9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

11. Tham luận: Tâm Thư - Mai-Văn-Mến


                                                    Tâm Thư
               Kính gởi: Ông Hội Trưởng và quí vị Trị sự viên BTS/GH.PGHH Sacramento.

Kính quí vị,

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        - Hân hoan nhận thấy đó đây nhiều trí thức trẻ nhiệt tình tham gia, lãnh nhận nhiều nhiệm vụ cốt cán trong Giáo hội.

        - Phấn khởi nhận thấy sáng kiến ứng dụng mạng Internet và công cụ thông tin vào sinh hoạt Giáo hội hằng ngày và thường lệ, khắc phục được tình trạng bế tắc do đồng đạo phải tản lạc rời rạc khắp nơi trên thế giới hiện nay.

        - Cảm động trước nhiệt tình của Ông Hội Trưởng Huỳnh văn Liêm không những đảm đương nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đạo và Đại Lễ đầy khó khăn mà còn tự lực đứng ra xây dựng nên Hội Quán Giáo hội Sacramento khá tiện nghi làm chỗ hội họp, lễ lạc cho đồng đạo.

        - Nhân Đại hội Đạo tại địa phương nhà Sacramento 18/5 âl Nhâm Thìn sắp tới,

        Trân trọng gởi đến Ông Hội Trưởng và quí vị Trị sự Viên BTS/GH. PGHH Sacramento một số suy tư để quý vị tùy nghi xem lại điều nào hợp tình, hợp lý có thể đưa vào Đại hội Đạo thảo luận, thực hiện như một góp phần nhỏ nhoi vào sự nghiệp củng cố Giáo hội.

I.- Vấn đề một số ít đồng đạo tạo phân hóa ở hải ngoại:

          Nếu không có gì trở ngại, xin đề nghị mỗi nhiệm kỳ BTS/TƯ, có thể đề cử vài vị niên lão đạo cao đức trọng ở gần đó, qua sự hỗ trợ của BTS địa phương, đôi ba lần thân ái tiếp xúc khuyên giải, mong số anh em ấy hồi tâm trở về sinh hoạt lại trong khuôn khổ bình đẳng dân chủ của Giáo hội. Có thể công việc sẽ khó khăn, lâu dài, nhưng dầu sao mình cũng thực hiện được điều thứ 8: “Thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức,…” mà Đức Thầy đã khuyên nhủ.

II.- Về cơ cấu tổ chức Trung Ương:

          Những năm trước đây, vài vị niên lão nghĩ rằng cơ cấu tổ chức Trung Ương Giáo hội mình còn thiếu sót chiếu theo Hiến Chương 1966 (Tuy rằng Hiến Chương nầy quá lâu chưa được tu chính kịp thời với trình độ giác ngộ của đồng đạo). Bộ phận thiếu sót đó là HỘI ĐỒNG BẢO PHÁP, song song với BTS/TƯ.

        Hiểu đơn sơ: BẢO là Bảo vệ, giữ gìn. PHÁP là Đạo lý, tôn chỉ do Đức Thầy chỉ dẫn. PHÁP cũng còn là Kỷ cương, luật lệ.

        Với tình hình hiện nay, nếu BTS/TƯ thấy cần có thêm bộ phận lớn chia xẻ nhiệm vụ thì thiết tưởng có thể chiếu Hiến Chương 1966, bầu cử Hội Đồng Bảo Pháp vào dịp Khoáng đại Đại hội Đạo sắp tới.

III.- Về việc ghi chép Nội sử của Đoàn thể / Giáo hội:

        Ai cũng biết, Sử học góp phần quan trọng trong giáo dục xây dựng con người. Nên gia đình, dòng tộc thì có: Gia phả. Quốc gia, dân tộc thì có: Quốc sử.

        Vậy thiết tưởng Đoàn thể, Giáo hội nên có Nội sử để các thế hệ đồng đạo có được những “Bài học sử” hầu xây dựng bản thân, góp phần xây dựng Giáo hội vững chắc.

        Hiện tại đó đây có một số sách vở, tài liệu liên quan cần gom góp, ghi chép lại. Nhưng có lẽ không đầy đủ và liên tục. Vì vậy, rất cần những “Trang sử miệng” hồi ức của các bậc cao niên. Càng để lâu càng mất mát. Còn từ đây về sau, nếu đã có bộ phận đặc trách thì việc ghi chép cập nhật sẽ đầy đủ, không lo thiếu sót nhờ có mạng thông tin toàn cầu.

IV.- Về Ban nghiên cứu:

          Suy nghĩ về nhiệm vụ nặng nề của quí đồng đạo trí thức trẻ dấn thân phụng sự Đạo pháp, một nền đạo cao cả, sứ mạng rộng lớn, cứu khổ cứu đời, phụng sự nhân loại chúng sinh. Nhưng cơ cấu tổ chức Trung Ương dường như nhân sự hạn chế thì làm sao có thể bao trùm nhiệm vụ rộng lớn ! Nên mạo muội đề nghị BTS/TƯ vận động thành lập Ban nghiên cứu, kết hợp các bậc thức giả, thiện trí thức như ý chỉ của Đức Thầy (Mục: Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp hội – SGTV/TB) hầu góp sức với BTS/TƯ thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách sau đây:

        1/- Phát huy Đạo pháp:

        Bằng cách nghiên cứu, tìm kiếm trong Kinh điển lẫn sự nghiệp của Tổ Thầy vốn có nhiều tư tưởng giác ngộ, nhiều giá trị đạo đức cao cả còn tiềm tàng. Rồi diễn giải để sau đó đưa vào tu học, truyền bá áp dụng.

        2/- Ghi chép Nội sử Đoàn thể / Giáo hội: để làm bài học cho các thế hệ mai sau (như đề nghị III ở trên).

        3/- Trong quá trình ghi chép Nội sử, xin nghiên cứu các pháp nạn do cường quyền áp đặt lên Đoàn thể / Giáo hội. Ưu tiên nghiên cứu sách lược đàn áp của cường quyền chuyên chính, độc tài, độc đảng Cộng Sản hiện nay kể cả những xuyên tạc của nhóm Cao Ngọc Trung để Giáo hội có đối sách thích ứng “Lấy chính nghĩa sự thật thắng hung tàn dối trá”.

        4/- Đồng thời, tìm hiểu nguyên ủy các đợt phân hóa từ trước đến nay. Ưu tiên tìm hiểu đợt phân hóa từ cuối năm 1966 ở hải ngoại. Giáo hội có biết rõ bệnh căn thì mới tìm được thuốc hay trị lành (như đề nghị I ở trên).

        5/- Thực hiện ý chỉ “Bênh vực nhau trong sự tín ngưỡng tự do”, bằng cách lập Hồ sơ tội ác của CS đối với Giáo hội và đồng đạo từ tháng 4/1975 đến nay. Theo dõi, cập nhật thường xuyên với chứng liệu cụ thể để liên hệ trình bày với Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ cùng các tổ chức Nhân quyền trên thế giới và Liên Hiệp Quốc để phần nào ngăn bớt bàn tay tội ác của CS. Đồng thời âm thầm giúp đỡ gia đình các đồng đạo trung kiên bị ngược đãi, tù tội, hi sinh…

        Những suy nghĩ đề nghị trình bày trên, chắc có điều sơ sót xin quí vị vui lòng chỉnh sửa giúp.

        Cảm tạ đạo tâm và công đức của quí vị.

Sacramento, ngày 5 tháng 4 năm 2012

(Rằm tháng 3 Nhâm Thìn)

MAI VĂN MẾN
 
Quan khách và Đồng-đạo trang nghiêm cử hành lễ theo truyền-thống của Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo.
Quan khách và Đồng-đạo trang nghiêm cử hành lễ theo truyền-thống của Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo.
Đ/đ Thủ-Bổn BTS/TƯHN/GH PGHH Phạm-Lệ-Chi, Nguyễn-Thị-Mới, Nguyễn-Trung-Hiếu, Phạm-Bình-Tây, Võ-Văn-Mỹ.
Đ/đ Thủ-Bổn BTS/TƯHN/GH PGHH Phạm-Lệ-Chi, Nguyễn-Thị-Mới, Nguyễn-Trung-Hiếu, Phạm-Bình-Tây, Võ-Văn-Mỹ.
 
Comments