9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

06. Thành quả hoạt-động năm 1 nhiệm kỳ IV - BTS\TƯHN


TƯỜNG TRÌNH

THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG

Của Ban Trị Sự Trung Ương Hải ngoại

Giáo Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo

Năm thứ 1 - Nhiệm kỳ IV (2011-2014)

 

---oOo---

 

        BTS/TƯHN/GHPGHH Nhiệm kỳ IV (2011-2014) bắt đầu nhận nhiệm vụ ngay sau khi Đồng đạo Nguyễn Trung Hiếu đắc cử chức vụ Hội Trưởng trong cuộc bầu cử tại Đại hội Đạo được tổ chức ngày 18/06/2011 tại Hội quán BTS.GH/PGHH/Nam Cali.

        Những Trị Sự viên đầu tiên của BTS/TƯHN/GHPGHH được ông Tân Hội Trưởng mời cộng tác và công bố trong ngày nầy là:

        - Đ/đ Nguyễn văn Hiệp (Sacramento): Chức vụ Chánh Thư Ký.

        - Đ/đ Lưu Phước Thiện (Bắc Cali): Chức vụ Phó Thư Ký.

        - Đ/đ Nguyễn Ngọc Hà (Calgary): Chức vụ Thủ Bổn.

        - Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ (Georgia): Chức vụ Trưởng Ban Từ-Thiện Xã-Hội.

        Sau đó, vào ngày 12/07/2011 Ông Hội Trưởng Nguyễn Trung Hiếu ký ban hành Quyết Định số: 01/BTSTƯHN/QĐ chánh thức công bố việc bổ nhiệm 26 đồng đạo từ khắp các địa phương vào các chức vụ trong BTS/TƯHN/GHPGHH.

        Ngoài ra, Đồng đạo Nguyễn Thành Long được tiếp tục ủy nhiệm là Đại diện chánh thức của Giáo Hội PGHH trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ (theo tinh thần Văn Thư số 02/BTSTƯHN/VT ngày 22/07/2011), Đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu đảm nhiệm Chức vụ Phụ tá Hội Trưởng đặc trách về Sinh Hoạt Cộng Đồng Việt Nam tại miền Nam California và Đồng đạo Lê Hữu Chính giữ Chức vụ Phó TB. Tài chánh (tham chiếu Quyết Định số 06/BTSTƯHN/QĐ ngày 11/11/2011). Đồng thời, Đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu còn được bổ nhiệm chánh thức là Thành viên thường trực của GH.PGHH trong Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ (căn cứ Văn Thư số 07/BTSTƯHN/VT ngày 11/11/2011).

I.- Công tác Đối nội:

1/- Thành lập Ban Thường Vụ:

Một Ban Thường Vụ được thành lập sau khi Quyết Định số 01/BTSTƯHN/QĐ ban hành, nhằm tiếp tay Ô. Hội Trưởng xử lý và giải quyết những công việc xảy ra trong Giáo hội, gồm có các vị sau đây:

-    Ông Nguyễn Trung Hiếu, Hội Trưởng.

-    Ông Phan Thanh Bình, Phó Hội Trưởng Nội vụ.

-    Ông Trần Quốc Sĩ, Phó Hội Trưởng Ngoại vụ.

-    Ông Nguyễn văn Hiệp, Chánh Thư Ký.

-    Ông Lưu Phước Thiện, Phó Thư Ký.

-    Ông Mai văn Thu, Trưởng Ban Kiểm soát.

-    Bà Nguyễn Ngọc Hà, Thủ Bổn.

        Trong năm vừa qua, bằng phương tiện truyền thông Paltalk, Ban Thường Vụ đã tổ chức được 7 buổi họp (đều có Biên bản lưu giữ) để bàn bạc về các vấn đề như sau:

·         Thành lập Website cho GH.PGHH. Quyết định đặt tên cho Website là www.phatgiaohoahao.net

·         Cám ơn thân hữu Ly Vương (do Đ/Đ Trần quốc Sĩ giới thiệu) đã giúp đỡ tìm mua “khoảng không gian” với giá rẽ cho Website và hướng dẫn phần kỹ thuật để hình thành Trang nhà PGHH mà không tốn kém bất cứ lệ phí nào khác.

·         Báo cáo Tài chánh. Đề nghị mở trương mục Ngân hàng (Checking Account) cho Giáo hội.

·         Hợp thức hóa Giấy phép hoạt động cho Giáo hội.

·         Tiếp tục duy trì Tập san Tinh Tấn mỗi năm 2 số. (Số Đặc biệt Tân niên và Đại Lễ 18/5)

·         Kêu gọi đồng đạo đóng góp ngân quỹ và bài vở cho Ts. Tinh Tấn.

·         Đồng đạo Nguyễn Trung Hiếu đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm và đồng đạo Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ Chủ Bút Tập san Tinh Tấn. Đồng thời, đồng đạo Lưu Phước Thiện (với sự tiếp tay của Đ/đ Vương Học Thiêm) phụ trách liên lạc nhà in và phát hành Ts. Tinh Tấn đến các BTS và thân hữu.

·         Ngoài việc gởi tất cả Văn Thư đến các BTS qua Email, Ông CTK còn có nhiệm vụ gởi VT cho các vị Cố vấn bằng đường Bưu điện (cho những vị nào không thể sử dụng Internet).

·         Thúc đẩy việc ấn tống tiếp tục các quyển Chú giải Sấm giảng Thi văn Toàn bộ của Ông Thiện Tâm biên soạn.

·         Quyết định tái bản quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ (ấn bản 2004).

·         Thảo luận v/v Tổ chức Đại hội Đạo và Đại Lễ 18/5 cấp Trung Ương tại Sacramento vào đầu tháng 7 năm 2012.

·         Tiếp xúc và trợ giúp một số đồng đạo bên nhà đang bị giam cầm hay bị bắt bớ hoặc đàn áp trái phép. (qua gia đình hoặc thân nhân)

·         Phát động việc gây quỹ Cứu trợ nạn lụt miền Tây năm 2011.

·         Phản đối các cơ quan Truyền thông trong và ngoài nước khi loan truyền Bé Như Ý là do Đức Thầy tái sanh. Đồng thời, minh xác với giới truyền thông hải ngoại: Ngày 18/5 không phải là ngày Lễ giỗ của Đức Thầy như có một số người loan báo vì ngộ nhận.

·         Phản đối luận điệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử Đạo PGHH của Cao Ngọc Trung.

·         Tham gia chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư gởi cho Tòa Bạch ốc (do đài SBTN đề xướng), kêu gọi chánh phủ Hoa Kỳ can thiệp v/v Tự do Dân chủ và Nhân quyền cho Việt Nam. Ngoài ra, BTS cũng đã liên lạc với Ban tổ chức (qua Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng) ngay từ lúc đầu để ghi tên một số đồng đạo trẻ (như Trần Quốc Sĩ, Phan Thanh Bình…) đại diện Giáo hội PGHH vào Danh sách 100 người hội kiến với đại diện của Tổng Thống Obama vào ngày 05-03-2012 tại tòa Bạch ốc, và với Quốc Hội Hoa Kỳ ngày sau đó.

·         Kêu gọi các BTS địa phương và đồng đạo không nên tiếp tay với Ông Hai Long (tức Nguyễn Thanh Long) đang dự định bảo lãnh phái đoàn do Nguyễn Thế Truyền cầm đầu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ để thuyết trình Giáo lý PGHH, vì xét ra không có lợi cho đoàn thể trong giai đoạn hiện tại.

·         Gây quỹ “Đền Ơn Đáp Nghĩa” nhằm thăm viếng và ủy lạo gia đình những người có công với Đạo cũng như đã hy sinh vì Đạo pháp và Thầy Tổ.

2/- Thiết lập Website cho Giáo Hội PGHH/TƯHN

        Sau hơn 6 tháng “vừa học vừa làm”, một Website mang tên www.phatgiaohoahao.net đã được hình thành và ra mắt công chúng trên mạng lưới toàn cầu, do công sức của Ông Hội Trưởng và một số đồng đạo trong Ban Thường Vụ thực hiện.

        Hiện nay, Website đang có 17 tiết mục bao gồm Audio, Video, Hình ảnh, sách đọc, tài liệu tham khảo, bài viết, thông báo… có liên quan đến việc phổ truyền Giáo lý PGHH cùng những tin tức Sinh hoạt của các BTS trực thuộc Giáo hội PGHH/TƯ/HN… đang được cập nhật liên tục.

        Rất mong được sự hợp tác chặt chẽ và thường xuyên của các BTS địa phương và đồng đạo khắp nơi để Website được ngày càng khởi sắc và phong phú…

        Theo sự đề nghị của Đồng đạo Mai văn Thu, yêu cầu các BTS khắp nơi, kể từ nay nên gởi tất cả các Bản tin có liên quan đến Quan, Hôn, Tang, Tế nơi địa phương (như Phân Ưu, Chúc Mừng, Chia Vui…) để phổ biến trên Trang nhà hầu tạo sự quan hệ mật thiết hơn trong tình đồng đạo.

3/- Mở một Phòng Họp trên Hệ thống Paltalk

        Một phòng họp mang tên “Phong Hop PGHH” được Ông Hội Trưởng mở trên hệ thống Paltalk dùng làm nơi hội họp cho Ban Thường Vụ và tiếp xúc với một số Trị Sự viên, gồm những vị đã từng biết cách vào Paltalk và có Nickname để liên lạc. Chẳng hạn như gặp gỡ với Đ/đ Nguyễn Hoàng Vũ, TB.Từ thiện Xã hội để bàn Công tác cứu trợ nạn lụt miền Tây 2011, Đ/đ Huỳnh văn Liêm TB.Tổ chức để thảo luận về việc tổ chức Đại hội Đạo và Đại Lễ 18/5 tại Sacramento…

        Đề nghị tất cả Trị Sự viên các cấp nên cung cấp Nickname cho Ông Chánh Thư ký để tiện việc tiếp xúc và được mời tham dự các buổi họp quan trọng của Giáo hội. (Cách vào Paltalk đã được phổ biến, nếu có gì trở ngại, xin vui lòng liên lạc với Ông CTK để được hướng dẫn cụ thể).

4/- Phân Ưu các gia đình đồng đạo có thân nhân quá vãng

        Ngoài việc đăng bài Phân Ưu các gia đình có thân nhân vừa quá vãng trên Ts Tinh Tấn và trên Website Phatgiaohoahao.net, BTS/TƯHN còn cử người đại diện mang Văn thư đến tận tang gia để phân ưu (như trường hợp cố Đ/đ Nguyễn Văn Oai, Trịnh Công Hiển) hoặc có cả tràng hoa phúng điếu (như trường hợp cố Đ/đ Nguyễn Thị Niệm, ở Việt Nam).

II.- Công tác Đối ngoại:

1/- Liên lạc với Quốc Hội Hoa kỳ:

        Ngày 13/10/2011, đồng đạo Trần Quốc Sĩ đã tham dự buổi họp của Ủy Ban Bảo vệ Nhân quyền với Quốc Hội Hoa Kỳ. Nhân dịp nầy, Đ/đ Sĩ thay mặt BTS/TƯHN/GH PGHH đệ trình Danh sách những tín đồ PGHH đang bị nhà cầm quyền Việt Nam giam giữ và yêu cầu Chánh phủ Hoa kỳ can thiệp để những tù nhân Tôn giáo nầy sớm được Tự do và tiếp tục hành đạo.

2/- Tham gia Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam:

        Tiếp tục đề cử Đ/đ Nguyễn Thành Long và Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu đại diện Giáo Hội PGHH/TƯ/HN tham gia vào Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa kỳ.

3/.- Đặt quan hệ tốt với BTS.GH-PGHH Liên bang Úc Châu:

        Ngày 27/06/2011, BTS.TƯHN đã gởi Văn Thư Chúc mừng Đồng đạo Tăng văn Ngô vừa đắc cử vào chức vụ Hội Trưởng GH-PGHH Liên Bang Úc châu. Đồng thời, cùng với BTS.GH-PGHH Liên Bang Úc châu đề cử Đ/đ Nguyễn văn Lía vào Danh sách Ứng viên Giải Tự do Tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2011; cũng như đề cử Đ/đ Võ văn Thanh Liêm là Ứng viên cho Giải TD/TG Nguyễn Kim Điền 2012. 

4/- Xin can thiệp cho Nguyễn Thu Trâm:

        Ngày 21/07/2011, BTS.TƯ/HN gởi Văn Thư yêu cầu Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, VP đặt ở Thụy Sĩ, xin can thiệp cho Cô Nguyễn Thu Trâm vì tranh đấu cho Tự do Tôn giáo mà phải lánh nạn ở Thái Lan, được định cư nơi Đệ tam Quốc gia để tránh sự truy lùng gắt gao của nhà cầm quyền VN. Hiện tại, cô Thu Trâm đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chấp thuận cho qui chế tỵ nạn.

5/- Nhận giải Tự do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền:

        Ông Hội Trưởng Nguyễn Trung Hiếu (thay mặt đồng đạo Nguyễn văn Lía, hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam) đã đến Thành phố Boston thuộc Tiểu bang Massachusetts để nhận giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2011 vào ngày 09/10/2011.

6/- Vận động với Chánh phủ Canada về Tự do Tôn giáo và tù nhân lương tâm PGHH:

        Ngày 21/01/2012, Ông Hội Trưởng đã tiếp xúc với Ông Jason Kenney (Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa Canada) để trình-bày về thảm-họa đàn-áp các tín-đồ PGHH vì họ vận-động đòi-hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, là những nạn-nhận bị chính quyền CSVN tuyên án tù từ 3 năm đến 11 năm. Trong dịp nầy, BTS/TƯHN cũng đã đệ trình lên Chính-Phủ Canada danh-sách các tù-nhân lương-tâm PGHH với nhiều chi-tiết, trường hợp hai đồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân vừa bị tuyên án 5 năm và 3 năm tù, và đặc-biệt hơn nữa là bản án 11 năm của đồng-đạo Mai-Thị-Dung, hiện đang bị bệnh rất nặng trong tù. Ngoài ra,  trong Văn Thư gởi CP Canada (và Bộ Ngoại-Giao Canada, ngày 04-7-2011), BTS/TƯHN thỉnh cầu Chính-Phủ Canada gây áp-lực, đòi hỏi Chính-Phủ VN trả tự-do lập tức, vô điều-kiện cho 3 đồng-đạo trên.

7/- Đề cử Đồng đạo Võ Văn Thanh Liêm:

        Ngày 23/05/2012, BTS.TƯ/HN chánh thức gởi Văn Thư đến Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đề cử Đồng đạo Võ Văn Thanh Liêm hiện đang ở Việt Nam vào Danh sách Ứng viên Giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền năm 2012.

III.- Công tác truyền bá & phổ thông Giáo lý:

          1/- Đã phát hành Tập san Tinh Tấn 19, Số Đặc biệt Xuân Nhâm Thìn 2012, đúng hạn định (sau Tết âm lịch khoảng 1 tháng), sách dầy 236 trang với đầy đủ tiết mục như thường lệ.

          2/- Hoàn tất việc in ấn và gởi đến các BTS địa phương quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ Chú Giải (Quyển Trung, Một tập) do Cố Đồng đạo Thiện Tâm biên soạn.

          3/- Đồng đạo Văn Thế Vĩnh hoàn tất việc Hiệu đính quyển SG.TVGL TOÀN BỘ Chú giải, quyển Hạ (1/2), và sẽ phát hành vào dịp Đại Lễ 18/5 năm 2012.

          4/- Sẽ thành lập một Ban Kỹ thuật (sau ngày Đại hội Đạo) để sửa chữa những sai sót còn tồn đọng trong quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ ấn bản 2004. Sau đó sẽ tiến hành việc ấn tống quyển Sấm Giảng nầy trong năm 2012.

          5/- Dự trù sẽ mở một phòng Sinh Hoạt Giáo Lý PGHH trên Hệ thống Paltalk, hoạt động 24/24 giờ mỗi ngày, nhằm phổ truyền Giáo lý PGHH đến khắp nơi trên thế giới.

IV.- Công tác Từ thiện Xã hội:

          1/- Phát động việc Gây quỹ cứu trợ nạn lụt miền Tây 2011 đến các BTS. GH/PGHH địa phương và đồng đạo khắp nơi. Kết quả được $4,565.00 Mỹ kim và $950.00 Gia kim.

        Sau 4 đợt cứu trợ, tổng cộng số tiền chi tiêu là $2,922.00 Mỹ kim và $974.00 Gia kim. Tổng số gia đình nạn nhân bão lụt được cứu trợ là 394. (Mọi chi thu liên quan đến vấn đề nầy đều có giấy tờ chứng minh do Bà Thủ Bổn lưu giữ).

        Số tồn quỹ trong Công tác cứu trợ nạn lụt 2011 là $1,619.00 Mỹ kim được chuyển sang quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” (căn cứ theo quyết định của Ban Thường Vụ trong buổi họp ngày 07/01/2012).

        2/- Phát động Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa”.

        Nhằm tỏ lòng thành kính tri ân những vị có công và đã hy sinh vì Đạo, BTS/TƯHN/GHPGHH có liên lạc, tổ chức thăm viếng và tặng quà mỗi năm 2 lần: 1)- trong vòng tháng 5 âm lịch để cùng tưởng nhớ ngày Đại Lễ 18/5; 2)- cuối năm âm lịch để chúc mừng năm mới đến thân nhân và tưởng niệm đến người quá cố.

        Hiện nay, trên 30 gia đình có đồng đạo “Tử vì Đạo pháp” đã được một phái đoàn (gồm một số đồng đạo PGHH thiện nguyện trong nước) đều đặn thăm viếng hàng năm. Ngoài ra, chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” cũng đã gởi quà đến các đồng đạo đã và đang bị tù đày (tù nhân lương tâm PGHH) vì tranh đấu cho quyền tự do hành đạo của PGHH. Rất mong được sự đóng góp của quý đồng đạo khắp nơi để chương trình được tiếp tục duy trì và để có những món quà xứng đáng hơn.

V.- Nhận xét chung:

          Đây là năm thứ 1 của Nhiệm kỳ IV, nên các đồng đạo trong BTS.TƯHN (phần lớn ở lứa tuổi trung niên) mặc dù rất có tâm đạo và nhiệt tình để phục vụ Đạo pháp, nhưng đã gặp nhiều trở ngại và chắc chắn phạm nhiều sơ xuất trong công tác điều hành Giáo hội nhất là ở cấp Trung Ương.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

        Đồng thời, vì tình hình địa dư quá đặc biệt, nên sự liên lạc giữa BTS. Trung ương và các BTS địa phương không được chặt chẽ và hữu hiệu.

        Chính vì vậy mà ngay từ đầu nhiệm kỳ, BTS đã nghĩ đến phương tiện liên lạc hiện đại là Hệ thống truyền thông Paltalk. Ông Chánh Thư ký đã gởi đến tất cả Trị Sự viên Bản Hướng dẫn về cách vào Paltalk, cách tạo nên Nickname để tiện việc liên lạc và tổ chức các buổi họp mặt cấp Trung Ương nhưng cho đến hôm nay vẫn còn rất nhiều vị chưa sử dụng phương tiện nầy. Vì vậy, vấn đề Sinh hoạt chung của Giáo hội chưa được hanh thông và phát triển đúng mức.

        Website phatgiaohoahao.net là tiếng nói chung của toàn thể tín đồ PGHH hải ngoại, đặc biệt là của các BTS địa phương. Nhưng cho đến hiện nay, trên phần đất của các BTS địa phương vẫn còn một vài nơi bỏ trống, nghĩa là chưa có sự đóng góp về Tin tức hay hình ảnh Sinh hoạt của toàn thể các BTS. Đồng thời, Ban Biên tập Website vẫn chưa nhận được nhiều ý kiến phê bình xây dựng từ phía bạn đọc, khiến cho Trang nhà thiếu phần sinh động và bài vở chưa được phong phú.

        Rất mong BTS nào chưa có mặt, xin vui lòng gởi những Bản tin hay hình ảnh Sinh hoạt của địa phương mình về Ban Biên tập để được phổ biến trên Trang nhà, tạo sự đoàn kết và thân thiện giữa các BTS từ Trung ương đến Địa phương.

        Nói tóm lại, những điều hứa hẹn của Ông Hội trưởng Nguyễn Trung Hiếu trong ngày Bầu cử chức vụ Hội trưởng tại Nam Cali đều đã được thực hiện. Tuy nhiên, vì địa bàn quá rộng lớn nên có một vài công tác vẫn còn đang dang dở chưa hoàn thành trọn vẹn mặc dù đang cố gắng tiếp tục.

        BTS/TƯHN/GHPGHH chắc chắn sẽ khắc phục mọi khó khăn, trở ngại lúc ban đầu để sinh hoạt giáo sự được tiến hành một cách tốt đẹp và đạt nhiều hiệu quả trong thời gian kế tiếp.

        Kính chúc quý BTS & BĐD, quý Trị Sự viên các cấp và đồng đạo khắp nơi luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường an lạc và đạo quả tràn đầy./.

        Nam mô A Di Đà Phật !

 

                         Sacramento, ngày Đại Hội Đạo 7-7-2012.

                        TM. Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

                                                        Chánh Thư ký,

 

                                            NGUYỄN VĂN HIỆP

Comments