1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

Cuộc vận-động đặc-biệt với Chính-Phủ Canada về vấn-đề tự-do tôn-giáo và tù-nhân lương-tâm PGHH

posted Jan 29, 2012, 6:43 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Feb 1, 2012, 6:13 AM ]

         Liên Hội Người Việt Toronto đã hợp-tác tổ-chức Tết Cộng-Đồng Việt-Nam ngày Thứ Bảy 21-01-2011 (28/12 âm lịch) tại hội trường International Center, Mississauga từ 10 sáng và bế mạc lúc 10 giờ tối cùng ngày. Về phần văn nghệ giúp vui do nghệ sĩ thuộc Trung Tâm ASIA với các MC Nam Lộc và Thùy Dương đảm-trách.

         Có khoảng 10 ngàn đồng-hương từ Toronto và các vùng phụ cận tham-dự. Về phía quan-khách, có đầy đủ các cấp Đại-diện cho Chính-Phủ Liên Bang, Tỉnh Bang, và Thành Phố. Có khoảng một trăm khách được mời đã đến dự, trong đó khoảng 40 khách dự thuộc 3 cấp chính quyền nói trên. Phái đoàn đại-diện Chính-Phủ Canada có 6 Dân-Biểu dẫn đầu bởi Ông Jason Kenney, Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa (Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism), trong khi Chính-quyền Tỉnh Bang Ontario do Ông Dalton McGuinty, Thủ-Hiến (Premier of Ontario) dẫn đầu. Ngoài ra, còn có Lãnh-tụ của các chính đảng đối-lập cùng tham-dự.

         Phái-đoàn Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo có đồng-đạo Lê-Hữu-Chính, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận, được hướng-dẫn bởi đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại. Do sự sắp-xếp trước, Phái-đoàn PGHH đã có cuộc tiếp cận đặc-biệt với Ông Jason Kenney trước khi khai-mạc buổi lễ để trình-bày về thảm-họa đàn-áp các tín-đồ PGHH vì họ vận-động đòi-hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, là những nạn-nhận bị chính quyền CSVN tuyên án tù từ 3 năm đến 11 năm. Trong dịp nầy, BTS\TƯHN cũng đã đệ trình lên Chính-Phủ (CP) Canada danh-sách các tù-nhân lương-tâm PGHH với nhiều chi-tiết, trường hợp hai đồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân vừa bị tuyên án 5 năm và 3 năm tù, và đặc-biệt hơn nữa là bản án 11 năm của đồng-đạo Mai-Thị-Dung, hiện đang bị bệnh rất nặng trong tù. Trong Văn Thư gởi CP Canada (và lần trước với Bộ Ngoại-Giao Canada, ngày 04-7-2011), BTS\TƯHN thỉnh cầu Chính-Phủ Canada gây áp-lực, đòi hỏi Chính-Phủ VN trả tự-do lập tức, vô điều-kiện cho 3 đồng-đạo trên.

         Sau phần mở đầu diễn-văn Chúc Tết của Ông Bộ Trưởng (Đại-diện CP Canada) như thường lệ, Ông đã nói đến vấn-đề đàn-áp tôn-giáo tại VN, điển hình mới đây nhất là trường hợp của hai Ông Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân, và đưa tài-liệu cao lên để cho mọi người thấy (đó là hồ-sơ mà chúng tôi vừa cung-cấp cho Ông). Ông còn tuyên-bố trước cộng-đồng VN là CP Canada sẽ mở Văn Phòng Đại-Diện tại VN đặc-trách về vấn-đề tự-do tôn-giáo. Ông đã được đồng-hương hoan-nghinh nhiệt-liệt. Được biết, Ông Jason Kenney là vị Bộ-Trường có rất nhiều quyền hành (Very powerful Minister) của Chính-Phủ Canada, Ông Bộ-Trưởng có mở Văn Phòng riêng để tiếp cận với Cộng-Đồng VN tại Toronto (Ông là Dân-Biểu đại-diện thành phố Calgary, Alberta).

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada và Phái-đoàn PGHH

Từ phải sang trái: Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, Ông Jason Kenney (Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa), Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Ông Thẩm Phán (Judge) Ngô-Thanh-Hải và Phu-Nhân

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada đang Chúc Tết Cộn-Đồng VN

Phái-đoàn Chính-Phủ Canada đang Chúc Tết Cộng-Đồng Việt-Nam  ngày Thứ Bảy 21-01-2012 (28/12 â.l) tại Toronto, dẫn đầu bởi Ông Bộ Trưởng Jason Kenney.

 

Phóng-viên đang phỏng vấn Ông Bộ Trưởng Jason Kenney

Phóng viên đang phỏng-vấn Ông Bộ-Trưởng Jason Kenney.

 
Comments