9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

04. Lời Chúc Tết của BTS\TƯHN - BTS\TƯHN\GHPGHH

    LỜI CHÚC TẾT

của BAN TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG HẢI NGOẠI

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

năm Nhâm Thìn 2012

 

            Tân-Mão là một năm nhiều thiên-tai địa-ách dữ-dằn, khởi đầu với biến-cố Động Đất và Sóng Thần (Earthquake and Tsunami) ở Nhật-Bản, rồi kế tiếp với nạn lũ-lụt ở Thái-Lan, Miền Tây và Miền Trung Việt-Nam, và cuối năm lại xãy ra trận bão ở Phi-Luật-Tân làm cho nhiều người bị thiệt mạng, mất sạch tài-sản, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bịnh-hoạn, đói-khổ. Tuy nhiên, về phương-diện tranh-đấu cho dân-chủ nhân-quyền lại là một năm đem lại nhiều kết-quả tốt đẹp, khởi đầu bằng Cách-Mạng Hoa Lài hay còn gọi là Mùa Xuân Á-Rập tại quốc-gia Tunisia, kế đến là Ai-Cập, tiếp theo là Libya, nơi mà dân-chúng đã thành-công trong việc xóa-bỏ các chính-phủ độc-tài để xây-dựng một thể-chế thực sự tự-do dân-chủ. Sự thành-công của dân-chúng vùng Bắc Phi và Trung-Đông đã đem lại ít nhiều hy-vọng cho các nhà tranh-đấu dân-chủ nhân-quyền và tự-do tôn-giáo ở Việt-Nam. Hy-vọng năm Nhâm-Thìn sẽ mang lại nhiều thành-quả vẻ-vang hơn nữa cho công cuộc vận-động dân-chủ nhân-quyền và tự-do tôn-giáo. 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

            Trước thềm Tân-niên Nhâm-Thìn, với ước-vọng và niềm tin vào sự tuần-hoàn đổi thay huyền-diệu của tạo-hóa, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin trân-trọng và thân-ái kính chúc:

-    Quý vị Lãnh-đạo tinh-thần các Tôn-giáo,

-    Quý vị Đại-biểu Dân-cử,

-    Quý vị Đại-diện Cộng-đồng, Hội-đoàn, Tổ-chức, Đảng-phái,

-    Quý vị Đại-diện các Cơ-quan Truyền-thông,

-    Quý Đồng-hương, Đồng-bào các giới, Quý Tín-hữu, Đồng-đạo trong và ngoài nước,

một Năm Mới dồi-dào sức-khỏe, an-khang thịnh-vượng, phúc-đức viên-dung, vạn sự đắc thành.

            Nhân dịp nầy, xin cùng hiệp tâm cầu nguyện cho Đất Nước Việt-Nam sớm được tự-do, lãnh-thổ vẹn toàn, quốc-nạn thoát qua, pháp-nạn giải-trừ, dân-chủ nhân-quyền tái-lập để toàn-dân được sống trong cảnh thanh-bình, an-cư lạc-nghiệp, hạnh-phúc ấm no.

            Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại  khắp nơi đoàn-kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây-dựng phát-triển, kiên-cường bảo-vệ và phát-huy chánh-nghĩa quốc-gia, truyền-thống văn-hóa dân-tộc.

            Thế-giới hòa-bình, chúng-sanh an lạc.

            Xin Ơn Trên, các Đấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo gia-hộ cho toàn-thể Chư Liệt Vị.

            Trân-trọng kính chúc.

Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

HỘI-TRƯỞNG,

(ấn ký)

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments