1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

Kêu gọi đóng góp bài vở và tài-chánh cho TẬP-SAN TINH-TẤN

posted Oct 24, 2011, 9:51 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 24, 2011, 9:53 AM ]

Kính thưa Chư Quý vị,

         Tham-chiếu tinh-thần Biên-Bản phiên họp của Ban Thường-Vụ ngày 15/10/2011, chúng tôi trân-trọng thông-báo về những thay-đổi có liên-quan đến Tập-San Tinh-Tấn như sau:

1.    Tạm thời kể từ nay, Tập-San Tinh-Tấn sẽ được phát-hành hai số mỗi năm: Số Xuân Đặc-biệt vào dịp Tết Nguyên-Đán và Số Đặc-biệt Kính Mừng Đại Lễ 18/5, ra mắt sau ngày Đại Lễ 18/5 âm-lịch hằng năm.

2.    Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu đảm-nhiệm chức-vụ Chủ-Nhiệm, đồng-đạo Nguyễn-Văn-Hiệp giữ chức-vụ Chủ-Bút, và đồng-đạo Lưu-Phước-Thiện phụ-trách việc Ấn-Loát và Phát-Hành.

3.    Tập-San Tinh-Tấn Số 19, Số Đặc-biệt Mừng Xuân Nhâm-Thìn dự-định phát-hành vào Tháng Giêng năm Nhâm-Thìn (vào khoảng tháng 2/2012 dương-lịch). Do đó, chúng tôi kêu-gọi sự tích-cực đóng-góp bài vở từ Quý vị, dưới mọi hình-thức như Tin-tức Sinh-hoạt Địa-phương, Thi-văn, Pháp-luận, Truyện ngắn, Tùy-bút, Bút-ký, Hình-ảnh …

         Đề-nghị Quý vị gởi bài vở trước ngày 15/12/2011 cho Số Báo Xuân, theo một trong các địa-chỉ dưới đây, để chúng tôi kịp thời “Lay out” và phát-hành Tập-San đúng thời-hạn:

Ø     tapsantinhtan@yahoo.com

Ø     nguyen.david@sympatico.ca

Ø     nguyen5hiep@yahoo.com

Ø     P.O. Box 5470 Sacramento, CA. 95817 – USA

4.    Thỉnh-cầu Quý Đồng-Đạo, Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương vui-lòng tài-trợ ấn-phí (trung-bình $150.00 USD/mỗi Số Báo cho Ban Trị-Sự Địa-Phương) càng sớm càng tốt, và gởi Check, hay Money Order… về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, trên bao thơ ghi như sau:

         NGOC - HA  NGUYEN

         37  CORONADO  PL.  NE

         CALGARY, AB  T1Y  6N9

         CANADA

         Có 3 cách viết Check hay Money Order ở hàng chữ Pay to the order of :  PGHH (viết tắt như vậy mới deposit được), hay là GIAO HOI PHAT GIAO HOA HAO (bằng tiếng Việt không bỏ dấu), hoặc là bằng tiếng Anh như sau: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo của Check hay Money Order viết chú-thích:  Quỹ Tập-San Tinh-Tấn.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Chư Quý vị.
 

      Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo

 

Comments