9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

25. THƠ: Học Hỏi ! - Nhất Lĩnh

                     HỌC HỎI !...

                                        Nhất Lĩnh

                        

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

                        Ngồi trước bàn phím nhỏ,

Tôi học hỏi mỗi ngày.

Tôi học ở loài cây,

Đội nắng mưa gió bão.

Mặc tiết trời thay đổi,

Vẫn đứng thẳng hiên ngang.

Tôi học ở loài hoa,

Mang sắc màu nỗi nhớ.

Từng mùi thơm dịu ngọt,

Ai cũng thích nâng niu.

Tôi học ngọn gió kia,

Thổi không khí trong lành.

Lan tỏa khắp mọi nơi,

Không vu vơ lơ lẵng.

Tôi học lời của Biển,

Mang nặng nước phù sa.

Dù bão táp phong ba,

Vẫn bến bờ rộng mở.

Tôi học nơi trẻ nhỏ,

Những lời lẽ thiệt hơn.

Tuy giản dị đơn sơ,

Không điêu ngoa, xảo trá.

Tôi học người lớn tuổi,

Về cuộc sống trên đời.

Những kinh nghiệm của người,

Bao mảnh đời nổi trôi,

Ai cũng đều vấp phải.

Tôi học lời Phật dạy,

Phải gìn giữ Tứ Ân.

    Và răn dạy đời mình,

    Không làm gì lỗi Đạo.

    Đạo Chồng Vợ, Đạo Mẹ Cha Tam Bảo…

    Đạo Đồng Hương, Đạo Bè Bạn gần xa….

    Đạo Cha Con, Đạo Tổ Quốc, Quê Hương…

    Tất cả đều có chung chữ Đạo.

    Ai cũng biết cuộc đời là tạm ảo,

    Mình có đây trên danh nghĩa mà thôi.

    Khi mộ bia đã xây đắp ta rồi,

    Những thứ ấy đâu có theo ta được.

    Chỉ còn lại có những điều tội phước,

    Vì vậy nên ta phải sớm liệu toan,

    Để dọn đường cho ta bước tiến lên.

    Bỏ lợi danh, bỏ tật xấu thói quen,

    Và gìn giữ những lời Phật dạy.

    Không có gì ở quanh ta mãi mãi,

    Rồi ngày kia nó cũng biến mất đi.

    Chỉ còn lại những ai biết Tu Trì,

    Với sáu chữ:”Nam Mô A Di Đà Phật”.

    Nam Mô A Di Đà Phật.

(Silver Sping, Maryland 15/12/2011).

Comments