1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-12-30 BẢN KHÁNG CÁO về bài luận văn tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học của THÍCH THIỆN HUỆ (Phần II)

posted Dec 31, 2012, 7:12 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Dec 31, 2012, 2:22 PM by Văn Hiệp Nguyễn ]

BẢN KHÁNG CÁO VỀ BÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

CỬ NHÂN PHẬT HỌC CỦA THÍCH THIỆN HUỆ (Phần II)

Kính gởi: Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo, Đồng bào trong và ngoài nước, Cộng đồng Quốc Tế và gốc chánh tông các Tôn giáo bạn.

Tôi là: Tu sĩ Võ Văn Thanh-Liêm sinh năm 1940, hiện cư ngụ tại Ấp Long Hòa 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang. Pháp danh là Nhựt Quang Minh, trụ trì chùa Quang Minh Tự, tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, do Ngài Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939, hiện nay đã có trên 7 triệu Tín đồ.

Kính thưa Quý vị,

Ngày nay Tín đồ vừa bắt được tin nóng bỏng, xuyên tạc của Thích Thiện Huệ, thế danh là Nguyễn Văn Huệ của Giáo hội Quốc doanh Học viện Phật Giáo Việt Nam, tại Thành Phố Hồ Chí Minh, khóa IV (1997-2001) tốt nghiệp Cử Nhân, Giáo sư hướng dẫn là Giáo sư Minh Chi. Minh Chi khai mở trường Phật giáo để đào tạo chúng tăng để noi theo con đường Đức Phật cho thoát khỏi bể khổ luân hồi. Trái lại, ông không đem lời Phật dạy lại học theo tánh chất phàm phu, chê bai lời Phật Thánh, lại còn phỉ báng các Tôn giáo chánh tông của Phật.

Thiện Huệ, ông mặc áo Cà-Sa mà để cho ma sai khiến, ăn cơm của bá tánh mà hiệp với kẻ bán nước hại dân, đồng lõa với phái Tam Vô, mở đạo Quốc doanh để che mắt Quốc tế, đánh lừa nhơn dân quần chúng.

Kính thưa Quý vị,

Ai là người vì Đạo nhìn cho thật kỹ, Giáo sư Minh Chi cũng là một phe phá đạo, chê bai hại Thầy đấy.

Kính thưa ông Thích Quảng Độ, Giáo hội Phật giáo cùng chư Tăng chánh tông của Phật, yêu cầu quý ông phân minh chánh tà Phật giáo cho ra lẽ. Coi ông Thích Thiện Huệ Giáo hội Phật giáo quốc doanh, ở phái vô đạo ác nhơn nào chủ mưu mà làm cho nhơ danh, lem úa đạo Phật.

Kính thưa Quý vị, tôi có đôi lời phân minh tà chánh dưới đây:

Ban Trị Sự Quốc doanh của đảng lập ra mang danh PGHH, mà lại thờ ơ trốn tránh trách nhiệm, quý ông không sợ tiếng đời mai mỉa, mỉa mai. Nhiều quyển sách ra đời như là Dòng Sông Thơ Ấu, Sư Thúc Hòa Hảo… Ban trị sự quý ông thấy cũng làm ngơ, không lời phản đối, nhập tùng theo kẻ phá đạo.

Kính thưa Quý vị,

Đa số người mến Đạo kính Thầy, phải làm đơn phản đối kịch liệt đến Nhà nước, làm cho quyển sách ấy biến mất đi không còn thấy nữa.

Nay ông Thích Thiện Huệ đậu bằng tốt nghiệp Cử Nhân, khóa học của Nhà nước mở ra. Ông Thiện Huệ hay là Cán bộ về hưu, thì đảng phải gánh chịu lời nói trong và ngoài hành vi của ông Thích Thiện Huệ.

Kính thưa Quý vị,

         Ban Trị Sự hôm nay nghe thấy bài Luận Văn của ông Thích Thiện Huệ dày 57 trang ra đời, sỉ nhục chê bai Thầy, mà Trị Sự viên vẫn điềm nhiên tọa thị, khác nào giúp sức cho giặc. Đảng CS quý ông thâu dụng chi kẻ phản Đạo phụ Thầy mà dựa bệ, hút máu lương dân, phản Thầy bán Đạo mua danh thì chắc chắn sau này cũng phản Đảng CS được vậy.

Ban Trị Sự quý ông ăn cơm gạo tiền của Hòa Hảo, mà lại bán mình hiến thân cho Đảng, nhập môn tà đạo, đội lốt Tôn Giáo để mưu lợi cầu danh rồi lại phá Đạo, diệt Đạo. Tổ Tiên Ông Bà đã khuất bóng, để lại tấm gương sáng, quý ông quăng tấm gương Tổ tiên xuống bùn trịn. Thân sung sướng như tôi đày, thả hồn theo dòng nước Vô Thần rồi mãi mãi chìm sâu với đáy biển, sanh tử luân hồi không dứt.

Kính thưa Quý vị,

         Bài Luận văn của ông Thích Thiện Huệ khai đề năm học (1997-2001), 11 năm nay ẩn dấu đợi thời, nay lại gặp người đưa ra để phổ biến.

         Đồng đạo ơi ! hãy nhìn cho thật kỹ, ai là người giữ Đạo, vì Đạo hay là mang lốt trá hình phá Đạo. Từ Cổ chí Kim không ai thoát khỏi máy lọc tạo hóa thiên nhiên, thời gian trắng đen đều tỏ rõ.

Kính thưa Quý vị,

                 "Bửu-Sơn nạn, Thầy xa cách trở,

                  Tớ lìa Thầy ai nở thung dung.

                  Đạo nguy nàn cùng chung gánh vác,

                  Phận Tín đồ báo đáp công ơn.

                  Đạo tâm chí cả chớ sờn,

                  Đừng nghe giọng hát tiếng đờn quái nhơn.

                  Đại diện đứng trước cầm đờn,

                  Sau lưng người khảy oán hờn mặc ai.

                  Khảy câu phá Đạo hôm nay,

                  Khảy câu phản Đạo phá bài êm tai.

                  Đảng mà có Đạo, Đảng sai,

                  Đạo mà theo Đảng thiệt lai đạo Tà.

                  Nhãn hiệu có thay đi là,

                  Giống tà đổi lốt cũng tà người ơi!

                  Bạo quyền trước mũi ngồi bơi,

                  Vô Thần tay lái lộng khơi mặc tình.

                  Đồng đạo theo đó muôn nghìn,

                  Khoanh tay ngồi ngó phận mình quá giang.

                  Thầy xưa lâm nạn tách đàng,

                  Gương này Thầy để rõ ràng biết không?

                  Sa vào hết kiếp khó mong!"

Kính thưa Quý vị,

         Tỷ như người con thảo, anh hiền, khi cha mẹ đi xa vắng, gặp phải người em say sưa rượu chè cờ bạc, theo đàng điếm, về lấy của trong nhà tiêu hết, bán cả ruộng vườn nhà cửa. Nếu là người anh hiền phải luôn luôn khuyên lơn ngăn cản, tuyệt đối không cho làm tiêu sự nghiệp của ông cha, nhưng chẳng nên tranh đấu giết hại lẫn nhau mà thêm đau lòng cha mẹ. Con lành dữ cũng là con, tình thương Đức Phật như mẹ thương con vậy.

Kính thưa Quý vị như câu:

                 "Cha để lại Lầu đài báu vật,

                  Con thảy hiền giữ cất mà nhờ.

                  Lúc nào cũng kính tôn thờ,

                  Ví như cơm bữa phút giờ không quên.

                  Con hiếu thảo đáp đền cha mẹ,

                  Đứa ăn chơi là kẻ hoang đàng.

                  Đêm ngày bờ bụi lang thang,

                  Trở về lấy của phá tan cửa nhà.

                  Con trung hiếu phải ra ngăn cản,

                  Không cản thì gia sản phải tiêu.

                  Tìm lời khuyên giải đủ điều,

                  Chẳng nghe thì phải quyết liều cản ngăn.

                  Đừng cấu xé giành ăn giết hại,

                  Đau lòng cha ai lại cũng con.

                  Không ngăn nhà cửa chẳng còn,

                  Cha về hỏi đạo làm con thể nào?"

Kính thưa Quý vị,

         Mình là Tín đồ gặp kẻ phá Đạo, thì phải hết lòng kiên trì giữ Đạo. Khi gặp lúc bạo quyền diệt Đạo, thì mình phải hy sinh Tử vì Đạo. Người ta không phá, không diệt thì mình phải tu cho liễu đạo, như vậy mới xứng đáng tín đồ PGHH, và chẳng phụ ơn Thầy cùng đức Phật. Có câu là:

                 "Tình cha con như đạo Thầy trò,

                  Thầy để lại tàng kho Pháp bảo.

                  Giữ đạo tấm gương Phật giáo,

                  Gặp lúc hy sinh vì đạo hy sinh.

                  Muốn liễu đạo quên mình đạo đắc,

                  Đạo cũng như con mắt soi đường.

                  Mắt còn thì đạo trùng dương,

                  Mắt mù đạo mất lạc đường khó ra.

                  Các Tôn giáo ai là vì đạo,

                  Cùng đệ huynh Hòa Hảo hiệp đàng.

                  Nghiêng vai gánh đạo bảo toàn,

                  Đạo còn phổ hóa đạo tràng khắp nơi.

                  Cầu sớm được gặp đời Thượng Cổ,

                  Cầu Ta-Bà Phật Tổ đáo lai.

                  Long Hoa Di-Lặc Phật ngài,

                  Chúng sanh tiếp dẫn đến ngay Phật đà."

Kính thưa Quý vị,

         Đảng CS cho là cách mạng giải phóng Miền Nam, đất nước hòa bình đem lại ấm no cho dân tộc. Mà trái lại, dân chúng phải phiêu lưu trên đất khách. Còn người tu giữ Đạo phải vào tù, ra khám kéo dài đến nay không dứt người bị bắt lưu đày về tù Tôn giáo.

Hôm nay, Đảng nhà nước lại mở ra kế sách chiến lược lập thành một mối quốc doanh, do Đảng và Nhà nước chủ trì làm đầu, theo đường lối của Đảng CS, thì Ban Trị Sự PGHH Quốc doanh có khác nào là kẻ tôi đày, tay sai của đảng. Phật Giáo Thống Nhất và các Tôn giáo bạn có khác gì đâu?

Kính thưa Quý vị,

         Ngày nay Nhà nước mở trường dạy đạo cũng do Đảng kiểm tra giám sát, phê phán đậu rớt, có ai lọt ngoài vòng kiểm soát của Đảng được bao giờ? Vậy thì ông Thích Thiện Huệ chê bai, phê bình Đức Huỳnh Giáo Chủ, Thầy của chúng tôi. Tín đồ và đồng đạo hãy nhìn cho thật kỹ coi ai là đầu mối chủ chốt, khiến sai ông Thích Thiện Huệ luận ngôn tác tệ như vậy. Thật là quá sáng tỏ lắm rồi, vì ngông cuồng theo chủ thuyết mới lầm lạc.

Quý vị muốn tìm ông Thiện Huệ có đâu xa, đến ngay Văn phòng Đảng thì gặp. Trên 7 triệu Tín đồ kẻ trước, người sau lần lượt đồng đứng dậy, làm vang ầm lên đòi hỏi đảng CS xử lý ông Thích Thiện Huệ, trả lại sự công bằng cho PGHH.

Kính thưa Quý vị, trước khi tạm dừng lời:

1.- Chúc Thiện Huệ, ông làm bài phản giáo chê bai Thầy tôi là Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông bỏ chánh Pháp, sai lời Phật dạy. Thế mà được Đảng CS khen tặng ông cho đậu tốt nghiệp bằng cấp Cử Nhân.

2.- Chúc Ban Trị Sự PGHH Quốc doanh đồng mưu âm thầm với chủ thuyết Lê-nin, Các-mác, được đảng CSVN ban cho các ông cặn bã lợi danh là đội lốt Tôn giáo rất khéo, phá Đạo cũng hay, làm tay sai đắc lực, đày tớ quá giỏi, nịnh hót trung thành. Rồi đây lịch sử Cổ Kim sẽ ghi lại, nguyền rủa các ông bán Đạo hại đời, để lại hậu lai con cháu phải gánh chịu xấu xa hậu quả không lường.

3.- Sau cùng kính chúc đồng đạo thương Thầy mến Đạo, đặt hết lòng tin tưởng, vững tâm trên con đường đầy gai gốc, dẹp hết quét sạch cho khách lữ hành khỏi sa vào cạm bẫy gai chông.

Tỷ như Tam Tạng trên đường thỉnh Kinh, qua Tây Thiên Trúc gặp yêu ma chận đường 81 nạn, nhưng vì chí cả Ngài không sờn mới gặp Phật chứng quả. Tín đồ Hòa Hảo hôm nay cũng mường tượng như thế đó.

Trước khi dứt lời, chúc Đồng đạo hãy bình tâm suy nghĩ, lấy trí huệ mà giải thích cho ông Thiện Huệ sớm cải tà quy chánh cho khỏi sai lầm theo bọn cầm quyền phi đạo, mà phải lãnh lấy hậu quả sau này.

Giáo Hội PGHH và Đồng bào trên thế giới cùng ban rải ra minh lý.

                       NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

                                      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

                                  An Giang, ngày 30 tháng 12 năm 2012

                                             Đồng Đạo cùng đứng tên

                                  Tu Sĩ: VÕ VĂN THANH LIÊM

                                  Cư Sĩ: VÕ VĂN BỬU
Comments