9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

08. Thư Chúc Mừng - BTS\TƯHN

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

 

CHÚC MỪNG

 

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo vừa nhận được tin vui:

Đồng đạo TĂNG-VĂN-NGÔ

Đương kim Hội Trưởng BTS. Giáo-Hội PGHH Queensland, Australia,

vừa được đồng-đạo PGHH thuộc các BTS. Victoria, New South Wales, Adelaide, Tây Úc (Perth) và Queensland, trong ngày Đại Lễ 18/5 vừa qua (25/06/2011) đã tín-nhiệm đề-cử và đắc-cử vào chức vụ:

Hội Trưởng Giáo-Hội PGHH Liên-Bang Úc-Châu

          Thay mặt Ban Trị-Sự Giáo-Hội PGHH Trung-Ương  Hải-Ngoại, chúng tôi thành-thật chia vui cùng đồng-đạo Niên trưởng TĂNG-VĂN-NGÔ và Giáo-Hội PGHH Liên-Bang Úc Châu.

          Nguyện cầu hồng-ân Tam-Bảo và oai-linh Đức Thầy gia-hộ cho Đồng-đạo dồi-dào sức-khỏe, thân tâm an-lạc, luôn luôn tinh-tấn trên bước đường phục-vụ Đạo pháp; hoàn thành tốt đẹp trách-nhiệm cao quý mà đồng-đạo thương-yêu, tin-tưởng giao-phó.

Trong tương-lai, chúng tôi hy-vọng toàn thể Ban Trị-Sự Giáo-Hội PGHH thuộc Liên-Bang Úc-Châu sẽ gia-nhập vào hệ-thống Giáo-Hội PGHH, BTS Trung-Ương Hải-Ngoại hiện-tại để Giáo-Hội chúng ta có cơ phát-triển rộng-rãi, và nền Đạo PGHH ngày càng phát-khai rực-rỡ như ước nguyện của Đức Thầy:

                              “Mảng chờ trông bá-tánh thảnh-thơi,

                                Khắp bốn biển liên dây Hòa-Hảo.”

         Thành-thật chúc mừng Đồng-đạo TĂNG-VĂN-NGÔ và BTS Liên-Bang Úc-Châu.

                                                 Canada, ngày 27 tháng 6 năm 2011.

                                    TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                               HỘI TRƯỞNG,

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố Vấn BTSTUHN                                           (đã ấn ký)

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc                 

   “ Kính thông-báo.”

  

                                                NGUYỄN-TRUNG-HIẾU
 
Comments