9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

08. Bắc Cali khánh-thành trụ-sở mới - Hoàng Sơn Long

Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo

Miền Bắc California

Khánh Thành Trụ Sở Mới

                                                                                                   Hoàng Sơn Long

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
         Chủ Nhật ngày 20 tháng 01 năm 2013, Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Miền Bắc California đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở mới tạo lập tại số 3540 Mc Kee Road thuộc thành phố San Jose. Số khách mời và các tín đồ cùng gia đình đến tham dự có trên hai trăm năm chục người.
         Được biết Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Bắc California thành lập từ năm 1982 đã di chuyển qua nhiều địa điểm trong vùng San Jose và trải qua 8 vị Hội Trưởng mãi đến năm 2012 mới gầy dựng được một cơ sở. Đây cũng là một tin mừng cho những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cư ngụ trong vùng Vịnh. Đạo Phật Giáo Hòa Hảo là một trong 5 tôn giáo lớn ở Việt Nam. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản chiếm miền Nam đã thẳng tay đàn áp các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo.

         Chương trình bắt đầu lúc 11 giờ sáng, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Mỹ Việt, phút mặc niệm, và nghi thức tôn giáo là phần giới thiệu khách mời, đặc biệt có một số tín đồ PGHH từ Nam California và thủ phủ Sacramento đến tham dự. Ông Trần Bá Phải cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại trình bày lý do thành lập Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo. Ông giải thích cách cúng dường trong Phật Giáo như thế nào là công đức. Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Văn Mậu, Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý nói về cách thờ phượng của người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo: Trên chánh điện chỉ có tấm vải trần màu Dà tuợng trưng cho sự hòa hợp, hương hoa và nước lạnh, ngoài ra không có hình tượng nào khác, đó là một biểu tượng cho ngôi Tam Bảo…

Cổng vào Hội Quán PGHH Miền Bắc California.

Lễ cầu nguyện theo truyền thống Phật-Giáo Hòa-Hảo.

         Phần cuối chương trình do Ông Hội Trưởng Ban Trị Sự giới thiệu các thành viên trong Ban như sau:

                 Hội Trưởng: Vương Học Thiêm

                 Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trịnh Ngọc Yến

                 Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Võ Văn Mỹ

                 Thơ Ký: Lưu Phước Thiện

                 Thủ Bổn: Phạm Lệ Chi

                 Trưởng Ban Phổ Thông Giáo Lý: Nguyễn Văn Mậu

                 Trưởng Ban Kiểm Soát: Lâm Liên

                 Trưởng Ban Tổ Chức: Hồ Đại và Nguyễn Văn Lợi

                 Trưởng Ban Ẩm Thực: Hoàng Mai

Từ trái sang phải: Các Ông Nguyễn Tấn Thuận, Nguyễn Văn Mậu, Vương Học Thiêm, Võ Văn Mỹ,

Lưu Phước Thiện, và Bà Phạm Lệ Chi.

         Theo ông Hội Trưởng cho biết: Tuy là cư sĩ tại gia nhưng người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo có điểm khác biệt với người Phật Tử bên Phật Giáo là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo học Phật nhưng tu Nhân Đạo tức thực hành Tứ Đại Trọng Ân. Vì vậy, họ được trang bị một tinh thần yêu nước sâu đậm, biết yêu thương nòi giống không làm điều gì tổn hại đến quốc gia dân tộc, biết cứu người khi họ gặp nạn, biết làm phước thiện, giữ gìn 10 điều khuyên. Với quan niệm cá nhân của ông Hội Trưởng: “Tôn giáo không phải là một hình thức mê tín, cũng không phải là thuốc phiện ru ngủ con người như Cộng sản tuyên truyền. Tôn giáo chính là nơi con người tự khám phá tâm linh của mình.”

         Kết thúc chương trình là buổi cơm chay thân mật do Ban Ẩm Thực khoản đãi.

Ông Trần Bá Phải, Cựu Hội Trưởng Ban Trị Sự

Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo

 

Ô. Vương Học Thiêm, Hội Trưởng Ban Trị Sự

Phật-Giáo Hòa-Hảo  Miền Bắc California.


Comments