9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 21‎ > ‎

06. Giải Tự-Do TG Nguyễn-Kim-Điền - Võ Văn Thanh-Liêm

BÀI PHÁT-BIỂU

NHẬN GIẢI TỰ-DO TÔN-GIÁO

NGUYỄN-KIM-ĐIỀN 2012

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 21

 
         Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

         Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính thưa:

  • Quý vị Lãnh Đạo tinh-thần các Tôn-Giáo,

  • Ban Thường-Vụ Phong-Trào Giáo-Dân Việt-Nam Hải-Ngoại,       

  • Ban Tổ-Chức Giải Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Ðiền 2012,

  • Quý Vị Đại-Diện các Hội-Đoàn,

  • Quý Vị Đại-Diện các cơ-quan truyền-thông và báo-chí,

  • Quý Vị Quan Khách,

  • Quý Đồng-Hương và Đồng-Đạo.

Kính thưa Quý Vị,

          Tôi là Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, sinh năm 1940, cư ngụ tại Ấp Long-Hòa 2, Xã Long-Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An-Giang Việt-Nam.

          Pháp danh: Nhật Quang Minh

          Trụ trì: Chùa Quang Minh Tự, tu-sĩ Phật-Giáo Hòa-Hảo

          Bất-ngờ nhận được thông-báo từ Ban Trị-Sự Trung-Ương Hảỉ-Ngoại Giáo-Hội PGHH cho biết chúng tôi là một trong hai đơn-vị (ứng-viên đề-nghị) được Ban Tổ-Chức Giải Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Ðiền chọn để trao giải, khiến chúng tôi vô-cùng phấn-khởi, xúc-động. Thật là một vinh-dự lớn-lao cho chúng tôi trong suốt đoạn đời tranh-đấu cho tự-do tôn-giáo của mình.

Kính thưa Quý Vị,

          Như chúng ta đã biết, ngay sau khi cưỡng-chiếm phi-pháp Miền Nam Việt-Nam, CSHN đã thực-thi chánh-sách, kế-hoạch triệt-hạ tôn-giáo, đặc-biệt PGHH, một chướng-ngại to lớn cho cộng-cuộc bành-trướng, nhuộm đỏ, áp-đặt chế-độ độc-tài hắc-ám, vô-thần sắt máu lên đất nước khiến dân lành phải chịu lầm-than thống-khổ, phải bỏ nước lưu-vong làm mồi cho hải-tặc, phơi thây nơi rừng thiêng núi thẩm, chìm sâu đáy biển. Các Tôn Giáo bạo quyền nhà nước cứ mãi đàn áp khắt-khe tới nay chưa lúc nào dừng lại. Chúng còn dựng lên mối đạo quốc doanh để đồng-hóa tiêu-diệt đạo chánh tông PGHH cho người xa quê hương đất khách, ngày đêm trông ngóng trở lại cố hương, trên một phần ba thế kỷ rồi, sanh con cháu xứ lạ quê người bặt đường trở về quê cha đất Tổ. Tuy ở nơi đất khách quê người, người tín-đồ PGHH vẫn trung-kiên trì-chí, quyết một lòng bảo-vệ và phát-huy nền Ðạo mà Ðức Tôn-Sư đã dày công khai-sáng khắp các nơi trên thế-giới.

       Trong khi đó, tình-trạng đất nước VN vẫn không có gì thay đổi. CS vẫn ngoan-cố ù-lì, cường-độ vi-phạm tự-do dân-chủ, nhân-quyền không thấy cải-thiện hay suy-giảm mặc-dù có nhiều khuyến-cáo, áp-lực, can-thiệp, đe-dọa chế-tài mạnh-mẽ từ các Tổ-chức Nhân-quyền quốc-tế, các Cơ-quan Lập-pháp, các Phái-đoàn Dân-cử, Ngoại-giao của các quốc-gia văn-minh tiến- bộ (nhứt là Hoa-Kỳ và Liên-Hiệp Âu-Châu) mà ngày càng gia-tăng khốc-liệt, ngang-ngược, công-khai thách-thức không còn nể-nang kiên-dè gì cả. Cơ-sở thờ-phượng, đất-đai, tài-sản các tôn-giáo còn bị tiếp-tục xâm-phạm, cưỡng-chiếm; tu-sĩ, tín-đồ, giáo-hữu,... còn bị ngăn-cấm, gây khó-khăn, cản-trở trong việc tu-hiền hành-đạo; đối-lập, bất đồng chánh-kiến bị theo dõi, bắt-bớ, giam-cầm; dân-oan còn bị vu-khống, ngụy-tạo những tội vô-cớ không hề làm, để bắt giữ phi-pháp, tra-tấn đánh-đập dã-man đến nỗi có nạn-nhân chết ngay trong khi bị thẩm-vấn, hỏi-cung tại đồn Công-an.

         Không chỉ cưỡng-bách cướp-đoạt, bần-cùng-hóa nhân-dân vốn là bản-chất sắt máu của CS, chúng còn bán nước buôn dân, mang tội-ác tày-đình trời không dung, đất không tha, tổ-tiên không thứ. Ðã không dám hiên-ngang đương-đầu, quyết chiến chống kẻ thù xâm-lăng truyền-thống phương Bắc, mà lại còn quỳ-lụy chìu lòn, dâng đất dâng biển cho chúng, làm ngơ để chúng đưa người sang ngang-ngược chiếm dần lãnh-thổ nước ta. Tác-tệ hơn nữa, bạo-quyền CS còn cho Công-an cản-trở, đàn-áp, câu-lưu bạo-hành, đe-dọa các nhân-sĩ, trí-thức, thanh-niên sinh-viên, giới trẻ xuống đường phản-đối Trung-cộng xâm-lược, gán tội “âm-mưu tuyên-truyển chống phá nhà nước, gây rối trật-tự an-ninh” nhằm bảo-vệ tiếp tay lũ giặc tham-tàn bá-quyền bành-trướng, ngăn chận nhân-dân bày tỏ lòng yêu nước thiết-tha nhiệt-thành, nguyện-vọng bản-năng tự-tồn cao-cả chính-đáng của nòi-giống kiêu-hùng bất-khuất. Trong lịch-sử thế-giới cũng như Việt-Nam chưa có một chánh-quyền quốc-gia nào, dù nhỏ hay lớn, ươn-hèn khiếp-nhược, phản dân hại nước, điếm-nhục quốc-thể, tiền-nhân như CSVN bây-giờ. 

Kính thưa Quý Vị,

          PGHH là một tôn-giáo dân-tộc, tín-đồ PGHH là cư-sĩ tại-gia (tu tại nhà) và tôn-giáo là một thành-phần của quốc-gia dân-tộc. Vì vậy, người tín-đồ PGHH vừa là một phật-tử tu-hiền ở nhà, theo giáo-lý của Ðạo, sinh-sống như một người bình-thường, vừa là một công-dân của đất nước. Khi đất nước lâm nguy, bên bờ vực thẳm vong-quốc, người tín-đồ phải tạm gát việc tu-hành để dấn thân, hy-sinh chiến-đấu chống giặc ngoại-xâm, bảo-vệ quê cha đất Tổ như Ðức Tôn-Sư đã dạy:

                                        “Tăng-sĩ quyết chùa am bế cửa,

                                          Tuốt gươm vàng lên ngựa xông-pha.

                                                  Ðền xong nợ nước thù nhà,

                              Thiền-môn trở gót Phật-Ðà nam-mô”

                                                            (Tặng Thi-sĩ Việt-Châu – SGTVTB)

         Chống giặc xâm-lăng, bảo-toàn lãnh-thổ, giữ vững non sông, gìn nền độc-lập là phương-cách đòi hỏi tự-do tôn-giáo, hành-đạo, bảo-vệ phát-huy Ðạo-pháp thực-tiễn hữu-hiệu hơn bất-cứ lời hô-hào, thỉnh-nguyện nào vì Ðức Huỳnh Giáo-Chủ đã từng hiệu-triệu nhắc-nhở: “...hễ nước mất thì cơ-sở của Ðạo phải bị lấp vùi; nước còn nền Ðạo được phát-khai rực-rỡ.”

         Ðó là lý-do chính-đáng mà người tín-đồ PGHH hăng-hái tích-cực dấn thân, kiên-trì tranh-đấu cho tự-do tôn-giáo nói chung và cho nền Ðạo của mình nói riêng.

Lê Công Tắc nhận giải TDTG 2012

Ðồng-đạo Lê-Công-Tắc, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Liên Bang Đức, thay mặt Tu-sĩ Võ Văn Thanh-Liêm nhận giải thưởng Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Điền 2012 (do Ông Đỗ-Như-Điện thay mặt Ban Tổ-Chức và Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại trao tặng ngày 20-10-2012).

Kính thưa Quý Vị,

          Hôm nay là ngày Lễ Phát Giải Tự-Do Tôn-Giáo, đáng lý chúng tôi phải có mặt, tuy-nhiên vì điều-kiện không-gian xa-xôi cách-trở, hoàn-cảnh khó-khăn, biện-pháp hạn-chế khắc-nghiệt của chánh-quyền CSVN, chúng tôi không thể đích-thân đến tham-dự buổi lễ trọng-đại để tận tay nhận giải từ Ban Tổ-Chức nầy như mong muốn. Chúng tôi xin nhờ Phái-Ðoàn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại dưới sự hướng-dẫn của Ðồng-đạo Lê-Công-Tắc, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Liên Bang Đức, kính chuyển đến Quý Vị lời cảm-tạ và tâm-tư chân-thành của chúng tôi và nhận thay cho chúng tôi.

 

Quan-khách và đồng-hương dự Lễ trao giải thưởng Nguyễn-Kim-Điền 2012 tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.

Kính thưa Quý Vị,

         Quý Vị đã đề-nghị, tuyển-chọn và ưu-ái trao tặng cho chúng tôi giải Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Ðiền 2012, một món quà mang giá-trị tâm-linh thiêng-liêng cao-quý mà trong suốt chặng đường dài đấu-tranh gian-nguy, vào tù ra khám cho Ðạo-pháp, chúng tôi không dám hay không hề để tâm mơ-tưởng. Nó không còn ý-nghĩa là một giải thưởng bình-thường được phát ra của các cuộc thi đua, tranh tài dù lớn hay nhỏ được thường-xuyên tổ-chức khác, mà nó là biểu-tượng hào-quang chánh-pháp sáng ngời xóa tan tà-đạo vô-thần CS, giúp PGHH được năm châu bốn bể biết đến, được ghi danh vào giáo-sử thế-giới kiên-cường bất-khuất chống bạo-lực cường-quyền để bảo-vệ Ðức Tin. Vinh-hạnh nầy không riêng cho cá-nhân chúng tôi mà là của chung Giáo-Hội và Ðồng-đạo PGHH, của chư Tôn-giáo bạn, của các Tổ-chức Nhân-quyền quốc-tế, Quý Thiện-hữu Trí-thức,... đã tận-tình hỗ-trợ chúng tôi. Ðồng-thời nó cũng là một niềm khích-lệ quý-báu cho tất-cả mọi thành-phần quốc-gia, không phân biệt có đạo hay không có đạo, cùng chung vai góp sức để cứu lấy Ðạo-pháp Dân-tộc. Cường-quyền, bạo-lực dù hung-hăng tàn-ác như Cộng-sản vô-thần khát máu, phi-nhân rồi cũng phải chịu hủy-diệt theo luật đào-thải của vũ-trụ đất trời, chỉ có Đạo là trường-tồn vĩnh-viễn...

                 ...Khắp Năm châu phước báo mãi trường tồn,

                    Gởi tất cả tâm hồn người phát Giải.

                    Tuy tha phương có ngày gặp lại,

                    Thôi ít lời tâm mãi nhớ tạc ghi.

          Thành-tâm nguyện cầu Ơn Trên, các Ðấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo hộ-độ cho Toàn-thể Chư Liệt-vị luôn được an-bình hạnh-lạc.

          Trân-trọng tri-ân và kính chào.

                                           Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật

                                                       Nam-Mô A-Di-Đà Phật

                                                               16/9/2012

                                                 Tu-Sĩ VÕ VĂN THANH LIÊM


Comments