1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn lụt Miền Tây Việt-Nam 2011

posted Oct 19, 2011, 1:10 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 19, 2011, 1:30 PM ]

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Trong thời-gian gần đây, tin-tức về nạn lụt miền Tây đã gây ra những thiệt-hại vô cùng trầm-trọng cho đồng-bào cư-ngụ ở đầu nguồn sông Cữu-Long tại các tỉnh An-Giang, Đồng-Tháp... trong đó, đại đa-số là thuộc vùng cư-ngụ của tín-đồ PGHH.  Theo thông-tin của các cơ-quan truyền-thông, tính đến nay đã có 48 người thiệt mạng, trong đó có 38 là trẻ em, hàng ngàn mẫu ruộng lúa, hoa-mầu đã bị ngập mất; khoảng 170 ngàn căn nhà đã bị chìm sâu trong nước, và tình-hình lũ lụt tại các tỉnh miền Tây Việt-Nam vẫn đang tiếp diễn một cách đáng lo ngại.  Nhiều gia-đình đồng-đạo PGHH đang lâm cảnh khó-khăn, thiếu-thốn trầm-trọng về lương-thực, áo quần, thuốc men, v.v... rất cần được sự trợ giúp trong giai-đoạn khó-khăn nầy.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại rất quan-tâm, thương-xót cho đồng-bào và đồng-đạo PGHH tại quê nhà bị thiệt mạng, mất trắng tài-sản bởi nạn lụt gây nên.  Trong tinh-thần tương-thân, tương-trợ: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại khẩn-thiết yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện tích-cực vận-động, kêu gọi tất cả Quý Đồng-đạo trong địa-phương sở tại mở lòng từ-bi, tùy khả-năng đóng góp để cứu-trợ trực-tiếp cho những gia-đình có thân nhân đồng-đạo, đồng-bào bên nhà tạm thời thoát cơn đói khổ, màng trời chiếu đất, trắng tay, bi-thảm hiện nay.

         Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện vui lòng gởi Check, hay Money Order… kèm theo danh-sách đóng góp về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, trên bao thơ ghi như sau:

NGOC-HA NGUYEN

37 CORONADO PL. NE

CALGARY, AB T1Y 6N9

CANADA

         Có 3 cách viết Check ở hàng chữ Pay to the order of :  PGHH (viết tắt như vậy mới deposit được) hay là GIAO HOI PHAT GIAO HOA HAO (bằng tiếng Việt không bỏ dấu), hoặc là bằng tiếng Anh như sau: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo của Check hay Money Order viết chú-thích:  Quỹ Cứu-Trợ Nạn Lụt Miền Tây 2011.

         Số tiền Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại nhận được trong vòng một tháng (kể từ ngày ký Thông-Báo) sẽ khẩn chuyển an-toàn (không qua hệ-thống chuyển tiền thông thường hiện giờ) và phân-phối số tiền cứu-trợ qua sự liên-lạc với các Đồng-đạo tu-sĩ uy-tín trong nước để đến được tận tay những đồng-đạo, đồng-bào lâm nạn hầu an-ủi phần nào trong cuộc sống vất-vã, gian-truân do nạn lụt gây ra.  Ban Trị-Sự Trung-Ương sẽ bạch-hóa danh-sách cứu-trợ đầy đủ cũng như số tiền trợ-giúp đến Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện khi công-tác cứu-trợ hoàn tất.

         Xin Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi hưởng-ứng lời kêu gọi tha-thiết nầy để công cuộc cứu-trợ được mau-chóng và thành-công tốt đẹp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-ân Tam-Bảo gia-hộ cho quý đồng-hương, đồng-đạo luôn được an-lành, đạo-tâm kiên-cố, vạn sự đắc-thành.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Chư Quý Đồng-đạo.
        

      Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo

Comments