1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

Bổ-sung Chức-Sắc vào Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-Kỳ IV

posted Nov 12, 2011, 6:29 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 12, 2011, 6:33 AM ]

Chính-thức bổ-sung vào thành-phần Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, Nhiệm-kỳ 2011 – 2014 như sau:

  • Phụ-Tá Hội Trưởng Đặc-Trách về Sinh-Hoat Cộng-Đồng Việt-Nam tại Miền Nam California:  Nguyễn-Thanh-Giàu, đương kim Hội Trưởng BTS Miền Nam California
  • Phó Trưởng Ban Tài-Chánh:  Lê-Hữu-Chính, đương kim Phó Hội Trưởng Ngoại-Vụ BTS Toronto và Vùng Phụ-Cận

Hoa kỳ, ngày 11 tháng 11 năm 2011

TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

HỘI TRƯỞNG,

NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Comments