g) Cờ Đạo và Huy-hiệu

                                                g) Cờ Đạo và Huy-Hiệu
    - Cờ đạo hình chữ nhật màu dà, không có chữ hay hình tượng nào.
    - Huy hiệu PGHH hình tròn màu dà, bìa vàng trên có bông sen trắng và bốn chữ viết tắt PGHH.
 
 
                            
                                                                                                                         
Comments