9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

09. Đức Huỳnh Giáo Chủ và ... - Bác-Sĩ Mã-Xái

ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ và

Con Đường Dân Chủ Hóa Đất Nước

                                                        Bác sĩ Mã Xái

Kính thưa Quý vị,

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        Trong lịch sử đấu tranh cho sự sống còn của dân tộc, Phật Giáo Hòa Hảo đã tạo ra những thay đổi lớn lao trong xã hội miền Nam và đã đóng vai trò quan trọng không những trong sanh hoạt Tín ngưỡng mà còn trong lịch sử đấu tranh chánh trị.

        Ngày khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đã được trang trọng ghi vào dòng lịch sử Dân tộc, và trong thời đại thông tin ngày nay (Information Age) trong thế giới toàn cầu hóa, PGHH đã vượt ra khỏi biên cương nước Việt, và trở nên rất quen thuộc trong Cộng đồng thế giới.

        Thực vậy, bên cạnh công đức vĩ đại của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ngoài việc phát huy nền Đạo Dân tộc, Ngài còn là một lãnh tụ tài ba về Chánh trị, và kể từ năm 1945, lúc Ngài chỉ mới 25 tuổi đời, đã bắt đầu sự nghiệp chánh trị:

                        “Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa,

                          Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha.

                               Đền xong nợ nước thù nhà,

                       Thiền môn trở gót Phật-Đà nam-mô.”

        Tùy tình thế biến chuyển thế giới và hiện tình đất nước bấy giờ, Ngài đã liên tiếp thành lập các Hiệp Hội, Mặt Trận…

        Để đối phó với việc Hồ Chí Minh ký Hiệp Ước ngày mùng 6 tháng Ba năm 1946 tạo cơ hội cho Pháp trở lại Việt Nam, Đức Thầy cho thành lập Mặt trận Quốc gia Liên hiệp và Ngài là Chủ tịch của Mặt trận nầy, nhưng Mặt trận bị Cộng sản giải tán vì quá được quần chúng ủng hộ. Tiếp theo đó, sau khi Mặt trận bị Cộng sản giải tán, một sự kiện chánh trị quan trọng lúc bây giờ, ngày 21-9-1946 Đức Huỳnh Giáo Chủ loan báo Chương trình Dân chủ hóa đất nước, con đường để thực hiện Công bằng Xã hội đem lại Độc lập Tự do phú cường cho Dân tộc qua việc thành lập một đảng Chánh trị là Đảng Việt Nam Dân chủ Xã hội.

        Một tháng sau, tức tháng 10 năm 1946, Cộng sản mời Ngài tham chánh và Ngài giữ chức vụ Ủy viên Đặc biệt trong Ủy Ban Hành chánh Nam bộ. Đây là một quyết định chánh trị quan trọng, vì ai cũng biết, Cộng sản có bao giờ chia xẻ quyền hành chánh trị với bất cứ ai.

        Để đánh tan dư luận xôn xao về việc Ngài tham chánh, trên báo Quần Chúng ngày 14-11-1946: “Vì sao tôi tham chánh”, Đức Thầy nói: “Đối với các đồng-chí hiện đang cùng tôi đeo-đuổi một chương trình Dân-Chủ Xã-Hội, tôi tuyên-bố luôn luôn sát cánh với họ để chung lo gầy dựng một nước Việt-Nam công-bình và nhơn-đạo, một nước Việt-Nam tương-xứng với các nước Dân-Chủ tiền-tiến trên hoàn-cầu.”

        Trên báo Nam Kỳ ngày 29-11-1946, Đức Huỳnh Giáo Chủ minh định lập trường của Ngài như sau khi trả lời cho Ký giả Hồn-Quyên: “Về dĩ-vãng, sự hoạt-động của tôi xuất-phát trong địa-phận Phật-giáo và kết-nạp được hơn triệu tín-đồ.

        Thể theo tinh-thần đại đoàn-kết của toàn-dân, tôi thay mặt cho đám quần-chúng đó mà tham-gia hành-chánh về mặt tinh-thần.

        Nhưng trong sự hoạt-động để kiến-thiết quốc-gia về mặt chánh-trị thì tôi sẽ là đại-biểu cho chánh-đảng nào có một chương-trình dân-chủ xã hội.”

        Đức Huỳnh Giáo Chủ chủ trương toàn dân chánh trị trong cuộc Cách mạng dân chủ mà chủ quyền ở nơi toàn dân, tranh đấu cho một nền Độc lập dân tộc, chống lại chủ trương giai cấp đấu tranh và chủ trương Cách mạng xã hội để dân chúng có được một đời sống ấm no, an cư lạc nghiệp, một xã hội công bằng, tôn trọng quyền tư hữu, quyền bảo vệ công nhân.

Kính thưa Quý vị,

        Cách đây trên sáu mươi năm, vào thập niên 40 Đức Thầy đã chủ trương Dân chủ pháp trị, cho toàn dân tham gia chánh trị, vừa chống Thực dân Pháp, vừa chống lại chủ nghĩa Vô thần Cộng sản. Viễn kiến của Ngài là ngọn hải đăng soi đường cho công cuộc đấu tranh Dân chủ, Tự do, Nhân quyền mà mọi đoàn thể Quốc gia đang tiếp nối để giải trừ chế độ độc tài, Đảng trị Cộng sản.

        Đức Thầy đã dặn dò bổn đạo:

                                “Từ nay cách biệt xa ngàn,

                          Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy.”

        Chúng ta quyết không bôn chôn, con đường Cách mạng Dân chủ hóa đất nước không còn xa, người tín đồ PGHH quyết lòng Học Phật, Tu Nhân trong khi vẫn không quên làm tròn Tứ Ân Hiếu Nghĩa, trong đó Ân Đất Nước vẫn còn nặng trĩu, canh cánh bên lòng, trong công cuộc giải trừ Cộng sản, để xây dựng lại quê hương:

                                “Tu đền nợ thế cho rồi,

                       Thì sau mới được đứng ngồi tòa sen.”

        Đất nước Việt Nam sẽ tự do, dân chủ, phú cường hòa mình vào cộng đồng văn minh thế giới:

                          “Ước mơ Thế giới lân Hòa Hảo,

                          Nhà Phật con Tiên hé miệng cười.”

        Trân trọng kính chào Quý vị.

                                                                              Bác sĩ Mã Xái

                                                                    Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.

                                                    (Bài phát biểu nhân ngày Đại lễ Khai sáng Đạo PGHH năm thứ 73, tại Sacramento – CA.)

 
Bác sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.
Bác Sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt.
 

Comments