1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2013-01-12 Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2013 tại Toronto, Canada.

posted Jan 12, 2013, 10:39 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jan 13, 2013, 6:58 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

Số: 21/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng đạo PGHH hải ngoại.

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu:  V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2013.

Tham chiếu:    -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 07-7-2012 tại Sacramento, California.

                        -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José, California.

                        -  Biên-bản phiên họp của Ban Thường Vụ BTSTƯHN ngày 22-9-2012.

Kính thưa Chư Quý Đồng-Đạo,

1.   Theo quyết-định của Đại-Hội Đạo ngày 07-7-2012 tại Sacramento (Thủ-phủ California), Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận (Ontario, Canada) được ủy-nhiệm đứng ra tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 Quý-Tỵ (2013), theo lịch-trình sau đây:

·       Thứ Sáu, ngày 28-6-2013 (21/5 âl.): Họp tiền Đại-Hội.

·       Thứ Bảy, ngày 29-6-2013 (22/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Chủ Nhật, ngày 30-6-2013 (23/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5.

         Quý vị ở xa đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường Toronto Pearson International Airport (thành phố Mississauga, Ontario, Canada). Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo đến từ Hoa-kỳ có thể chọn đến phi-trường Buffalo Niagara International Airport (thành phố Buffalo, NY, USA) thì giá vé máy bay sẽ rẽ hơn nhiều (khoảng 70% so với giá vé đến trực-tiếp phi-trường Toronto), nhưng quý vị cần phải mướn xe tại phi-trường Buffalo (khoảng $30/ngày) để lái qua Toronto (khoảng 1 giờ 45 phút) vì Ban Tổ-Chức không có đủ nhân-sự để đưa rước tại phi-trường Buffalo.

         Ban Tổ-Chức cũng đã thương-lượng trước 20 phòng (mỗi phòng có 2 giường đôi, có thể ở 4 người) tại khách-sạn Travelodge Toronto East, 20 Milner Business Court, Toronto với giá đặc-biệt là $78 CAD/ngày (thay vì $130 CAD/ngày) và bao gồm ăn sáng (buffet breakfast). Các phái-đoàn, hay đồng-đạo đến từ phương xa, xin cho Ban Tổ-Chức biết số phòng sẽ cần để chúng tôi đặt trước với giá đặc-biệt. Tiền Đại-Hội sẽ họp tại phòng họp của khách-sạn.

         Từ khách-sạn Travelodge có thể đi bộ đến địa-điểm tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Khai Đạo 18/5 (Chinese Cultural Centre of Greater Toronto, 5183 Sheppard Ave. East, Toronto) khoảng 10 phút.

         Những chi-tiết khác như số điện-thoại, địa-chỉ e-mail để liên-lạc với các thành-viên trong Ban Tổ-Chức, chúng tôi sẽ thông-báo thật đầy-đủ và rõ-ràng đến Chư Quý Đồng-Đạo vào những Thông-Báo sau nầy.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại rất hoan-nghinh tinh-thần tích-cực và dấn-thân của Ban Trị-Sự PGHH Toronto bằng cách tình-nguyện nhận lãnh trọng trách tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18 tháng 5 năm 2013 cấp Trung-Ương.  Dù vậy, một Đại-Hội thành-công, một Đại Lễ tốt đẹp vẫn rất cần sự hỗ-trợ tinh-thần cũng như vật-chất của các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện và Đồng-Đạo khắp nơi.

2.   Theo như thông-lệ từ trước và qui-định chung của Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José (Miền Bắc California), BTSTƯHN yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện nên vui lòng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 năm 2013 tại địa-phương mình trước một tuần (Chủ Nhật ngày 23-6-2013) hay sau một tuần (Chủ Nhật ngày 07-7-2013) để có thời-giờ về tham-dự Đại-hội Đạo và Đại Lễ tại Toronto, Canada.

3.   Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, hạn chót là ngày Thứ Bảy 15-6-2013, địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         Ước mong sẽ được hân-hoan và nồng-nhiệt chào mừng đông-đủ Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Địa-Phương, và Chư Quý Đồng-Đạo trong ngày Đại-Hội Đạo và Đại Lễ tại Toronto, Canada.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào chư Quý Đồng-Đạo.

 

                                                          Hoa kỳ, ngày 12 tháng 1 năm 2013

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG,

                                                                        (đã ấn ký)

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

Comments