9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

23. Trang Thơ - Trạch Thiện

Thơ dịch:

Chuông Ngân Chiêu Mộ Hồn Ai ?

                  Kiếp người chẳng thể lẻ loi, 

         Như hòn hải đảo ngoài khơi bạt ngàn.

                  Sống là nương tựa nhân quần,

         Lục châu cát bụi góp phần dựng nên.

                  Mỗi khi biển xói đất liền,

         Âu châu nầy tất hiển nhiên bé dần.

                  Nghe người chết tôi băn khoăn,

         Bởi chưng tôi có chức năng nhân loài.

                  Cho nên xin nhắc cùng ai,

         Chuông ngân nào phải ai hoài kẻ xa,

                  Chính là chiêu mộ hồn ta !

 

Nguyên Tác:

For Whom The Bell Tolls

         No man is an island,

         Entire of itself.

         Each is a piece of the continent,

         A part of the main.

         If a clod is washed away by the sea,

         Europe is the less…

         Each man’s death diminishes me

         For I am involved in mankind.

         Therefore, send not to know

         For whom the bell tolls,

         It tolls for thee.

         JOHN DONNE

         (1572-1631)

 

Tiễn Biệt

Niên Lão Nguyễn Đăng Phương

         Bác Phương! Tin bác đã đi rồi,

         Nghĩ thoáng tử sanh luống ngậm ngùi.

         Ngao ngán vô thường lòng bối rối,

         Đắng cay tan hợp dạ bồi hồi.

         Nước nhà đóng góp từng hơi thở,

         Đoàn thể sẻ chia tận cuối đời.

         Thương tưởng tấm lòng son sắt ấy,

         Khó ngăn tim nhói giọt sầu rơi.

        

         Thế gian tụ tán luật ngàn xưa

         Mà vẫn âm thầm nỗi xót chua.

         Cõi tạm tới lui còn kẻ tiễn,

         Hư vô vĩnh viễn chẳng người đưa!

         Ân tình thoáng tỏa như làn khói,

         Sự nghiệp thoảng qua chỉ giọt mưa!

         Chúc bác sớm về Miền Tịnh Độ

         Lạc an bền vững tả sao vừa.

         5-5-2010

LTS. Theo di chúc của người quá cố, lễ an táng diễn ra trong lặng lẽ kín đáo, không đón nhận người ngoài đến đưa tiễn.

 

Thiền

 

         Thiền là âm chữ Phạn Thiền-na (Dhyana), nghĩa là tịnh tư lự (trong sạch hóa sự tưởng nghĩ) hoặc tĩnh lự (suy tư trong tĩnh lặng). Nói chung, thiền là phép giúp tâm được an trụ bằng cách loại trừ sự tán loạn, vọng tưởng, buông xả mọi dính mắc phiền não. Phương pháp cụ thể của thiềnchỉ quán. Chỉ là dừng lại, dập tắt cái tâm náo động, tưởng nghĩ lăng xăng bằng cách tạm nhớ một niệm duy nhứt ngay trong hiện tại, gọi là chánh niệm, rồi tiến đến nhớ mà không dính mắc, gọi là vô vi; quán là dùng trí năng để hiểu biết, soi suốt, lãnh hội lẽ chơn thật. Chỉ thuộc không môn, hướng về chơn như mà lìa chấp tướng; quán thuộc hữu môn, hướng về vô vi mà thấu suốt lẽ hợp tan, sanh diệt, thấy biết tất cả tướng đều không thật. Trong thực tập, chỉ đi trước để lìa phiền não, quán theo sau để thấy được chơn như. Theo chơn nghĩa, chỉquán không thể phân biệt làm hai vì trong chỉ có quán và trong quán có chỉ. Pháp tánh (mục tiêu tối hậu của Thiền) có tánh thường tịch (tức chỉ) và thường chiếu (tức quán). Sau đây là bài thơ CHỈ QUÁN của Trạch Thiện.

                  Chiếc gương sạch bụi nhờ lau,

         Nhìn vào hình tướng sắc màu rõ lên.

                  Tâm ngưng tưởng nghĩ quàng xiên,

         Tất nhận ra nét trắng đen chánh tà.

                  Chánh niệm giữ được, ấy là

         Khổ sầu dập tắt xót xa tự dừng;

                  Thấy tánh thanh tịnh bỗng dưng

         Lạc an chợt hiện, trí bừng sáng trong.

                  Đôi đầu dính mắc chẳng còn,

         Cảnh chi cũng vẫn sắt son một màu.

 
Tín đồ PGHH về dự Đại Lễ 18/5 tại Santa Ana California năm 2011. Chụp hình lưu niệm trước cổng chào.
Tín đồ PGHH về dự Đại Lễ 18/5 tại Santa Ana California năm 2011. Chụp hình lưu niệm trước cổng chào.
 
 
Comments