9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

34. Công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa - BTS\TƯHN

TƯỜNG-TRÌNH CÔNG-TÁC

ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        
Để tỏ lòng thành kính và tri ân những vị có công với đạo, hy sinh vì đạo, mấy năm qua, được sự hỗ trợ khuyến khích của chư đồng đạo, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, mỗi năm có tổ chức hai cuộc điếu viếng, lần thứ nhất tổ chức trong vòng tháng 5 âm lịch nhằm nhắc nhở cho nhau nhớ ngày Lễ Kỷ-Niệm Đức Thầy khai sáng nền đạo PGHH; lần thứ nhì là chọn vào những ngày cuối năm để nhân dịp chúc mừng năm mới, chia sẻ nỗi đau thương mất mát với thân nhân những người nằm xuống vì đạo quên mình. Điếu viếng là nói lên ý nghĩa của câu tục ngữ Việt-Nam: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”. Đồng thời với công tác Điếu Viếng, BTS\TƯHN cũng dành ra một phần ngân quỹ để ủy-lạo cho những vị đấu tranh đòi hỏi quyền tự do tôn giáo cho PGHH đã và đang bị cầm tù.

         Công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa đã được hoàn tất khoảng một tuần lễ trước ngày Đại Lễ 18/5 năm Nhâm-Thìn bởi một phái đoàn thiện nguyện viên PGHH gồm 6 Đồng-đạo (xin ẩn danh vì lý do an-ninh cá nhân). Lần nầy, phái đoàn đã đến điếu viếng 28 vị như đã tường-trình trong Tập-San Tinh-Tấn số 19, và phái đoàn cũng đã đến điếu viếng:

 

Nguyễn-Văn-No
Cố Đồng-đạo Nguyễn-Văn-No

 

         Ông Nguyễn Văn No (Cò No), sanh năm 1905, Ông đầy lòng nhiệt huyết với nước non đạo pháp, gan dạ và rất giỏi võ công. Đương thời làm Đại đội trưởng Bảo An Quân, Bộ Đội Dân Xã vùng Thánh địa Hòa Hảo. Ông bị tử thương trong một trận giao tranh đẫm máu chống quân thực dân Pháp tại Nhà Láng (gần Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) vào ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm Đinh Hợi (20-5-1947), hiện người cháu nội ở huyện Tam Nông, Đồng Tháp chịu trách nhiệm thờ cúng.

         Ngoài ra, phái-đoàn cũng đã làm công-tác ủy-lạo cho các tù nhân vận-động đòi hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, đã đến thăm viếng gia-đình các nạn-nhân để gởi quà ủy-lạo. Tuy nhiên, số quà biếu được chia sẻ có hạn lượng, và phái-đoàn cũng không thể đến thăm viếng tất cả gia-đình của tù-nhân lương-tâm PGHH để gởi quà ủy-lạo cũng vì điều kiện ở khúc quanh lịch sử hiện tình không cho phép. Phái-đoàn chỉ gởi quà ủy-lạo được cho 9 tù nhân lương-tâm Phật-Giáo Hòa-Hảo.

         BTS\TƯHN xin trân trọng cám-ơn lòng hảo-tâm của Chư Đồng-đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương đã tích-cực ủng-hộ cho các công-tác từ-thiện. Đồng thời, BTS\TƯHN cũng xin chân thành cảm tạ các đồng-đạo thiện nguyện viên quốc nội đã bỏ rất nhiều công sức để chu-toàn công-tác một cách hoàn-hảo.

                                                   Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

 

 

Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Phạm-Bình-Tây, Huỳnh-Văn-Liêm

Đ/đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Phạm-Bình-Tây, Huỳnh-Văn-Liêm

 

Comments