9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

19. Quán chiếu việc làm với trí tuệ - Nguyễn Huỳnh Mai

QUÁN CHIẾU VIỆC LÀM VỚI TRÍ TUỆ

         Muốn trở nên một người hữu ích cho đạo ta cần chiêm nghiệm trong mỗi giai đoạn lịch sử Đạo cần ta làm những gì để giữ đạo, phát triển đạo và khai triển đạo như thế nào cho phù hợp với con người và hoàn cảnh của đạo khiến cho chân lý của đạo ngày càng thêm sáng tỏ.

         Muốn được như vậy, ta cần chiêm nghiệm, quán chiếu từng việc trong khi hành đạo. Nhất là không bao giờ nên lầm lẫn cái gì ta muốn với cái gì mà đạo ta cần.

         Thường thì hành đạo mà làm theo những gì ta muốn sẽ dễ đưa ta đến đi sai đường vì như vậy ta sẽ tự đi sai hoặc là biết nhưng tự biện hộ hoặc là làm trong sự mù quáng nên thay vì phục vụ đạo ta lại phục vụ theo nhu cầu cá nhân để đạt được cái ta muốn cho bản thân.

         Trong lịch sử đã có biết bao nhân vật có khả năng, có tiếng tăm, có kiến thức, có phẩm trật trong đạo, hay trong chánh quyền chỉ vì muốn phục vụ cho cái muốn của mình mà thân bại danh liệt.

         Khi phục vụ cái muốn của mình thì con người thường tự ru ngủ hay tự sơn son thiếp vàng cho mình và công việc của mình để tự khỏa lấp mặc cảm sâu kín là mình làm với danh nghĩa của đạo hay của đất nước dân tộc ngõ hầu đạt được ước muốn riêng tư. Một danh từ mà người xưa thường gọi là ngụy quân tử hay ngụy chân nhân.

         Khi trở nên một ngụy quân tử thì dù cho tài giỏi, đạo cao, đức trọng cũng thấp kém hơn người tuy không có khả năng nhưng có tâm đạo, muốn thật sự phục vụ đạo, phục vụ đất nước, nhưng tài hèn, sức mọn chỉ có thể hoàn thành được những việc nhỏ nhoi nhưng lại hữu ích cho đạo, cho đời, cho tha nhân.

         Muốn không vô tình hay cố ý trở nên một ngụy quân tử của đạo, của đất nước ta cần quán chiếu cho rõ những việc mình làm với trí tuệ trong chánh niệm.

         5-4-2011, 2 giờ sáng

       NGUYỄN HUỲNH MAI
 
 
Hội Trưởng BTS/Georgia Phan Thanh Bình trình bày tham luận trong ngày Đại Hội Đạo.
Hội Trưởng BTS/Georgia Phan Thanh Bình trình bày tham luận trong ngày Đại Hội Đạo.
 
Comments