9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 20‎ > ‎

04. Ý-Nghĩa ngày Khai Đạo 18/5 - Vương-Học-Thiêm

Ý Nghĩa Ngày 18/5

                                                                                Vương Học Thiêm

Kính thưa:

·      Ông Hội Trưởng BTS/TƯ/HN/GH/PGHHH,

·      Quý Hội Trưởng các BTS Địa Phương,

·      Quý vị Cố Vấn BTS/TƯ và các BTS/Địa Phương,

·      Quý Quan Khách, Quý vị Đại Diện các Hội Đoàn, Quý Cơ quan Truyền thông, Báo chí, Quý Đồng hương, Quý Thân hữu, Đồng đạo kính mến.

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 20

Kính thưa chư Quý vị,  

        Trước hết tôi xin cám ơn Ban Tổ Chức đã cho phép lên đây để trình bày với Quý vị về Ý Nghĩa Ngày 18/5, và tôi cảm thấy đây là một vinh hạnh cho tôi.

Kính thưa Quý vị,

        Trong Hội Trường này chắc Quý vị từng nghe:

                                “Tháng năm mười tám rõ ràng,

                          Cùng xóm cuối làng ai cũng cười reo.”

        Câu thơ lục bát này vừa xác minh vừa nói lên một ngày mà mọi người đều hạnh phúc vui mừng.

        Trên văn tự cái ý nghĩa của câu thơ trên tuy đơn giản, nhưng ngày 18/5 đối với người tín đồ PGHH mang một ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ngày đó như một dấu ấn in đậm trong tâm khảm người tín đồ PGHH. Chẳng những thế, ngày 18/5 còn mang một ý nghĩa thiêng liêng.

        Trong một buổi lễ với một thời gian có giới hạn tôi nghĩ mình không thể trình bày đầy đủ cái ý nghĩa trọng đại nầy.

 Kính thưa Quý vị,

        Cứ mỗi năm đến ngày 18 tháng 5 âl Tín đồ PGHH đều hân hoan và trân trọng tổ chức ngày Đại Lễ. Trong tâm thức người tín đồ PGHH đều nghĩ rằng đây là một ngày trọng đại mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Ngày hôm nay tôi xin được trình bày 2 ý nghĩa trong nhiều ý nghĩa của ngày 18/5.

          Thứ nhất: Ý nghĩa về phương diện lịch sử trong phần nầy tôi sẽ chia làm hai tiểu mục: Sự nghiệp tôn giáo, và sự nghiệp cứu quốc.

          Thứ hai: Ý nghĩa về phương diện Tâm Linh.

Kính thưa Quý vị
                                        I.      Về phương diện Lịch Sử

        Đức Giáo Chủ PGHH là một nhân vật lịch sử của nước Việt Nam vào đầu thế kỷ thứ 20, cũng giống như Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ hay Đức Chúa Jésu ở Do Thái. Đản sinh của Ngài vào giờ Tí ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi tức ngày 15 tháng 1 năm 1920 tại làng Hòa Hảo, trước thuộc tỉnh Châu Đốc, nay là tỉnh An Giang thuộc miền Tây Nam Phần Việt Nam trong một gia đình trung lưu nề nếp gia phong và phúc hậu. Thân sinh Ngài là Đức Ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm.

        Lúc nhỏ Ngài thường đau yếu liên miên nên chỉ đi học hết bậc tiểu học thì phải nghỉ ở nhà để trị bệnh. Chính cái trình độ lớp 3 trường làng nầy đã làm các nhà uyên thâm nho học lẫn các nhà trí thức Tây học thời đó phải vô cùng ngạc nhiên khi tiếp xúc với Ngài. Đến năm 19 tuổi tự nhiên Ngài khỏi bệnh và trở thành một thanh niên tuấn tú, sau khi Ngài cùng thân phụ viếng vùng Thất Sơn Việt Nam và núi Tà Lơn thuộc lãnh thổ Kampuchia.

Kính thưa Quý vị,

        Người làm lịch sử là người phải có sự nghiệp lớn, Đức Giáo Chủ PGHH cũng không ngoài cái thông lệ đó.

        1.    Về sự nghiệp tôn giáo

        Năm 1939, đúng vào ngày 18 tháng 5 âm lịch Ngài chính thức khai Đạo và lập ra tôn giáo PGHH dạy dân chúng làm lành lo tu hành theo giáo lý Tứ Ân. Ngài dùng 3 phương tiện để giáo hóa tạm gọi Tam Độ Nhất Như,  tức là:

                1/. Trị bệnh độ đời,

                2/. Thuyết pháp độ đời,

                3/. Sáng tác Sấm Giảng độ đời.

        Đức Giáo Chủ PGHH khai đạo trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt của đất nước Việt Nam thời đó, cái nghèo, cái khó khăn, cái bệnh tật, nhất là cái mê muội của dân chúng dưới ách thống trị của  thực dân Pháp.

        Để dẫn giải phần nầy tôi xin được mạn phép trích nguyên văn một đoạn trong bài Ý Nghĩa Ngày 18/5 của ông Nguyễn Trung Hiếu (hiện nay ông là HT TƯHN) đã phát biểu trong lần kỷ niệm 70 năm ngày khai sáng nền đạo PGHH tại Dallas tiểu bang Texas, Ông đã nói:

        “Quả thật vậy, xã hội Việt Nam trong thời kỳ Pháp thuộc vô cùng bất công và tồi tệ, trong đó nông dân là thành phần chịu nhiều bạc đãi, thiệt thòi nhất, cuộc sống tối tăm nghèo khổ, luôn bị áp bức bởi quyền lực của bọn cường hào ác bá. Lớp nông dân nầy không có cơ hội và phương tiện để thăng tiến, cũng như không có khả năng tự giải thoát ra khỏi tình trạng bế tắc mà ông cha họ đã trải qua….

        Trong tình trạng bế tắc, bi thương đó, Đức Huỳnh Giáo Chủ xuất hiện như một ánh sáng nhiệm mầu ở cuối đường hầm, một sinh lộ, một lối thoát kỳ diệu dẫn dắt họ ra khỏi tối tăm. Qua những lời thuyết giảng của Ngài truyền dạy cho dân chúng, Ngài đã làm một cuộc cách mạng thay đổi đời sống nguời nông dân miền Tây Nam Phần Việt Nam, có thể nói đây là một cuộc cách mạng về xã hội cả về tôn giáo. Trong lịch sử các tôn giáo chưa có vị giáo chủ nào khai đạo chỉ trong một thời gian ngắn đã có trên 2 triệu tín đồ qui ngưỡng như Đức Giáo Chủ PGHH.”

        2.    Về Sự nghiệp cứu nước

        Lịch sử cận đại Việt Nam không thiếu đưọc trang sử oai hùng của PGHH trong công cuộc đánh đuổi thưc dân Pháp khi bọn chúng mưu toan đặt ách thống trị lần thứ hai sau khi đệ nhị thế chiến vừa chấm đứt. Theo báo Quần Chúng ngày 14 tháng 11 năm 1946 mô tả Đức Huỳnh Giáo Chủ là một Người đã có một lịch sử chánh trị cận đại ở Nam Bộ… Và trong một cuộc phỏng vấn với báo Quần Chúng, Đức Huỳnh Giáo Chủ đã trả lời như sau: “Tôi, một đệ tử trung thành của đạo Phật, một chiến sĩ trì chí của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, sẵn sàng cùng đoàn thể mình cương quyết đứng dậy đáp lại tiếng gọi của non sông, cương quyết tranh đấu để bảo vệ quyền lợi chung cho nòi giống.”

        Cái tình thần đó không đợi nhà báo phỏng vấn Ngài mới nói mà nó bàng bạc trong Sấm Giảng Thi Văn Giáo Lý của Ngài như trong một đoạn thơ song thất lục bát:

                        “Tăng-sĩ quyết chùa, am bế cửa,

                          Tuốt gươm vàng lên ngựa xông pha.

                                  Đền xong nợ nước thù nhà,

                  Thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô.”  

        Hay trong một đoạn thơ Thất ngôn tứ tuyệt:

                        “Thấy dân, thấy nước nghĩ mà đau,

                          Quyết rứt cà-sa khoác chiến-bào.

                          Đuổi bọn xâm lăng gìn đất nước,

                          Ngọn cờ độc lập phất phơ cao.”

        Tinh thần nhập thế của đạo Phật được Đức Giáo Chủ PGHH thể hiện một cách triệt để trong cuộc sống cũng như trong hành động của Ngài.

        Với những vần thơ tuyệt vời như vậy, khi đọc lên sẽ gây một cảm xúc mạnh. Tinh thần nầy và trong tương lai với lòng yêu nước vô biên, một trái tim rực lửa đấu tranh, người Việt trong và ngoài nước sẽ đập tan bọn cường quyền Cộng sản Hà Nội đang làm tay sai cho giặc Tàu.

Kính thưa Quý vị,

        Lịch sử đã đi qua, nhưng hiện nay người tín đồ PHHH có trong tay quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ của Đức Huỳnh Giáo Chủ, nó là quyển kinh nhật tụng của những người tín đồ thuần thành với đạo, là quyển sách gối đầu của những người muốn tìm hiểu về một Đạo Phật nhập thế mang sắc thái Việt Nam. Và hiện nay, có những sinh-viên dùng quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ làm tài liệu nghiên cứu để trình luận án Tiến sĩ.

        Tôi xin tạm dừng lại phần Lịch sử để đi vào phần Tâm Linh.

                                    II.      Về phương diện Tâm Linh

        Nói đến tâm linh tức là nói về phần cảm nhận nhiều hơn thực thể. Đối với một việc tôi tin là có, nhưng quý vị có thể không tin. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể minh chứng được, và sự kiện xảy ra mang tính cách thuyết phục.

Kính thưa Quý vị,

        Tại sao ngày 18/5 đối với người tín đồ PGHH là một ngày mang Ý Nghĩa tâm linh?

        Trở lại bối cảnh Việt Nam vào thời đó, người thanh niên Việt Nam ở tuổi 16, 17 đã lập gia đình, lo việc đồng áng phụ giúp cha mẹ… Nhưng với Đức Thầy, Ngài không làm những việc đó. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão Ngài cáo Hoàng Thiên, tuyên bố khai đạo cứu đời. Đối với một người thanh niên 19 tuổi, đây là một việc làm ngoài sức tưởng tượng, nhưng  Ngài nói :

                        “Ta thừa vưng sắc lệnh Thế Tôn,

                          Khắp hạ giái truyền khai đạo pháp.”

        Đây là một tuyên ngôn mang một ý nghĩa thiêng liêng, mầu nhiệm. Trong 4 quyển giảng Ngài viết vào năm 1939 có nhiều ẩn ngữ cho biết Ngài là ai, công việc của Ngài phải làm trong thời loạn ly chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây ra. Và trong tương lai Ngài sẽ làm gì?

        Như ở phần trên tôi có đề cập đến vấn đề học vấn của Đức Giáo Chủ PGHH. Với kiến thức của một người có trình độ lớp 3 trường làng thì làm sao viết ra bốn quyển kệ giảng chỉ trong một thời gian ngắn. Ngài viết một mạch trước mặt mọi người, viết không ngưng, không vấp, không dùng giấy nháp, không bôi xóa, không cắt xén như các văn thi sĩ.

        Theo thứ tự thời gian, quyển đầu tiên viết vào năm 1939 với thể văn Lục Bát dài 912 câu trong đó có một đoạn thơ mà người đọc lúc bấy giờ không thể hiểu được. Nó có dạng như tâp thơ “Lục súc tranh công”. Hay có thể gọi là Sấm ký:

                                “Mèo kêu bá tánh lao xao,

                Đến chừng Rồng Rắn máu đào chỉn ghê.

                                  Con Ngựa lại đá con Dê,

                Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao.

                                  Khỉ kia cũng bị xáo xào,

                Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng.”

        Nhưng đây là một đoạn thơ tiên đoán thời cuộc đúng ra là cuộc thế chiến lần thứ hai xảy ra vào năm 1939 và chấm dứt năm 1945 (năm Mèo là năm 1939 và năm Dậu là năm 1945). Thơ văn mang hình thức Sấm ký nên Quyển thứ nhất của Đức Thầy gọi Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm. Lúc đó không ai biết thế chiến sẽ chấm dứt lúc nào. Nhưng Đức Giáo Chủ PGHH cho biết: “Canh khuya gà gáy máu đào mới ngưng”. Chưa có Sấm ký nào linh ứng và chính xác như mấy câu ở trên.

        Một điểm đặc biệt khác là trong thời gian đầu khai đạo, Ngài có chữa lành một số bệnh hiểm nghèo với phương pháp thật đơn giản chỉ dùng lá cây, nước lã, giấy vàng khiến các bác sĩ Tây y lẫn Đông y, các danh gia phù thủy đều kinh ngạc. Điều nầy không có gì phải ngạc nhiên. Các vị giáo chủ các tôn giáo khác thường có huyền năng nầy. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Ngài ngưng không xử dụng. Chủ đích của Ngài dùng huyền diệu của Tiên gia trị bịnh, khiến cho con người có lòng tin Phật Trời và phát nguyện quy y. Chính phần tâm linh mà người tín đồ PGHH tin tưởng tuyệt đối nơi Ngài.

        Tóm lại, ngày 18 tháng 5 là ngày Kim-Sơn Phật lâm phàm cứu dân độ thế và trong tương lai Ngài sẽ trở lại gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Một nhà nghiên cứu Phật học đã gọi Đức Giáo Chủ PGHH là Bồ Tát. Sứ mạng của Ngài vẫn còn tiếp tục.

Kính thưa Quý vị,

        Vì thời gian không cho phép, phần trình bày của tôi đến đây xin chấm dứt. Quý vị nào muốn nghiên cứu thêm, chúng tôi có quyển Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ ấn tống miễn phí, hay Quý vị có thể vào trang nhà của PGHH: www.phatgiaohoahao.net

        Xin cám ơn Quý vị đã theo dõi.

        Cầu xin Ơn Trên Hồng Ân Tam Bảo hộ trì Quý vị được mọi sự an lành.

        Trân trọng kính chào Quý vị.

                                                                Nam Mô A Di Đà Phật!

                                                                      Vương Học Thiêm

 
Đ/đ Vương-Học-Thiêm, Hội-Trưởng BTS PGHH Miền Bắc California nói về “Ý-Nghĩa ngày Khai Đạo 18/5”
Comments