9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

11. Một hiện-tượng lạ-thường - TSTT

MỘT HIỆN-TƯỢNG LẠ-THƯỜNG

     Trong hạ-tuần tháng 8 vừa qua, Tập San Tinh Tấn có nhận được nhiều điện-thư về hình-ảnh và những bài thuyết-giảng giáo-lý PGHH rất thông-suốt, nhập-tâm, truyền-cảm với cung-cách chững-chạc,trang-nghiêm, tự-nhiên, từ các nơi chuyển về, không những chính đồng-đạo PGHH mà cả đồng-hương, thân-hữu, tín-hữu xa gần bày tỏ lòng thán-phục và gưỡng-mộ. Đồng-thời chúng tôi cũng được yêu-cầu cho biết “hiện-tượng nầy được hiểu và suy-diễn như thế nào?”.

     Theo chư thân-hữu, tín-hữu thì một cháu thiếu-nhi mới hơn 9 tuổi như cháu Như-Ý, với khả năng thiên phú đã thuyết-giảng trôi-chãy, mạch-lạc, làu-thông không những giáo-lý PGHH mà còn cả Phật-pháp, biết rành-rẽ hàng Chư Tổ lưu-truyền tiếp nối của Phât-giáo mà không cần giấy-tờ, bài-soạn. Chính sự kiện đó đã thu hút người nghe, chú-tâm, say mê theo dõi. Đây không phải là một sự-kiện bình-thường mà phải nói là một việc khác-thường,

     Chúng tôi đã tìm hiểu, và được biết ngoài cháu Như Ý còn có các cháu khác từ 5 đến 12 tuổi đang chung sống, tu-học trong chương-trình đào-tạo giảng-viên thiếu-nhi có khả năng nối tiếp các giảng-viên thuộc thế hệ trước. Trong một hoàn cảnh khó khăn hiện nay, nhất là dưới chế độ độc tài đảng trị, chúng tôi chỉ cầu nguyện cho các cháu được Ơn Trên hộ-độ an-bình tu học, đạo-tâm kiên-cố, tinh-tấn tu hành, trau giồi kiến thức thêm phần phong phú, trí-huệ thông-minh, đặc-biệt nhận được ân-sủng thiêng-liêng từ trên ban-bố phần tâm-linh vi-diệu tiếp nối phổ-truyền, quảng-bá Giáo-lý và Phật-pháp để phục vụ nhân-sinh đạo pháp.

                                                                                   TSTT
 
Comments