1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2013-02-05 LỜI CHÚC TẾT Năm Quý-Tỵ 2013

posted Feb 5, 2013, 1:13 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

LỜI CHÚC TẾT Năm Quý-Tỵ 2013

Của BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

         Trước thềm Tân-niên Quý-Tỵ, với ước-vọng và niềm tin vào sự tuần-hoàn đổi thay huyền-diệu của tạo-hóa, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin trân-trọng và thân-ái kính chúc:

-   Quý vị Lãnh-đạo tinh-thần các Tôn-giáo,

-   Quý vị Đại-biểu Dân-cử,

-   Quý vị Đại-diện Cộng-đồng, Hội-đoàn, Tổ-chức, Đảng-phái,

-   Quý vị Đại-diện các Cơ-quan Truyền-thông,

-   Quý Đồng-hương, Đồng-bào các giới, Quý Tín-hữu, Đồng-đạo trong và ngoài nước,

một Năm Mới dồi-dào sức-khỏe, an-khang thịnh-vượng, phúc-đức viên-dung, vạn sự đắc thành.

         Nhân dịp nầy, xin cùng hiệp tâm cầu nguyện cho Đất Nước Việt-Nam sớm được tự-do, lãnh-thổ vẹn toàn, quốc-nạn thoát qua, pháp-nạn giải-trừ, dân-chủ nhân-quyền tái-lập để toàn-dân được sống trong cảnh thanh-bình, an-cư lạc-nghiệp, hạnh-phúc ấm no.

         Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại  khắp nơi đoàn-kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây-dựng phát-triển, kiên-cường bảo-vệ và phát-huy chánh-nghĩa quốc-gia, truyền-thống văn-hóa dân-tộc.

         Thế-giới hòa-bình, chúng-sanh an lạc.

         Xin Ơn Trên, các Đấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo gia-hộ cho toàn-thể Chư Liệt Vị.

         Trân-trọng kính chúc.

                                                                                          Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

                                                                                            Hoa-Kỳ, ngày 05 tháng 2 năm 2013

                                                                                      TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                             Hội-Trưởng

 

                                                                                                                (ấn ký)

 

                                                                                                     NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Comments