9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

08. Cuộc vận-động đặc-biệt - BTS\TƯHN\GHPGHH

Cuộc vận-động đặc-biệt với Chính-Phủ Canada về vấn-đề tự-do tôn-giáo
và tù-nhân lương-tâm Phật-Giáo Hòa-Hảo
 

Ông Bộ Trưởng Jason Kenney và Phái Đoàn PGHH

Từ phải sang trái: Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, Ông Jason Kenney (Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa), Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Ông Thẩm Phán (Judge) Ngô-Thanh-Hải và Phu-Nhân

 
Phái-đoàn Chính-Phủ Canada đang Chúc Tết Cộng-Đồng Việt-Nam

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada đang Chúc Tết Cộng-Đồng Việt-Nam  ngày Thứ Bảy 21-01-2012 (28/12 â.l) tại Toronto, dẫn đầu bởi Ông Bộ Trưởng Jason Kenney.

Phóng viên đang phỏng-vấn Ông Bộ-Trưởng Jason Kenney

Phóng viên đang phỏng-vấn Ông Bộ-Trưởng Jason Kenney.

  

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

 
            Liên Hội Người Việt Toronto đã hợp tác tổ-chức Tết Cộng-Đồng Việt-Nam ngày Thứ Bảy 21-01-2011 (28/12 âm lịch) tại hội trường International Center, Mississauga từ 10 sáng và bế mạc lúc 10 giờ tối cùng ngày.

            Có khoảng 10 ngàn đồng-hương từ Toronto và các vùng phụ cận tham-dự. Về phía quan-khách, có đầy đủ các cấp Đại-diện cho Chính-Phủ Liên Bang, Tỉnh Bang, và Thành Phố. Có khoảng một trăm khách được mời đã đến dự, trong đó khoảng 40 khách dự thuộc 3 cấp chính quyền nói trên. Phái đoàn đại-diện Chính-Phủ Canada có 6 Dân-Biểu dẫn đầu bởi Ông Jason Kenney, Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa (Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism), trong khi Chính-quyền Tỉnh Bang Ontario do Ông Dalton McGuinty, Thủ-Hiến (Premier of Ontario) dẫn đầu. Ngoài ra, còn có Lãnh-tụ của các chính đảng đối-lập cùng tham-dự.

            Phái-đoàn Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo có đồng-đạo Lê-Hữu-Chính, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận, được hướng-dẫn bởi đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại. Do sự sắp-xếp trước, Phái-đoàn PGHH đã có cuộc tiếp cận đặc-biệt với Ông Jason Kenney trước khi khai-mạc buổi lễ để trình-bày về thảm-họa đàn-áp các tín-đồ PGHH vì họ vận-động đòi-hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, là những nạn-nhận bị chính quyền CSVN tuyên án tù từ 3 năm đến 11 năm. Trong dịp nầy, BTS\TƯHN cũng đã đệ trình lên Chính-Phủ (CP) Canada danh-sách các tù-nhân lương-tâm PGHH với nhiều chi-tiết, trường hợp hai đồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân vừa bị tuyên án 5 năm và 3 năm tù, và đặc-biệt hơn nữa là bản án 11 năm của đồng-đạo Mai-Thị-Dung, hiện đang bị bệnh rất nặng trong tù. Trong Văn Thư gởi CP Canada (và lần trước với Bộ Ngoại-Giao Canada, ngày 04-7-2011), BTS\TƯHN thỉnh cầu Chính-Phủ Canada gây áp-lực, đòi hỏi Chính-Phủ VN trả tự-do lập tức, vô điều-kiện cho 3 đồng-đạo trên.

            Sau phần mở đầu diễn-văn Chúc Tết của Ông Bộ Trưởng (Đại-diện CP Canada) như thường lệ, Ông đã nói đến vấn-đề đàn-áp tôn-giáo tại VN, điển hình mới đây nhất là trường hợp của hai Ông Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân, và đưa tài-liệu cao lên để cho mọi người thấy (đó là hồ-sơ mà chúng tôi vừa cung-cấp cho Ông). Ông còn tuyên-bố trước cộng-đồng VN là CP Canada sẽ mở Văn Phòng Đại-Diện tại VN đặc-trách về vấn-đề tự-do tôn-giáo. Ông đã được đồng-hương hoan-nghinh nhiệt-liệt. Được biết, Ông Jason Kenney là vị Bộ-Trường có rất nhiều quyền hành (Very powerful Minister) của Chính-Phủ Canada, Ông Bộ-Trưởng có mở Văn Phòng riêng để tiếp cận với Cộng-Đồng VN tại Toronto (Ông là Dân-Biểu đại-diện thành phố Calgary, Alberta).

Comments