9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

29. THƠ: Nói Sao Hết ?! - Trúc Lan Hương

                                   NÓI SAO HẾT ?!
 
                Hoa đua nở ? – Không !... Biển đèn rực chói,

                Lá rừng bay ? – Không !...Cờ Đạo gió tung.

                Chim vang ca ? – Không !...Tiếng hát reo mừng,

                Vào Đại-hội tháng 5 ngày 18 !!!

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

 

                Tóc và tóc lợp trời ngoài bụi nắng,

                Chân là chân đan cỏ giẫm mưa bay.

                Sông Cửu-Long sóng nước vẫn thương hoài,

                Đàn cá nhỏ nhởn nhơ chào thủy lục.

 

                Ôi ! Đất nước của muôn trùng đất nước,

                Miền thành-đô đạo-đức triệu công-dân.

                Họ về đây trong nhịp bước tinh thần,

                Quỳ hãnh diện dưới chân dung Giáo-Chủ.

 

                Nói sao hết những lời ngoài ngôn ngữ,

                Thấy bằng tim và chỉ hiểu bằng tim ?!

                                                        *

                                               *    *

                Anh hãy về trên xứ Đạo thiêng-liêng,

                Mới tìm thấy một mối tình bất diệt.

 

                                        TRÚC LAN HƯƠNG

                                        (Văn đoàn Sông-Hậu)


Hồ Sen
 
 
Comments