9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 19‎ > ‎

01. Thư Pháp: Mộng Sài Gòn, Mơ Sài Gòn - Cao Tiêu

 

Mục-Lục TẬP-SAN TINH-TẤN Số 19

 
Mộng Sài Gòn - Chữ Hán
 

 

 

                               Mộng Sài Gòn

                          Tạc dạ mộng Sài Côn

                          Hoa thiên vạn lý cách

                          Sầu cao tự lão sơn

                          Ly xứ quy hà nhật ?

 

        Diễn nghĩa:

            Đêm qua nằm mơ thấy Sài Gòn. Cả một trời hoa nơi thành phố ấy đã cách xa vạn dặm. Mối sầu nhớ cảnh cũ người xưa dâng lên cao như ngọn núi già. Xa quê hương biết đến ngày nào mới trở về ?

 

Mơ Sài Gòn
 

 

 

 

 

Comments