9. Tập-San Tinh-Tấn‎ > ‎Số 18‎ > ‎

02. Lá Thư Tòa Soạn - TSTT

Lá Thư Tòa Soạn

         Tập San Tinh Tấn số 18 được dự trù cho báo Xuân Tân Mão 2011, nhưng vì một lý do bất khả kháng phải chậm trể, và cuối cùng được thực hiện cho số đặc biệt kỷ niệm năm thứ 72 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo. Một lý do trong nhiều lý do đành phải bó tay là tờ báo không có tiền !!! Sau khi phát hành xong số 17 số tiền còn dư lại $88.25 và như thường lệ chúng tôi chờ sự đóng góp tiếp tục của các Ban Trị Sự cũng như các đồng đạo độc giả hảo tâm. Lần nầy sự chờ đợi hơi lâu kéo dài hết năm 2010. Đến đầu năm 2011 chúng tôi không thấy dấu hiệu nào của sự đóng góp. Chúng tôi đã kêu gọi nhiều lần, nhưng không có kết quả, chúng tôi tự hỏi có thể đã đến lúc kết thúc công việc báo chí chăng ?

         Trong Đại Hội Đạo tại Santa Ana có đầy đủ các ban trị sự và ban đại diện chúng tôi đã trình bày hiện tình của tập san Tinh Tấn. Cuối cùng chúng tôi đã có đủ tiền để ra báo. Sau số 18 tương lai tập san Tinh Tấn sẽ được tiếp tục hỗ trợ bởi các trị sự viên mới trong Tân Ban Trị Sự Trung Ương hy vọng tờ báo sẽ có sinh thái mới phù hợp với  tình-hình hiện tại. Riêng Ban Biên Tập sẽ có thành-phần  nhân sự mới để trông coi tờ báo.

Comments