoạt Động của BTS. TƯHN/GH.PGHH năm 2012-2013 do đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp, Chánh Thư Ký BTS. TƯHN trình bày. (Nội dung chi tiết Bản Tường Trình nầy sẽ được phổ biến trên Tập san Tinh Tấn số 22).

         Kế tiếp là phần Tường trình về tình hình Tài chánh của Giáo Hội bao gồm quỹ Sinh Hoạt, quỹ Tập san Tinh Tấn, quỹ Đền ơn đáp nghĩa và đặc biệt là quỹ ấn tống quyển SGTVTB ấn bản 2013… do đồng đạo Lưu Phước Thiện trình bày thay cho đồng đạo Thủ Bổn Phạm Lệ Chi. (Chi tiết Bản Tường trình nầy cũng sẽ được cập nhật và phổ biến trên Tập san Tinh Tấn số 22).

         Phần quan trọng của Đại Hội năm nay là giải quyết những ý kiến khác nhau về việc điều chỉnh kỹ thuật cho quyển SGTVTB ấn bản 2013.

         Căn cứ theo quyết định chung của quý đồng đạo đại biểu từ buổi tiền Đại Hội để tiến hành cho việc điều chỉnh:

         1.- Chọn ấn bản năm 1965 làm tiêu chuẩn.

    2.- Cộng với nội dung Bản Đính chánh của ấn bản 1965.

    3.- Cộng thêm đề nghị sửa đổi chánh tả của Ban Điều chỉnh Kỹ thuật & Ấn tống năm 2013.

         Nhằm làm sáng tỏ những thành quả mà Ban ĐCKT & ÂT đã tận lực làm việc trong hơn sáu tháng vừa qua mục đích là điều chỉnh những từ ngữ sai chánh tả còn tồn đọng trong những ấn bản trước, đồng đạo HT. Hiếu đã đích thân dùng màn hình (Projection) làm phương tiện, trình bày một cách rõ ràng và thấu đáo về sự khác biệt giữa các ấn bản 2004, 1965, 1966 và Dự thảo ấn bản 2013 của Ban ĐCKT & ÂT. Đồng thời, đồng đạo HT. Hiếu tuyên bố trước Đại Hội Đạo là không ai có thẩm quyền “sửa Giảng Đức Thầy” cũng như chưa có ấn bản nào của Giáo Hội Trung Ương đương nhiệm được in ra.

Ảnh lưu niệm ngày Đại-Hội Đạo 29-6-2013 tại Toronto

Ảnh lưu niệm ngày Đại-Hội Đạo 29-6-2013 tại Toronto.

         Nhân dịp nầy, quý đại biểu đã công khai phát biểu ý kiến đóng góp cho ấn bản 2013 và đồng ý trong thời gian hai tháng để thảo luận những đề nghị chỉnh sửa mà đồng đạo HT. Hiếu vừa trình bày. Sau đó sẽ gởi Bản Góp Ý về Văn phòng BTS.TƯHN/GH.PGHH để đúc kết và có quyết định sau cùng, trước khi gởi đến nhà in.

         Trong phần Linh tinh của Chương trình Đại hội, có những điểm cần được ghi nhận như sau:

         - BTS. Bắc California (San José) tình nguyện nhận trách nhiệm tổ chức Đại Hội Đạo và Đại lễ 18/5 lần thứ 75 (năm 2014).

         - Địa điểm tổ chức Đại lễ 18/5 Quý Tỵ sẽ được tiến hành ngày mai cũng tại Trung tâm nầy ngay tầng lầu bên dưới và MC cho chương trình Đại lễ là đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu.

         - Kết quả việc đóng góp từ các nơi về tham dự Đại Hội là:

           1.- Quỹ Điều hành: $900.00

           2.- Quỹ Tập san Tinh Tấn: $380.00

           3.- Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa: $100.00 (from Sacramento)

           4.- Quỹ cho Ban Tổ chức Đại Lễ: $4,170.00

         Đại Hội bế mạc lúc 4 giờ 30’ chiều cùng ngày sau lời cảm tạ của đồng đạo Trưởng ban Tổ chức Lương Văn Chum. Đồng thời, Ban Tổ Chức cũng kính mời toàn thể quý Đại biểu đến dùng buổi tiệc chay liên hoan vào lúc 7 giờ chiều nay tại Nhà Hàng GOURMET VEGETARIAN RESTAURANT, thuộc Thành phố Richmond Hill.

II.- Đại Lễ 18/5 năm Quý Tỵ (2013)

         Vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 30/06/2013, cũng tại Trung Tâm Văn Hóa Trung Hoa (Chinese Cultural Centre of Greater Toronto), cùng địa điểm với Đại Hội Đạo hôm trước, Ban Trị Sự TƯHN/GH.PGHH phối hợp với BTS. Toronto (CANADA) cùng 9 BTS & 2 BĐD khắp các Tiểu bang Hoa Kỳ đã long trọng tổ chức Đại Lễ 18/5 kỷ niệm lần thứ 74 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

 

Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS PGHH Miền Nam California, điều hợp chương trình

Đđ Nguyễn Thanh Giàu, Hội Trưởng BTS PGHH Miền Nam California, điều hợp chương trình ngày Đại Lễ 18/5.

Lê Hữu Chính, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Toronto

Đđ Lê Hữu Chính, Phó Hội Trưởng BTS PGHH Toronto giới thiệu thành phần Quan Khách tại địa phương.

         Trước hết, trong không khí trang nghiêm kính mừng ngày khai sáng Đạo, đồng đạo MC Nguyễn Thanh Giàu thông qua Chương trình Đại lễ và sau đó, qua lời Giới thiệu thành phần tham dự của đồng đạo Lê Hữu Chính, người ta nhận thấy sự có mặt quý báu của Đại diện các Tôn giáo bạn, các Đảng phái chánh trị, các Hội đoàn, Đoàn thể…trong Cộng đồng người Việt Quốc gia tại Toronto, Canada và nhất là các cơ quan Truyền thông Báo chí trong vùng:

 1. Tỳ-Khưu Thích-Chân-Tuệ, Chủ-Nhiệm Văn Phòng Phật Học Tịnh Quang Canada.

 2. Ô. Trần Viết Hùng, Tổng Thư Ký Liên-Hiệp Bàn Trị-Sự Hội Thánh Em và Tín Đồ Tòa Thánh Tây-Ninh Hải Ngoại.

 3. Ô.B. Hiền Tài Nguyễn Tấn Phát, Đại Diện Ban Thế Đạo Cao Đài Ontario (Thánh Thất Cao Đài Kitchner).

 4. Ô. Lễ Sanh Thượng Trân Thanh, Ô. Lễ Sanh Thái Phương Thanh và phái đoàn tín hữu Cao Đài Toronto.

 5. Bà Trần Thị Điệp, Hội Trưởng Hội Cao Niên Mississauga.

 6. Ô. Nguyễn Văn Tiết, Cựu Dân Biểu VNCH.

 7. Ô. Trần Cao Minh, Đại Diện Hội Bảo Tồn Văn Hóa Hùng Vương.

 8. B. Nguyễn Kim Hoàng, Đại Diện Hội Phụ Nữ VN Toronto.

 9. Ô. Trần Quốc Thiện, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Ontario.

 10. Ô. Đặng Thành Vinh, Đại Diện Hội Cao Niên North York

 11. Bà Bác Sĩ Dương Huỳnh Nguyên, Đại Diện Hội Từ Bi Phụng Sự.

 12. Bà Trần Cẩm Tuyến, Đại Diện Hội Thân Hữu Quảng Ngải.

 13. Ô. Đặng Tấn Hậu, Nhân Sĩ Toronto.

 14. G.S. Trần Gia Phụng

 15. Ô. Nguyễn Quốc Hưng, Đại Diện Chi Bộ Đảng Việt Tân Toronto.

 16. Ô. Nguyễn Văn Phép, Đại Diện Ủy Ban Yêm Trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội Ontario.

 17. Ô. Nguyễn Hữu Vững, Đại Diện Liên Minh Dân Chủ VN Ontario.

 18. Ô. Phạm Thiện, Hội Trưởng Hội Người Việt KW và Các Vùng Phụ Cận.

 19. Ô. Nguyễn Văn Phát, Đại Diện Hội Ái Hữu Sinh Viện Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

 20. Ô. Trần Thanh Liêm, Chủ Tịch Cộng Đồng VN North York và Vùng Phụ Cận.

 21. Ô. Trần Minh Thành, Đại Diện Báo Việt Times.

 22. Ô. Hoàng Đạt, Đại Diện Báo Thời Mới.

 23. Ô. Sa Xuân Vũ, Đại Diện Thời Báo và Đài Truyền Hình SBTN Toronto.

           Đặc biệt trong hàng quan khách, còn có Ông Bà Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, Đại Diện Chính Phủ Canada, ưu ái đến tham dự.

  Ô.B. Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (bên phải), Đại Diện Chánh Phủ Canada

  Ô.B. Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải (bên phải), Đại Diện Chánh Phủ Canada tham dự Đại Lễ 18/5 tại Toronto ngày 30-6-2013.

  Chào Quốc kỳ CANADA, Quốc kỳ VNCH, và Phút mặc niệm 
  Chào Quốc kỳ CANADA, Quốc kỳ VNCH, và Phút mặc niệm.

   

  Lương Văn Chum, Trưởng Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc

  Đđ Lương Văn Chum, Trưởng Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc Đại Lễ 18/5 tại Toronto ngày 30-6-2013.

           Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ VNCH, Quốc kỳ CANADA và Phút mặc niệm do MC Nguyễn Thanh Giàu điều khiển, đồng đạo Lương văn Chum -Trưởng ban Tổ chức lên diễn đàn ngỏ lời chào mừng và cám ơn tất cả quý vị Quan khách, quý vị Đại diện các cơ quan, đoàn thể trong Cộng đồng, quý đồng đạo PGHH khắp nơi, quý đồng hương Việt Nam tại địa phương đã bỏ chút thời giờ quý báu đến đây tham dự Đại Lễ 18/5 khiến cho buổi lễ tăng thêm phần long trọng và mang đầy ý nghĩa. Cuối cùng, đồng đạo Chum nhân danh Trưởng Ban Tổ chức tuyên bố khai mạc buổi Đại lễ ngày hôm nay.

   

   

  Hành lễ trước Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ

Hành lễ trước Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và Ngôi Tam Bảo

Hành lễ trước Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ và

Ngôi Tam Bảo theo truyền thống PGHH.

         Tiếp theo là phần Hành lễ trước Bàn thờ Cửu huyền Thất tổ và Ngôi Tam Bảo, nghi thức Tôn giáo nầy do đồng đạo Hội Trưởng BTS.TƯHN cùng quý vị Hội Trưởng và Trưởng Ban các BTS địa phương nghiêm chỉnh tiến hành.

         Liên tục Chương trình, đồng đạo Nguyễn Tấn Hòa - Hội Trưởng BTS. Dallas, TX. – cung kính tuyên đọc bài Thay Lời Tựa (tức Sứ mạng của Đức Thầy). Bài nầy do chính tay Ngài viết tại Bạc Liêu vào ngày 18/5 năm Nhâm Ngũ (1942).

Nguyễn Tấn Hòa, Hội Trưởng BTS Dallas đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy

Đđ Nguyễn Tấn Hòa, Hội Trưởng BTS Dallas đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy (do chính tay Ngài viết).

Phan Thanh Bình, Hội Trưởng BTS PGHH Georgia trình bày về “Ý nghĩa ngày Lễ Khai Đạo 18/5 

Đđ Phan Thanh Bình, Hội Trưởng BTS PGHH Georgia trình bày về “Ý nghĩa ngày Lễ Khai Đạo 18/5”.

         Ngay sau đó, đồng đạo Phan Thanh Bình – Phó Hội trường Nội vụ BTS. TƯHN – trình bày về “Ý nghĩa ngày Lễ Khai Đạo 18/5”. (Xin xem nội dung bài Ý nghĩa nầy được đăng tải trên Tập san Tinh Tấn số 22, trang 10).

Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại đọc Thông Điệp ngày Đại Lễ 18/5

Đđ Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại đọc Thông Điệp ngày Đại Lễ 18/5.

         Kế tiếp, Đồng đạo Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội trưởng BTS/TƯHN tiến lên Lễ đài trân trọng đọc bài Thông-Điệp nhân Ngày Khai-Sáng Đạo Năm Thứ 74 của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo để gởi đến Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên các Cấp, toàn thể Quý Đồng-đạo hải-ngoại và quốc-nội. Ông nhấn mạnh rằng: Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ-Mão (1939), đã trở thành ngày thiêng-liêng trọng-đại, toàn-thể tín-đồ PGHH khắp nơi, từ quốc-nội đến hải-ngoại, nô-nức, hân-hoan kính-cẩn đón mừng ngày Hội Lớn nầy, luôn luôn được tiếp-tục kỷ-niệm, mang niềm tin tuyệt-đối, lòng ngưỡng-mộ vô-biên vào Thầy, vào Đạo. Ông cũng cho biết, ở VN hiện tại, Nhân quyền vẫn còn bị vi-phạm trầm-trọng, Tự-do Dân-chủ vẫn còn vắng bóng, Tôn-giáo vẫn còn bị đối xử tàn-tệ, bị thẳng tay trấn-áp, trong đó có đoạn:

“………………………………………………

         Ngày 18 tháng 5, năm Kỷ Mão (1939) đã trở thành ngày thiêng liêng trọng đại. Ngày mà 74 năm trước đây, Đức Huỳnh Giáo Chủ chính thức mở Đạo hoằng hóa cứu độ chúng sinh tại làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, và phổ truyền khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long (miền Tây Nam Việt). Để tỏ lòng ngưỡng vọng vô biên, niềm tin yêu tuyệt đối vào Đức Tôn Sư, một đấng cứu thế siêu phàm, toàn thể tín đồ PGHH khắp nơi, từ trong quốc nội, hay hải ngoại, nô nức, hân hoan kính cẩn đón mừng ngày hội lớn nầy.

         Tùy theo cơ duyên ở quốc nội hay hải ngoại, ngày Đại Lễ có thể được cử hành âm thầm hay công khai, đơn giản hay long trọng, lặng lẽ hay tưng bừng. Song, ngày Đại Lễ thiêng liêng trọng đại luôn luôn được tiếp tục kỷ niệm mang niềm tin tuyệt đối, lòng ngưỡng mộ vô biên vào Thầy, vào Đạo.

         ……………………………….

         Nhân ngày Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Đức Huỳnh Gíao Chủ Khai Sáng nền đạo PGHH năm thứ 74 hôm nay BTS/TƯHN thành kính cầu nguyện Ơn Trên Thầy Tổ ban rải hồng ân cho mọi người, cho quý Đ/đ niên lão, cố vấn, quý Trị sư viên các cấp cùng toàn thể chư quý đồng đạo trong và ngoài nước một mùa khai đạo thân tâm thường lạc, đạo tâm kiên cố, đạo quả viên thành…”

         Sau cùng, Ông nhắc nhở toàn thể đồng đạo hãy cùng nhau nguyện cầu cho đất nước Việt-Nam thân yêu sớm được phục-hồi Tự-do, Dân-chủ, Nhân-quyền, quốc nạn sớm thoát qua; pháp nạn sớm giải-trừ; thế-giới hòa-bình, nhân-loại chúng-sanh an-lạc.

         Chương trình được tiếp tục là phần Diễn ngâm Thi Văn Giáo Lý PGHH với bài “Dặn Dò Bổn Đạo” do đồng đạo Võ Tuyết Đông (Toronto, Canada) và đồng đạo Phạm Kim Chi (Stockton, CA) luân phiên phụng ngâm, đã được mọi người lặng tâm theo dõi và tán thưởng nhiệt liệt.

         Bước sang phần Phát biểu cảm tưởng của Quan khách và Đồng đạo, Quý vị sau đây đã lên Diễn đàn để nói lên cảm nghĩ cũng như ý kiến cá nhân về ngày Đại lễ 18/5 khiến cho không khí buổi lễ tăng thêm phần linh động và vô cùng phấn khởi:

 

Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải phát biểu cảm tưởng
Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải phát biểu cảm tưởng.

Ngô-Thanh-Hải trao Thông-Điệp Chúc Mừng của Ngài Stephen Harper, Thủ Tướng Chánh Phủ Canada

Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải trao Thông-Điệp Chúc Mừng của Ngài Stephen Harper, Thủ Tướng Chánh Phủ Canada cho Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng BTS.TƯHN/GH.PGHH trong ngày Đại Lễ 18/5 tổ-chức tại Toronto, CANADA (30-6-2013).


         - Ông Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải phát biểu cảm tưởng và đại diện chánh phủ Canada trao 2 Thông Điệp chúc mừng của Thủ Tướng Canada, và Bộ Trưởng Di-Trú, Công-Dân-Vụ và Đa-Văn-Hóa Canada đến Đ/đ Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng BTS. TƯHN nhân ngày Đại Lễ.

 

Ngô Thanh Hải trao Thư Chúc Mừng của Ngài Jason Kenney

TNS. Ngô Thanh Hải trao Thư Chúc Mừng của Ngài Jason Kenney, Bộ Trưởng Di-Trú, Công-Dân-Vụ và Đa-Văn-Hóa Canada nhân ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto (30-6-2013).

Ảnh lưu niệm ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto 
Ảnh lưu niệm ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto (30-6-2013).

         - Sử gia Trần Gia Phụng (với bài viết “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Trong Lịch Sử” được nhiều người khen ngợi, nội dung bài nầy cũng sẽ phổ biến trên Tập san Tinh Tấn số 22, trang 93).

 

Trần Gia Phụng trình bày đề tài “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Trong Lịch Sử"

GS. Trần Gia Phụng trình bày đề tài “Đạo Phật Giáo Hòa Hảo Trong Lịch Sử”.

         - Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ, Chủ nhiệm VP. Phật Học Tịnh Quang Canada, đã hết lời ca tụng Đức Huỳnh Giáo Chủ nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tâm linh của đại khối quốc gia dân tộc, đã khai sáng đạo PGHH để mang ánh sáng “Từ Bi & Trí Tuệcủa đạo Phật đến khắp quần chúng từ thành thị cho đến nông thôn. Tỳ Khưu còn cho biết: Những bài giảng của Đức Huỳnh Giáo Chủ không những có giá trị trong khoảng thời gian khai sáng đạo, mà vẫn có giá trị vô cùng cho thế hệ chúng ta hôm nay, và các thế hệ sau này. Đạo PGHH luôn luôn phát triển về phẩm chất cũng như về số lượng, xứng đáng là một tôn giáo duy nhất “thuần Việt. Thuần Việt có nghĩa là vị Giáo Chủ PGHH là một người Việt siêu phàm xuất chúng, tạo lập ra một nền đạo lý phụng sự quốc gia và dân tộc Việt. Bài nói chuyện của vị Tỳ Khưu nầy đã được cổ võ bằng nhiều tràng pháo tay từ tất cả mọi người đang có mặt trong Hội trường. Mời xem bài phát biểu cảm tưởng nầy trong TSTT trang 100.

Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ

Tỳ Khưu Thích Chân Tuệ, Chủ nhiệm VP. Phật Học Tịnh Quang Canada phát biểu cảm tưởng.

 

Trần-Viết-Hùng, Tổng Thư Ký Liên-Hiệp Bàn Trị-Sự

PTS Trần-Viết-Hùng, Tổng Thư Ký Liên-Hiệp Bàn Trị-Sự Hội Thánh Em và Tín Đồ Tòa Thánh Tây-Ninh Hải Ngoại (đến từ Montréal, Canada) phát biểu cảm tưởng.

         - PTS Trần-Viết-Hùng, Tổng Thư Ký Liên-Hiệp Bàn Trị-Sự Hội Thánh Em và Tín Đồ Tòa Thánh Tây-Ninh Hải Ngoại (đến từ Montréal, Canada), đã phát biểu cảm tưởng như sau: «Ngày 18 tháng 5 âm-lịch 1939 là kỷ-niệm thời điểm 74 năm trước đây Đức Huỳnh Giáo-Chủ đã khai-sáng Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo tại miền Tây Nam-Bộ. Giáo-lý của Đức Ngài dạy vừa tu tâm đạt Phật-Pháp và Tu-Thân “Tứ-Ân Hiếu-Nghĩa”. Với phương-pháp hành đạo đon-giản chủ-yếu hướng tâm và nhập thế cứu đời. Tìm phương giải ách thống-trị ngoại bang ... Chính vì chủ-trương nhập thế độ đời và tôn-giáo non trẻ mới được sáng-lập trong nước, không có sự hậu-thuẫn mạnh-mẽ trên thế-giới, nên những Chức-Sắc và Tín-đồ luôn luôn bị Đảng Cộng-Sản Việt Nam khủng-bố và bị giết hại một cách tàn-nhẫn không nương tay.»

         - Đồng đạo Bác sĩ Mã Xái phát biểu cảm tưởng và trình bày những vấn đề có liên quan đến tình hình chánh trị trong và ngoài nước.

Bác Sĩ Mã Xái phát biểu cảm tưởng

Đđ Bác Sĩ Mã Xái phát biểu cảm tưởng.

         - Bài viết do Lễ Sanh Thượng Trân Thanh biên soạn, Đại diện Ban Cai Quản Thánh Thất Cao Đài TORONTO chuẩn bị phát biểu cảm tưởng, nhưng rất tiếc vì thời gian có hạn nên BTC yêu-cầu thông qua. Xin chân thành cáo lỗi.

          Sau cùng, đồng đạo Trưởng ban Tổ chức tuyên bố Bế mạc buổi Đại lễ cùng lời cám ơn chân thành đến Quý vị Quan khách, quý vị Đại diện các Tôn giáo, các Tổ chức chánh trị, các Hội đoàn, các Cơ quan Truyền thông Báo chí đã bỏ thời giờ quý báu đến tham dự đông đủ ngày Đại Lễ trọng đại nầy.

         Sau buổi Đại lễ là bữa cơm chay thân mật đầy đạo vị do Ban Tổ chức khoản đãi với nhiều món ăn chay thật ngon miệng. Mọi người quyến luyến chia tay lúc 3 giờ chiều cùng ngày. Hẹn gặp lại nhau cũng vào ngày tháng nầy vào năm tới tại thành phố San José (CA). Xin tạm biệt./.

                                                                     Nguyễn văn Hiệp

 

Ảnh lưu niệm ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto (30-6-2013)
Ảnh lưu niệm ngày Đại Lễ 18/5 tại Toronto (30-6-2013).

Comments