1. Trang Nhà‎ > ‎Tin Cập Nhật‎ > ‎

2012-12-14 BẢN KHÁNG CÁO về bài Luận Văn tốt nghiệp Cử Nhân Phật học của Thích Thiện Huệ

posted Dec 14, 2012, 5:17 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Dec 15, 2012, 8:00 AM by Văn Hiệp Nguyễn ]

NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

 

BẢN KHÁNG CÁO

V/v bài Luận Văn tốt nghiệp Cử Nhân Phật học của Thích Thiện Huệ

Kính gởi:

         Giáo Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (PGHH) cùng Đồng đạo trong và ngoài nước, Cộng đồng Quốc Tế, và gốc chánh tông các Tôn giáo bạn.

         Tôi là: Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, sinh năm 1940, hiện cư ngụ tại Ấp Long Hòa 2, Xã Long Điền A, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang; Pháp danh là Nhựt Quang Minh, trụ trì chùa Quang Minh Tự; tu theo đạo Phật Giáo Hòa Hảo, do Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng năm 1939 và hiện nay đã có trên 7 triệu tín đồ.

Kính thưa Quý vị,

         PGHH đã trải qua bao thời kỳ Pháp nạn sóng gió độc tài mà vẫn đứng vững giữa trời, chịu biết bao phong ba bão tố. PGHH phải phá tan đám vô minh, mà khai bầu trí huệ, chịu đựng cho đến ngày nay, lại gặp ngọn gió núp bóng vô đạo thổi đến bất hòa, vô ý thức của Thích Thiện Huệ.

         Hôm nay, Tín đồ PGHH vừa nhận được cuốn sách 57 trang, trong đó mang lại những lời bất hảo, nhảm nhí, coi như là bọt nước bèo trôi, thuyền không chủ, lời luận lý đạo, mà vô đạo lý, học thức mà vô ý thức; tỷ như chim Sâu mà lại khoe tài, chê bai chim Hạc, Phụng.

Kính thưa Quý vị,

         Tăng sinh Thích Thiện Huệ, thế danh là Nguyễn Văn Huệ, thuộc Giáo Hội Quốc doanh của Đảng CSVN, Học viện Phật Giáo Việt Nam, khóa IV, với luận văn tốt nghiệp Cử Nhân, Giáo sư hướng dẫn là Giáo sư Minh Chi. Vậy mà Giáo sư Quốc doanh ưa lời xoi xỉa, phi Phật Thánh, biến hóa chất phàm phu mới chấm cho Thiện Huệ đậu tốt nghiệp Cử Nhân Phật Học.

         Gởi đến Thích Thiện Huệ, ông nên lắng nghe cho kỹ. Tỷ như đứa trẻ đến nắm lấy cánh cửa. Nó hỏi: cái này kêu là cái gì? Người chủ nhà nói: đây là cánh cửa. Đứa nhỏ cho là không đúng. Nó nói là cái nhà mới trúng. Đứa bé kia là áp dụng không đúng nơi, đúng chỗ. Ông là nhà kiến thức mà lầm kiến thức, học vấn nhiều mà quên điều phải trái, không phân biệt tà chánh. Tiếc thay cho ông Thích Thiện Huệ Quốc doanh ơi!!! Ông cho là Thầy tôi vay mượn kinh Pháp của đức Phật Thích Ca. Thầy tôi cung kính đức Phật, vưng lệnh Phật nên nói "Ta dạy thế mượn lời Phật Thánh". Vậy mà Ông lại nói tiếng "vay" là lời nói theo kẻ phàm phu tục tử nói.

Kính thưa Quý vị,

         Tỷ như đứa học trò có công đèn sách nên danh được làm Thầy giáo, nhờ Thầy dạy, trò gắng siêng năng mới nên. Có ai nói học trò đi vay chữ của Thầy giáo đâu? Ông Thiện Huệ quốc doanh, ngoài mặt đạo đức, mà tâm xa rời đạo đức. Ông đậu tốt nghiệp Cử Nhân, chắc ông hỏi vay chức phận của Phật giáo quốc doanh, hay của đảng CSVN cấp cho ông đó chăng? Như vậy Bác Hồ cũng hỏi vay cái đầu óc kiến thức của Lê-nin, Các-Mác để đem về Việt Nam vậy mà. Đem là đem cái đảng CS về đây, kiến thức học hỏi thì biết, mà lại nói là vay kiến thức thì thật quá sai lầm!

Thiện Huệ cho Thầy tôi là bất công, chỉ dạy nước Việt Nam mà thôi, nên ông lại phê phán, ông nên mở mắt ra để tâm bình tỉnh. Tôi chứng minh cho ông thấy rõ như câu:

                  "Để cho Thầy đi dạo Ta-Bà,

                   Đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ".

Hay là:

                 "Ta thừa vưng sắc lịnh Thế Tôn,

                            Khắp hạ giái truyền khai đạo Pháp".


Kính thưa Quý vị,

         Ông Thích Thiện Huệ chỉ trích Thầy tôi, chê pháp môn Tịnh độ của Đức Phật A-Di-Đà, ông cho là mộng ảo, hay là Thiện Huệ ảo mộng lợi danh quyền tước, thế lực nào đó mà không rõ lời Phật dạy. Nay tôi trình bày cho ông thấy, ông hãy nhắm con mắt lợi danh, mở con mắt trí tuệ ra rồi để tâm yên lặng mà lắng nghe đây. Trong Kinh có câu:

                          "Có Thiền-Tông, không Tịnh-độ

                            Vạn người tu, vạn người đổ

                            Khi ấm cảnh nó hiện ra

                            Chỉ chớp mắt là theo nó.


                            Không Thiền-Tông, có Tịnh-độ

                            Muôn người tu, muôn thoát khổ

                            Hiện tại có Phật Di- Đà

                            Lo gì mà chẳng khai ngộ.


                            Có Thiền-Tông, có Tịnh-độ

                            Như thêm sừng cho mãnh h

                            Hiện tại đặng làm Thầy người

                            Vị lai được làm Phật Tổ.


                            Không Thiền-Tông, không Tịnh-độ

                            Địa ngục bị muôn ngàn khổ

                            Muôn kiếp khổ lại ngàn đời

                            Không có ai mà cứu hộ".


         Ông theo Phật giáo quốc doanh của đảng CSVN, giả danh đặng phá hoại Phật giáo chánh tông của Phật. Đó là ông phạm tội nhứt xiển đề. Ông nên nhớ rằng: xưa Phật dạy trừ Thập- Ác, đạt Thập- Thiện, hành Bát-Chánh đạo, Tứ- Diệu đế, Thập Nhị Nhơn- Duyên, để thoát khỏi Sanh, Lão, Bệnh, Tử.

         Quý ông là Thích tử nhà Phật giáo, lại bán rẻ lời Phật dạy. Như vậy không xứng đáng nhà tu chút nào. Đó là ông lại đội lốt, làm theo lũ ác nào, mới dám nói vậy.

                          "Lạ chi Cáo đội lốt Beo,
                 Đến chừng mất lốt cheo queo như Chồn.
                            Lao xao như sóng dưới cồn,
                 Một hồi hết nước tích tồn Cá Tôm."

         Ông mặc áo của nhà Phật, mà dựa chức phận lợi danh quyền tước. Lời Thầy tôi dạy có câu:

                          "Tu mà ham cho được giàu-sang,

                            Với quyền tước là tu dối thế".
Kính thưa Quý vị,

         Quý vị đã thấy rõ:

         1. Thích Thiện Huệ phạm tội chê bai Phật, Pháp, Tăng

         2. Ông phải lãnh lấy trách nhiệm, đắc tội với cổ kim

         3. Đức Khổng Tử có dạy như sau:

                          "Khi Nhân, tức tự khi kỳ Thiên.

                            Khi kỳ Thiên, tức tự khi kỳ Tâm."

         (Nghĩa là: Khi người tức là khi Trời. Khi Trời tức là khi mình vậy.)

         Ông Thiện Huệ đã bỏ cái tâm chơn thật của ông rồi. Ông nói rằng Thầy tôi phê bình chư tăng qua những câu:

"Thầy chùa như thể cây sơn,
  Ngoài da coi chắc trong thời mối ăn.
  Buồn thay cho lũ ác tăng,
  Làm điều dối thế cho hư đạo mầu.
  Di-Đà Phật-Tổ thêm rầu,
  Giận trong tăng-chúng sao lừa-dối dân.
  Có thân phải liệu lấy thân,
 Tu theo lối cũ mau gần Diêm-Vương".

         Thầy tôi phê bình ngay những ông thầy đám, tức là thầy chùa dựa vào chúng tăng, đem kinh Phật để tụng mướn kiếm tiền. Chớ Thầy tôi đâu có chê những bậc chơn Tăng, mà Ông lại cố tình hiểu sai lời Thầy tôi, nhưng Thầy tôi đã biết trước vì Ngài có nói:

"Lời ta nói có ngằn lắm nhỉ,
  Để đây rồi chúng quỷ hiểu lầm".

Kính thưa Quý vị,

         Thích Thiện Huệ coi văn tự mà không hiểu nghĩa văn tự. Ông nói, Phật đâu có buồn rầu như kẻ phàm phu. Đúng như vậy! Phật nói, buồn không phải như chúng sanh buồn trong đau khổ, ghét mà không có Tâm giận hờn ganh ghét. Thương mà không thương dính vào tình cảm cá nhân riêng ai, thương khắp cả Đại đồng chúng sanh trong Nhân-loại. Độ đời mà không chấp mình có độ.

         Ông học văn hóa dính vào văn tự, quá mê lầm nên ông chỉ trích Thầy tôi, tức là phê bình lời Phật dạy.

Kính thưa Quý vị,

         Trong kinh Duy-Ma-Cật, ông sai các vị Bồ-Tát, hóa thân đến nước cúng hương Phật. Con kính lạy đức Như-Lai Thế-Tôn cung kính không cùng, và thăm hỏi đức Thế-Tôn hằng ngày khởi cư ít bệnh, ít não, sức khỏe được an chăng? Nguyện được món cơm thừa của Thế-Tôn về cõi Ta-Bà làm Phật sự.

         Thiện Huệ, có nghe ông Duy-Ma-Cật kính hỏi đức Phật không và đức Thích-Ca thuyết pháp độ đời 49 năm, mà Phật nói, Phật không thuyết pháp một lời nào. Ông có hiểu chưa? Trong kinh Bát-Nhã Tâm-Kinh có câu: "Vô trí diệt, vô sở đắc". Ông xem kinh văn tự Bát-Nhã, mà không hiểu trí Bát-Nhã, thì ông thuộc về tâm ngoại đạo, chấp mở không phân minh.

         Ống có biết khóa nào thì chìa nấy, ông đụng đâu mở đó, không đúng chìa của nó mà lại chê trách thợ làm chìa ống khóa. Lời nói của ông khác nào người mù rờ Voi. Phật nói mấy muôn ngàn pháp môn, mà những lời của Thiện Huệ không lọt vào pháp môn nào.

Kính thưa Quý vị,

         Ông Thiện Huệ chê trong Sấm giảng Thi văn của Thầy tôi nói năng dốt nát. Dốt mà xa rời lợi danh, dốt mà không mê nhiễm cõi đời trói buộc, dốt việc phàm trần, dốt mà độ chúng sanh quay về hướng thiện hằng hà. Dốt mà tâm Ngài đầy lòng Từ, Bi, Hỉ, Xả. Đối với kẻ vô đạo mưu sát hại Thầy của chúng tôi, mà Thầy của chúng tôi không cho tiếp cứu hay trả thù, mà trái lại, Ngài còn cho là người ơn nữa. Ông khoe là học kiến thức văn hóa, rồi theo văn minh cặn bã của xã hội này. Cho nên ông mới đa ngôn cuồng ngữ, thích quyền tước, bợ lợi, hót danh theo lối vô đạo mà đem luận đạo, thật là đáng buồn cười cho ông.

Kính thưa Quý vị,

         Trong mục Bát- Chánh đạo, chánh Tinh-Tấn. Ông cho rằng Thầy của chúng tôi xoi xỉa, đả phá các Tôn giáo khác. “Phái Vô thần luận cho rằng thân xác tức là con người. Thân còn là người còn, thân mất, người mất. Không có Thánh, Thần, Trời, Phật. Không có quả báo luân hồi; cũng không có tội phước, có vía, có hồn. Đời là thân xác con người, sống là tranh đấu mạnh đặng yếu thua. Thế nên biết bao nhiêu mánh khóe gian hùng, bao nhiêu ngón điêu ngoa xảo trá, bao nhiêu tàn bạo ngược ngang đều được đem ra dùng cả thảy”. Ông cho là đã phê bình các Tôn giáo khác, ông nên biết rằng xưa đức Phật còn phải hàng phục đám Ma-Vương, mà làm cho 3 nàng con gái của Ma phải già nua, cho Ma phải biết cải hối ăn năn, chớ Phật có bao giờ giết hại Ma đâu. Xưa tà sư lục đạo theo tranh đấu với Phật hoài, thì Phật phải chặn đứng để cải hóa họ bỏ tà về con đường chánh đạo cho khỏi kiếp sanh tử luân hồi.

Kính thưa Quý vị,

         Ông Thiện Huệ ngủ mê theo dòng nước vô đạo độc tài, nên ông bỏ mất lương tâm chánh kiến, phí uổng một cuộc đời. Ông nói Thầy tôi nhục mạ các Tôn giáo, mà thật ra Thầy của chúng tôi, không đả phá Tam giáo: Phật, Thánh, Tiên, chỉ phân minh tà chánh cho chúng sanh được thoát vòng sanh tử luân hồi trong bể khổ.

         Tỷ như, ông thợ rèn đập sắt, chớ không phải giết sắt, mà ông thợ rèn muốn cho cục sắt trở thành cái dao hay kiếm báu để giúp cho đời hữu dụng, cũng như thợ nấu phân kim loại, không phải ghét vàng thau mà nấu lọc, mà muốn cho vàng thau được phân minh hữu ích cho chúng sanh làm của báu.

         Thiện Huệ, ông nên cần gươm trí huệ mổ bỏ trái tim vô đạo, thì ông sẽ thấy đạo, thì được thấy sự mê cuồng của ông quá to lớn. Tỷ dụ như thợ mộc, đục, đẽo, bào là muốn cho cây được thành cái bàn hay ghế ngồi, và dựng lên thành cái nhà cho ấm áp, che nắng mưa cho sanh chúng khỏi lạnh lẽo mà lâm vào nhiều chứng bệnh.

         Còn như Sám kinh Thầy chúng tôi sửa sai, dẫn dắt kẻ mê về con đường giác, ông cho là lời nói tật đố, thị phi. Hiện nay PGHH có pháp nhân, thế giới đều nghe danh ca tụng PGHH vật chất cùng lẫn tinh thần mãi mãi bất diệt.

Kính thưa Quý vị,

         Tôi trình bày đánh thức cho ông Thiện Huệ biết :

         1- Tội của ông mang danh dòng họ Thích, ăn cơm của Phật, mà theo Ma để cầu danh lợi.

         2- Ông mặc áo Cà-Sa giả để phỉ báng, khinh chê chánh Pháp, núp theo mây khói để làm mưa làm gió.

         3- Ban Trị Sự PGHH Quốc doanh phải lãnh lấy tội là vô trách nhiệm, đồng lõa với kẻ phá đạo.

         4- Bộ Chánh Trị của đảng CSVN cho đạo PGHH được hợp thức hóa, mà Thích Thiện Huệ là Giáo Hội Phật Giáo Quốc doanh của đảng CSVN, thì Đảng phải có phận sự đem Thiện Huệ ra xử lý cho minh bạch giữa quần chúng. Nếu không sáng tỏ, coi như Đảng thờ ơ, vô trách nhiệm, là che đậy người của mình.

Kính thưa Quý vị,

         Lời Thánh Hiền đã dạy: "Tiên trị kỳ gia, Hậu trị kỳ Quốc, chăn răn biên thùy". (nghĩa là: muốn trị nước, trước phải trị mình, sau mới trị người. Tức là thái bình Thiên hạ vậy.)

         5- Tín đồ PGHH chánh tông đồng quyết tâm đòi hỏi công bằng, không bỏ qua việc này.

                     NAM-MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

                          NAM-MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

                          An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2012

                                  Chúng tôi đồng đứng đơn,

                                  Tu Sĩ: VÕ VĂN THANH LIÊM

                                  Cư Sĩ: VÕ VĂN BỬU
 
Comments