1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2013-11-18 Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

posted Nov 18, 2013, 10:45 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 18, 2013, 10:48 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 32/BTSTƯHN/VT

Kính gởi: - Quý Vị Cố-Vấn BTSTƯHN

               - Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương

               - Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.

Trích yếu:   V/v Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.
 
Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

                  Vào ngày Thứ Sáu 08/11 vừa qua, siêu bão Haiyan đã thổi qua các thị-trấn phía Đông duyên-hải thuộc miền trung Phi-Luật-Tân, gây thiệt-hại trầm-trọng về nhân-mạng, tài-sản, mùa-màng, gia-súc,... Theo đúc-kết sơ-khởi của Chánh-Phủ Phi-Luật-Tân, đã có hơn 3 ngàn người bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn căn nhà bị tiêu-hủy, đường sá giao-thông bị gián đoạn, hằng trăm ngàn người phải di-tản, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói rét bịnh tật, thiếu thực-phẩm, thuốc-men, thiếu nước sạch cung cấp, đang trông chờ cứu giúp khẩn-cấp. Trước thảm-trạng bi-thương đó, ai cũng thấy đau lòng xót dạ. Chánh-Phủ nhiều quốc-gia như Hoa-Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Úc, Nhật, ... đã cấp-tốc gởi đoàn cứu-trợ đến tận nơi; nhiều Ban xã-hội tôn-giáo, các Hội từ-thiện, Hội-đoàn, Đoàn-thể tư-nhân nhanh chóng phát-động quyên góp, tổ-chức gây quỹ để gởi cứu trợ nạn-nhân của siêu bão Haiyan.

                  Là tín-đồ PGHH, chúng ta đã thấm-nhuần giáo-lý từ-bi bác-ái của Chư Phật và cũng chính là lúc để chúng ta thực-thi Hạnh bố-thí cứu khổ, cứu nạn của Chư Vị mà Đức Tôn-Sư  đã xiển-dương, hằng dạy bảo:

                                           “Gặp cơn mưa ta hãy cho tơi,

                                             Lúc hạn nắng từ-bi giúp nón.”

                                                                                                   (Diệu-Pháp Quang-Minh, câu 227 & 228)

                  Trong tinh-thần tương-thân, tương-trợ: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại khẩn-thiết kêu gọi Quý Đồng-đạo mở rộng từ-tâm, kẻ ít người nhiều chung góp. Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện khắp nơi, tùy hoàn-cảnh, điều-kiện địa-phương, khẩn-cấp mở cuộc lạc-quyên rộng-rãi, tích-cực vận-động quyên góp để kịp thời gởi đến các cơ-quan cứu-trợ được tín-nhiệm tại địa-phương đang làm công-tác từ-thiện tại Phi-Luật-Tân, hay có thể gởi về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại theo địa-chỉ như sau:

                          PGHH

                          1263 CARDINAL ST.

                          TRACY, CA 95376

                          USA

và phần Memo của chi-phiếu xin ghi rõ: Quỹ cứu-trợ nạn-nhân bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

                  Số tiền BTSTƯHN nhận được trong vòng một tháng (kể từ ngày ký văn thư) sẽ được gởi cho cơ-quan cứu-trợ uy-tín đang làm công-tác chẩn-tế cho nạn-nhân siêu bão Haiyan tại Phi-Luật-Tân.

                  Xin các Ban Trị-Sự và Ban Đại Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi hưởng-ứng lời kêu gọi tha-thiết nầy để công cuộc cứu-trợ được mau chóng và thành-công tốt đẹp.

                  Trân trọng kính chào và cám ơn Chư Quý Đồng-đạo.

                                                                                                Hoa-Kỳ, ngày 18 tháng 11 năm 2013

                                                                                         TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                  HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (ấn ký)

 

                                                                                                              NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                         

- Hồ Sơ / Lưu
 
Comments