9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

23. THƠ: Xuân Yêu Thương - Tầm Long

Xuân Yêu thương

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

 
“Xuân đến trăm hoa nở,

Xuân đi trăm hoa tàn” (*)

Ngắm hoa trong hiện tại,

Nghe lòng ta thênh thang…

                    *

                  *  *

Ta như cành mai nhỏ,

Khoe hương cùng đất trời.

Cho Xuân thêm tươi đẹp,

Cho lòng người thảnh thơi.

                   *

                 *  *

Ta như mùa Xuân, Hạ,

Là mùa Thu, mùa Đông.

Mỗi mùa mang mỗi vẻ,

Tuy khác mà vẫn đồng.

                    *

                  *  *

Sanh lão cùng bịnh tử,

Thành trụ với hoại không.

Xuân đi và Xuân đến,

Có mà dường như không.

                     *

                   *  *

Cầu mong cho bốn biển,

Quý sinh mạng làm đầu.

Xuân nầy không thù hận,

Hòa hảo khắp năm châu.

               TẦM LONG

______________________

(*) Lời Mãn Giác Thiền sư
 
Comments