9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

08. Phát biểu Cảm tưởng của DXĐ - Lê-Ngọc-Thanh


Bài Phát biểu Cảm tưởng

của Ông Tổng Bí Thư VN Dân Xã Đảng

trong ngày Đại lễ 18/5 tại Sacramento.

Kính thưa:

-    Ông Hội Trưởng BTS. Trung Ương Hải ngoại Giáo Hội PGHH,

-    Quí vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,

-    Quí vị lãnh đạo các Đoàn thể đấu tranh, các Chánh đảng và Truyền thông Báo chí,

-    Quí đồng hương, quí đồng đạo chức sắc GH/PGHH và Đảng viên Dân Xã Đảng các cấp.

        Trước hết, tôi xin kính chào Quí liệt vị hiện diện nơi đây và nhìn lên không khí trang nghiêm với sự tôn kính nơi ngôi Tam Bảo, mà nhớ đến hình bóng của các bậc Tiền Nhân đã đóng góp công lao xương máu của mình vào dòng sinh mệnh Dân tộc.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

Kính thưa quí vị,

        Tôi cũng là một tín đồ Đạo PGHH, nhân danh Tổng Bí Thư của Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, xin cám ơn Ban Tổ chức đã dành cho tôi chút thời gian, để ngỏ lời chào mừng quí liệt vị và quí đồng hương, quí đồng đạo PGHH và Đảng Viên Dân Xã Đảng các cấp, hiện diện nơi đây và ở khắp năm châu, cũng như ở tại Việt Nam VỚI LỜI CHÀO MỪNG THÂN THIẾT NHẤT CỦA CHÚNG TÔI. Đồng thời, kính chúc quí liệt vị được an khang, nhiều sức khỏe và mọi điều như ý…

        Tôi cũng xin hân hoan chào mừng ngày Đại Lễ 18 tháng 5, Kỷ niệm năm thứ 73 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, và xin được phát biểu một vài cảm nghĩ, với vọng hướng tâm linh vào ngày Đại Lễ hôm nay tại nơi đây, và các nơi trên thế giới, bởi vì nơi nào có tín đồ PGHH cư ngụ, là nơi đó có tổ chức ngày Đại Lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ Khai Đạo.

        Thưa quí vị, như mọi người đều biết Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng Đạo PGHH ngày 18/5 năm Kỷ Mão (1939) và Ngài cũng đã thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng ngày 21/9/1946.

        Từ giáo lý Tứ Ân, VN Dân Chủ Xã Hội Đảng ra đời như một phương tiện cần thiết và thích nghi cho người tín đồ PGHH để đền đáp Ân Đất Nước và Đồng Bào.

        Trên đây là hai Vĩ Nghiệp thiên thu bất tận, một là Giáo hội PGHH, hai là Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, đã có một sự liên quan chặt chẽ. Người chiến sĩ Dân Xã Đảng và Tín đồ PGHH cùng một lý tưởng Phụng Sự Quốc Gia, Phát Huy Đạo Pháp, hòa chung nhịp tim, cùng dòng máu, cùng sống trong nền Đại đạo, và căn bản Đạo Sống làm người, phải biết thương mến nhau, và cùng nhau tranh đấu vì Tự Do Dân Chủ với công bằng bác ái cho quê hương dân tộc mà không cần đến tương lai của cá nhân, lúc nào cũng tâm nguyện thương đời, thương đạo. Nếu ai có chút lương tâm và ý thức nỗi đau của nòi giống hay có một tấm lòng nhiệt huyết, đều quyết tâm chống lại kẻ ác là chế độ độc tài của Đảng Cộng Sản đang thống trị trên quê hương Việt Nam hiện nay.

        Thưa quí vị, với lời truyền dạy của Đức Từ Bi Vĩnh Cửu, xuất phát từ tâm linh trong sáng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã vượt thời gian và không gian, để truyền dạy cho chúng ta đến hôm nay, và mãi đến ngàn sau: “Ta chịu khổ, khổ cho bá tánh”, là ngọn đuốc sáng ngời, rọi vào bóng đêm dẫy đầy Tham, Sân, Si của lòng nhân thế, để thức tỉnh chúng sinh, với căn bản Giáo Lý dựa trên nền triết học Đông Phương, lấy Thiên, Địa, Nhân làm nền tảng để khai sáng tâm trí con người. Đức Thầy đã dẫn chúng sinh đi vào đại lộ trí thức, để biết rõ thuật nhập thế, xuất thế và xử thế. Nên trong lịch sử của Tôn Giáo, có bốn chữ Tu Nhân và Tứ Ân đã được hành xử rõ ràng dứt khoát, để gắn chặt con người vào dòng đạo lý Dân tộc. Trong Đạo có Đời, trong Đời có Đạo, với bốn chữ: TU, TỀ, TRỊ, BÌNH, đã quyện vào nhau trong đời sống Xuất thế của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo do Đức Thầy khai sáng, để hướng dẫn con người đi từ Thiện tới Nhân rõ nét, TU ở Nhân, TỀ ở Ân Tổ Tiên Cha Mẹ; BÌNH ở Ân Đồng Bào Nhân Loại.

        Ngoài cương vị tối thượng là một Giáo Chủ khai Đạo, Đức Thầy còn là một nhà Ái Quốc, một nhà Đại Cách Mạng đã lập ra Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng). Như một tiếng nói và một hành động chủ đạo để dẫn con người từ Đạo Phật, bước vào Đạo Nhân trong Đại cuộc Cách mạng Dân chủ, tạo lẽ sinh tồn bền vững cho quê hương Dân tộc. Qua lời Sấm Giảng bình dị đã đi vào lòng quần chúng và đủ mọi thành phần trong xã hội.

        Đức Huỳnh Giáo Chủ đã đi trước thời đại, đã thấy rõ Quốc nạn từ thuyết Vô thần của Việt Minh Cộng Sản gây ra, và hễ nước mất thì cơ sở Đạo bị lấp vùi; đất nước thanh bình, thì nền Đạo được phát khai rực rỡ. Hoặc khi nào đất nước được cường thịnh thì Đạo mới được khuếch trương tự do hay gieo rắc tư tưởng thiện hòa, với tánh từ bi bác ái ở khắp bàng dân bá tánh.

        Từ tư tưởng siêu việt nầy, đem Đạo cứu Đời, lấy Đời giữ Đạo, mà Ngài đã hình thành một Chủ nghĩa Dân tộc làm nền tảng Chính trị Cách mạng cho Việt Nam Dân Chủ Xã Hội, có một chủ trương và cơ cấu tổ chức khoa học thực tiễn, lấy Dân tộc Việt Nam làm gốc, không chấp vá ngoại lai. Sự nghiệp cứu nước và giữ nước là của toàn dân, cho nên Đức Thầy đã minh định rõ ràng qua bản Tuyên Ngôn Lập Đảng ngày 21-9 năm 1946.

        Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng là một Đảng Dân chủ, chủ trương thực thi triệt để nguyên tắc chính trị của Chủ nghĩa Dân chủ: Chủ quyền ở nơi toàn thể nhân dân.

        Tình yêu chúng sinh, tình yêu đất nước sáng ngời trong tâm hồn với quan niệm đấu tranh cho Tự do Dân chủ. Đức Huỳnh Giáo Chủ là kim chỉ nam, dẫn dắt chúng ta đi vào lẽ sống Đạo đến hôm nay; VN Dân Chủ Xã Hội Đảng là một Chánh Đảng Quốc Gia, là của toàn dân, không phải của riêng cho Đạo PGHH.

        Trước cơn Quốc Nạn hiện tại, dưới chế độ phi nhân độc tài của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy nhớ đến lời của Đức Thầy, đã làm cho ta bừng tỉnh cơn mê:

“Tăng-sĩ quyết chùa, am bế cửa,

Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha.

Đền xong nợ nước thù nhà,

Thiền môn trở gót Phật-Đà nam-mô.”

        Rồi đây với sức mạnh và sự sáng suốt của toàn dân, với truyền thống yêu nước bất khuất của dân Việt, chắc chắn chủ nghĩa của Mác-Lê với mưu đồ gian ác để thống trị nhân dân của Cộng Sản VN, sẽ bị xóa tan đi. Nhưng lời Giáo huấn và gương hy sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ sẽ mãi mãi trường tồn trong lịch sử của Dân tộc.

        Thưa quí vị, Đức Huỳnh Giáo Chủ là một nhà Tam thân cách mạng lớn, đó là: Cách mạng Dân tộc, Cách mạng Xã hội và Cách mạng Tôn giáo. Với triết lý uyên thâm, với hành động cao cả của một bậc Giáo Chủ, Ngài còn là một vị anh hùng Dân tộc, chúng tôi xin cúi đầu và tâm nguyện tự giác đoàn kết dấn thân đấu tranh với toàn tâm trí, nguyện góp công sức cứu nước, cứu dân trong đại cuộc cách mạng, với lý tưởng tự do dân chủ và xã hội được bình đẳng, để làm tròn bổn phận Tứ Ân, cho toàn dân được thanh bình và thịnh vượng.

        Với ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của con dân nước Việt trong cơn Quốc nạn, PGHH & Việt Nam Dân Chủ Xã hội Đảng cùng một lòng tranh đấu với chế độ độc tài của Đảng CSVN và bọn giặc Bắc phương Trung Cộng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

        Chúng ta tin tưởng Dân Tộc VN sáng suốt, nhứt định sẽ thành công và quyết định giải trừ nạn độc tài của Đảng CSVN trong một ngày không xa và chắc chắn chế độ Cộng sản sẽ bị sụp đổ.

        Một lần nữa, xin nguyện cầu Hồn thiêng sông núi, các bậc anh linh những người đã nằm xuống vì Quê hương Dân tộc hãy hộ trì cho con dân nước Việt sớm thoát cảnh gian ác độc tài của bọn Cộng sản VN.

        Trân trọng kính chào đoàn kết./.

                                Sacramento, ngày 08 tháng 7 năm 2012
                                                 Lê Ngọc Thanh
 
Ông Lê Ngọc Thanh, Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.
Ông Lê-Ngọc-Thanh, Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.
 
Đ/đ Lê-Ngọc-Thanh và Đ/đ Mã-Xái.
Đ/đ Lê-Ngọc-Thanh và Đ/đ Mã-Xái.
 
Comments