1. Trang Nhà‎ > ‎

Tin Cập Nhật

Dùng phần này để đăng tải các tin tức.

Khi có tin mới, click vào nút New post, và đăng tin.

Tường-Trình Thành-Quả Hoạt-Động và Diễn-Từ Mãn-Nhiệm của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014)

posted Jul 5, 2014, 8:51 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jul 5, 2014, 8:52 AM ]

Tường-Trình Thành-Quả Hoạt-Động

và Diễn-Từ Mãn-Nhiệm

của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại

Giáo-Hội PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

Nhiệm-Kỳ IV (2011 – 2014)

*********

Kính gởi:

 • Quý vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTS\TƯHN,

 • Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Giáo-Hội các cấp,

 • Quý Đồng-Đạo PGHH hải-ngoại.

  Kính thưa Chư Quý Liệt Vị,

           Hôm nay, chúng ta có cơ-duyên may-mắn, tựu-hội về đây tham-dự Đại-Hội Đạo để bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTS\TƯHN nhiệm-kỳ V (2014 – 2017), và mừng Ngày Khai-sáng nền Đạo thiêng-liêng trong khung-cảnh trang-trọng, không-khí thanh-thoát an-bình, niềm vui rạng-rỡ. Thay mặt BTS\TƯHN, chúng tôi hân-hoan chào mừng toàn thể chư Liệt vị, và trân-trọng chúc mừng Quý vị hiện-diện đã vượt qua những khó-khăn để cùng về đây họp mặt khá đông đủ. Chúng tôi cũng không quên cám ơn Ban Tổ-Chức và Ban Trị-Sự PGHH Bắc California đã không quản-ngại những khó-khăn về nhân-sự, phương-tiện, nhận lãnh trọng-trách tổ-chức, chuẩn-bị chu-đáo mọi việc để chúng ta có được buổi Đại-Hội Đạo hôm nay cũng như Đại-Lễ ngày mai trong khung-cảnh trang-trọng, rực-rỡ, đầy đủ tiện-nghi và tốt đẹp.

  Kính thưa Chư Quý Vị,

           Trước khi bắt đầu tường-trình thành quả hoạt-động của BTS\TƯHN trong 3 năm qua, chúng tôi mạn phép gởi lời chân thành cảm ơn đến Quý vị Cố-Vấn, Quý vị Niên Lão, Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Giáo-Hội các cấp, cùng toàn thể Quý Đồng-Đạo hải-ngoại đã cho chúng tôi có cơ-hội đóng góp vào vai-trò lãnh-đạo trong nhiệm-kỳ qua. Đối với chúng tôi, đây là cơ-duyên may-mắn để phục-vụ cho Đoàn-thể, để bảo-tồn và phát-huy Giáo-Hội PGHH.

           Sau đây, chúng tôi trân-trọng tường-trình thành quả hoạt-động trong nhiệm-kỳ IV (2011 – 2014) dựa vào chương-trình ứng-cử đã được trình-bày trước Đại-Hội ngày 18-6-2011 tại Santa Ana, CA.

  1/- Thực-hiện Website cho Giáo-Hội, trong đó có từng phòng riêng cho các BTS và BĐD địa-phương

           Đây là dự-án được thực-hiện đầu tiên của BTS/TƯHN Nhiệm-Kỳ IV. Sau hơn 6 tháng, một Website mang tên www.phatgiaohoahao.net đã được hình thành và ra mắt công chúng trên mạng lưới toàn cầu, nhờ sự cộng-tác, tiếp tay của Ông Chánh Thư-Ký nên Website được coi như hoàn-chỉnh trong năm đầu tiên của nhiệm-kỳ IV.

           Hiện nay, Website đang có 17 tiết mục bao gồm Audio, Video, Hình ảnh, sách đọc, tài-liệu tham-khảo, bài viết, thông-báo… có liên-quan đến việc phổ-truyền Giáo-lý PGHH cùng những tin-tức Sinh-hoạt của các BTS và BĐD/ĐP trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội PGHH tại hải-ngoại… và đang được cập-nhật liên-tục.

  2/- Công-tác Phổ-Thông Giáo-Lý

           Đây là dự-án rất quan-trọng, đó là việc gây quỹ và tái bản quyển SGTVTB 2004, thành-lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống (BĐCKTAT), và hoàn thành công tác ấn-tống trước khi nhiệm-kỳ IV chấm dứt. Dự-án nầy là trọng-tâm trong nhiệm-kỳ nầy, nên chúng tôi rất quan-tâm và trực-tiếp theo dõi để cho công-tác nầy được hoàn-thành một cách tốt đẹp.

          a) BTSTƯHN ra Thông-Báo số 17 ngày 04/9/2012 để vận-động gây quỹ Ấn-Tống Sấm Giảng Thi Văn Toàn-Bộ của Đức Huỳnh Giáo-Chủ. Thủ-Bổn BTS/TƯHN sẽ có bài tường-trình chi-tiết về các Quỹ tài-chánh của Giáo-Hội, nên xin miễn ghi lại đây. Xin lưu-ý, trong đó BTS PGHH Miền Nam California (Santa Ana) và BTS PGHH Richmond (VA) đã không trực-tiếp tham-gia vận-động gây Quỹ Ấn-Tống.

          b) BTSTƯHN ra Quyết-Định số 18 ngày 04/9/2012 để thành lập Ban Điều-Chỉnh Kỹ-thuật và Ấn-Tống (BĐCKTAT) với thời hạn công-tác 6 tháng để góp nhặt các đề-nghị sửa-chữa, đúc-kết, nghiên-cứu và điều-chỉnh các lỗi kỹ-thuật còn tồn-đọng (lỗi chánh tả) từ ấn bản năm 2004 (SGTVTB 2004) về nội-dung. Về hình-thức, ấn bản mới sẽ được trình-bày hoàn-hảo hơn cho dễ tìm kiếm các câu Thi (Thơ) hay Đoạn Văn.

           c) BĐCKTAT được xem như hoàn tất công-tác vào sau phiên họp lần chót thứ 18 ngày 23/3/2013 và BTSTUHN đã ra Thông-Báo số 26 ngày 16/5/2013 để Cảm tạ và Hoàn tất công-tác của BĐCKTAT.

           d) Căn-cứ theo Quyết-Định của Đại-Hội Đạo tại Toronto ngày 29-6-2013, BTS/TƯHN đã ra Thông-Báo số 29 ngày 08/7/2013 để kính trình đến quý đồng-đạo, các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương (đính kèm theo Thông-Báo nầy) Bản Đối Chiếu Dự Thảo ấn bản 2013 (căn cứ trên ấn bản 2004) với ấn bản 1965 kèm theo Đính-chánh và ấn bản 1966 để Xin Góp Ý lần cuối. Hạn chót để BTS/TƯHN nhận được góp ý là ngày Thứ Hai 09-9-2013. Sau ngày nầy, BTS/TƯHN đã đúc-kết tất cả góp ý nhận được và kết quả là tuyệt đại đa số đồng ý với Dự Thảo ấn bản 2013.

           e) Theo sự ủy-thác của BĐCKTAT (Biên-bản số 18 ngày 23/3/2013) và của Đại-Hội Đạo tại Toronto ngày 29/6/2013, trách-nhiệm tìm kiếm, thương-lượng với nhà in và Ấn-Tống giao cho BTS/TƯHN đảm-trách.

           f) Ngày 09/11/2013, trong phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN, Ban Thường-Vụ BTSTƯHN quyết-định không làm CD để gởi đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương để xin góp ý thêm lần nữa (vì không đủ thời gian để gởi đi in), và tiến tới giai-đoạn in ấn theo như quyết-định của Ban ĐCKT&ÂT trong Biên-bản Báo-cáo tổng-kết và Đại-Hội Đạo giao-phó: “vì nhu cầu cấp thiết cho quý BTS/BĐD địa phương đã hết SGTVTB tồn kho, việc tham khảo ý kiến (một lần nữa) lại đòi hỏi thời gian, việc in ấn cũng tốn rất nhiều thời gian, và nhiệm kỳ IV lại sắp mãn hạn, do đó BTS/TƯ/HN sẽ in đợt nầy với số lượng tối thiểu để phân phối và thông báo thay đổi cho lần in kế tiếp... Vì in lần đầu, do đó Ban Thường Vụ đồng thuận in thành nhiều đợt để tránh tình trạng lỗi lầm có thể xảy ra từ nhà in; dó đó chỉ in 1,000 quyển cho đợt đầu.” (chiếu theo Biên bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09/11/2013).

           g)     Ngày 03/12/2013, BTSTƯHN đã gởi “Portable Document Format file” đến nhà in và được nhà in cho biết đến đầu tháng 3/2014 sẽ hoàn thành việc ấn loát. Xin nhắc lại, ngày 04/5/2013, trong dịp đi dự Lễ Khánh Thành Hội Quán BTS PGHH Stockton, chúng tôi gồm có Nguyễn-Trung-Hiếu, Nguyễn-Văn-Mậu, Vương-Học-Thiêm, và Lưu-Phước-Thiện đã đến gặp chủ nhà in để thương-lượng về giá cả và mọi chi-tiết cho việc ấn-loát quyển SGTVTB ấn bản 2013 (theo như Bản Báo-cáo Tổng kết của Ban ĐCKT&ÂT giao phó), kết quả rất tốt và thuận lợi. Tuy nhiên, việc ấn loát đã bị nhà in làm trễ đến 2 tháng sau, tức là Đ/đ Mậu đã đến nhà in nhận tổng số 840 quyển vào ngày 03/5 06/5/2014 và hoàn toàn không cho BTSTƯHN hay biết.

           h) Ngày 07/5/2014, chúng tôi gọi đến nhà in và được cho biết như trên và Đ/đ Mậu còn cho nhà in biết là phải giữ số lượng còn lại là 160 quyển tại chỗ, không được gởi cho ai nữa cả. Theo sự thỏa-thuận trước đây của chúng tôi với nhà in, sau khi hoàn tất việc ấn loát, nhà in sẽ thông báo cho BTSTƯHN biết để nhờ Đ/đ Mậu hay Đ/đ Thiêm đến nhà in để kiểm-tra chất lượng (quality control) chẳng hạn như in trên loại giấy như đưa ra làm mẫu trước đây hay không? có thiếu trang nào hay không khi đóng thành sách?... Công việc nầy chỉ cần 1 đến 2 giờ là xong, sau đó nhà in sẽ dựa vào Danh-sách số lượng phân-phối đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương và các đồng-đạo đóng góp trực-tiếp về BTSTƯHN để gởi đi (bởi vì nhà in đã có hợp đồng với UPS nên cước phí gởi sẽ được giảm thiểu).

           i) Ngày 08/5/2014 chúng tôi nhận được Thông Báo của Ông Trần Phú Hữu với tư cách Trưởng-Ban PTGL/TƯ cho biết những lý do không hợp lý để giữ lại, đi ngược lại quyết-định của chính  Ban ĐCKT&ÂT trước đây (xin xem Báo-cáo tổng kết, hay Biên-bản phiên họp số 18 của Ban ĐCKT&ÂT), đi ngược lại Quyết-Định chung của Đại-Hội Đạo ngày 29/6/2013 và Quyết-Định của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09/11/2013. Chúng tôi đã kêu gọi Quý Ông Trần Phú Hữu, đặc biệt là Đồng đạo Nguyễn Văn Mậu đặc trách việc Ấn Tống, hãy đem hoàn lại số lượng 740 quyển cho nhà in để nhà in gởi đi (chỉ giữ 100 quyển được phân-phối cho BTS PGHH Bắc California mà thôi). Nên nhớ, Quý vị đã giữ tại Hội Quán San José đã hơn 6 tuần lễ rồi, trong khi các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương thì có nhu-cầu cung-cấp đến các đồng-đạo tại địa-phương sở tại. Nhưng yêu-cầu nầy đã không được Ô. Mậu và Ô. Hữu thuộc Ban PTGL/TƯ thi-hành.

           j) Ngày 04/6/2014, Ban PTGL/TƯ ra Thông Báo về việc Điều chỉnh quyển SGTVTB ấn bản 2013, trong đó Ban PTGL/TƯ nói rằng “có 530 chữ khác biệt so với ấn bản 1965 và 1966, cần trưng cầu ý kiến để lấy quyết-định chung từ Đại Hội Đạo”. Chúng tôi xin nhắc lại cho các Ông trong Ban PTGL nhớ là ấn bản 2013 dựa trên ấn bản 2004, và ấn bản 2004 đã được hiệu-đính dựa trên ấn bản 1965 trước đây bởi Ban Hiệu-Đính. Dĩ nhiên, khi các Ông đối chiếu ấn bản 2013 với ấn bản 1965, 1966 là phải có nhiều chữ khác biệt vì đã được hiệu-đính 2 lần rồi! Xét kỹ ra, những chữ khác biệt nầy đã được sự đồng-thuận trước đây trong 18 Biên-bản tổng kết của BĐCKTÂT. Chúng tôi xin đưa ra vài chữ để chứng-minh:  “hềm vì” (ấn bản 1965, 1966) được Ban ĐCKTÂT đổi thành “hiềm vì” (ấn bản 2013 trang 29 dòng 19) trong Biên-bản số 4 (ngày 01/12/2012); “Ai liễu Đạo” (ấn bản 1965, 1966) được Ban ĐCKTÂT đổi thành “Ai liễu-đạo” (ấn bản 2013 trang 30 dòng 25) trong Biên-bản số 3 (ngày 24/11/2012), “lão đưa đò” (ấn bản 1965, 1966) được Ban ĐCKTÂT đổi thành “Lão Đưa Đò” (ấn bản 2013 trang 49 dòng 22, vì đây là danh từ riêng ám chỉ Đức Thầy giả ra “Lão Đưa Đò”) trong Biên-bản số 4 (ngày 01/12/2012), v.v... Theo Biên-bản số 4, Ban ĐCKTÂT đồng thuận đổi tất cả danh từ riêng ám chỉ Đức Thầy viết chữ thường thành chữ hoa như: Ta, Đây, Nầy, Mỗ, Khùng, Điên, v.v... Ngoài ra, một vài chữ thêm vào hay những chữ sai trong ấn bản 2013 bắt nguồn từ ấn bản 2004 đã không được tìm thấy bởi Ban ĐCKTÂT mà Quý Ông nêu ra như: “Ngày 10-1-1947” (ấn bản 1965, 1966), trong khi cả 2 ấn bản 2004 và 2013 lại in là “Ngày 16-1-1947”. và nguyên mục 4 của Bản Thông Báo đã nêu ra. Nhìn chung, danh sách 530 chữ khác biệt mà các Ông đưa ra là đã được sự đồng thuận Ban ĐCKTÂT trong ấn bản 2013, chúng tôi chỉ in ra những gì đã được Ban ĐCKTÂT đồng thuận, và những sai sót còn tồn đọng trong ấn bản 2013, đó chẳng qua là do sự nối tiếp in sai từ ấn bản 2004 mà Ban ĐCKTÂT đã bỏ sót (hay đã không thấy).

           Trong Thông báo của Ban PTGL/TƯ gởi đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương ngày 07/5/2014 qua email, quý Ông có cho biết rằng: “Chúng tôi sẽ gởi đến Quý BTS & BĐD mỗi nơi một vài quyển SG trong ngày gần đây”. Nhưng đến nay đã 45 ngày, không biết các BTS & BĐD/ĐP có nhận được chưa? Hôm nay, nhân ngày Đại-Hội Đạo, có sự hiện-diện của nhiều Trị-Sự-Viên các cấp và đồng-đạo khắp nơi, chúng tôi đề-nghị với Ban PTGL/TƯ và ông Mậu nên đem quyển SGTVTB ấn bản 2013 phân-phối đến tất cả Đồng-đạo hiện-diện để mỗi Đ/đ có dịp xem qua và góp ý trong ngày Đại-Hội. Xin cám ơn quý Ông.

  Kính thưa Chư Quý Đồng-đạo,

           Khi đưa ra đề-án tái-bản quyển SGTVTB của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, chúng tôi có tâm-nguyện là làm sao cho được hoàn-chỉnh một cách tốt đẹp nhất. Về mặt nội-dung, cố-gắng tìm kiếm tất cả các lỗi chánh-tả còn tồn-động mà chưa được phát-hiện ra trước đây để điều-chỉnh cho chính-xác. Về mặt hình-thức thì sẽ được trình-bày với những kỹ-thuật hiện đại sao cho dễ đọc, dễ nhìn, dễ-dàng tìm kiếm các câu Thơ (Thi) hay Đoạn Văn, từ trang mấy, bài gì? Dĩ nhiên, công-tác nầy phải được hoàn thành trong thời-gian có giới-hạn, bởi vì nhu-cầu cung cấp cho các BTS và BĐD/ĐP. Vì công-tác phải được tiến-hành nhanh chóng như vậy, nên có một vài đồng-đạo đã hiểu lầm rằng: Chúng tôi tự ý in ấn một mình, chụp mũ nào là độc tài, sửa Sấm Giảng, v.v... Xin xem lại tiến-trình mà chúng tôi vừa trình-bày ở trên trước khi trả lời. Chúng tôi xin hỏi những vị nầy, chúng tôi in sửa Sấm Giảng như vậy là được lợi-ích gì cho bản thân chúng tôi đây? Quý Ông hãy suy-nghĩ kỹ lại xem coi có hợp lý không? – Điều đó cho thấy sự chụp mũ như vậy là hoàn toàn sai với sự thật và đi ngược lại nguyện-vọng của chúng tôi như đã nói trên! Chúng tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe những lời bịa-đặt như vậy. Chúng tôi xin kêu gọi những ai đã bịa-đặt, chụp mũ chúng tôi sửa Sấm Giảng để gây hoang-mang trong đoàn-thể thì nên hồi-tâm suy-nghĩ lại, đừng nói oan cho người mà tạo nghiệp bất lành cho chính mình.

           Bây giờ, chúng tôi xin tiếp tục trình-bày phần kế tiếp.

  3/- Công tác ấn-hành Tập-San Tinh-Tấn

          Tiếp theo thông-lệ của BTSTƯHN tiền nhiệm, mỗi năm chúng tôi đã phát hành 2 số TSTT gởi đến các đồng đạo và Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương với những tin-tức, thông-báo và bài vở qua nhiều đề mục khác nhau, rất phong-phú. Tất cả đã được phát hành 6 số trong 3 năm qua. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin cám ơn các tác giả đã đóng góp bài vỡ và quý Đồng-đạo và các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đã ủng-hộ tài-chánh để cho công-tác được hoàn thành tốt đẹp.

  4/- Tham-gia Hội-Đồng Liên-Tôn Việt-Nam tại Hoa-Kỳ:

           Tiếp tục đề cử Đ/đ Nguyễn Thành Long và Đ/đ Nguyễn Thanh Giàu đại-diện Giáo-Hội PGHH tại hải ngoại tham gia vào Hội Đồng Liên Tôn Việt-Nam tại California, Hoa-kỳ.

  5/- Xin can thiệp cho cô Nguyễn-Thu-Trâm:

           Ngày 21/07/2011, BTS/TƯHN gởi Văn Thư yêu cầu Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc, Văn Phòng đặt ở Thụy-Sĩ, xin can thiệp cho cô Nguyễn-Thu-Trâm vì tranh đấu cho Tự-do Tôn-giáo PGHH mà phải lánh nạn ở Thái-Lan, được định-cư nơi Đệ tam Quốc-gia để tránh sự truy-lùng gắt-gao của nhà cầm quyền VN. Hiện tại, cô Thu-Trâm đã được Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc chấp-thuận cho qui chế tỵ nạn.

  6/- Mở một Phòng Họp trên Hệ thống Paltalk

           Một phòng họp mang tên “Phòng Họp PGHH” được BTS/TƯHN mở trên hệ thống Paltalk dùng làm nơi hội họp cho Ban Thường-Vụ, Ban Điều-Chỉnh Kỹ-Thuật và Ấn-Tống, và tiếp xúc với một số Trị Sự viên, gồm những vị đã từng biết cách vào Paltalk và có Nickname để liên lạc.

  7/- Hoàn tất công tác ấn-tống bộ sách Chú-Giải SGTVTB của Ông Thiện-Tâm.

           In xong Quyển Hạ 2/2 vào đầu tháng 4/2013 và đã phân-phối đến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương. Đây là công-tác được khởi xướng từ BTSTƯHN tiền nhiệm, và chúng tôi chỉ tiếp-tực phát hành từ Quyển Trung cho đến hết. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin cảm tạ công-đức của các Đ/đ Nguyễn-Văn-Hiệp đã ra công đánh máy, Đ/đ Văn-Thế-Vĩnh ra sức hiệu-đính, và Đ/đ Nguyễn-Văn-Mậu lo vận-động tài-chánh, in ấn và phân-phối. Đ/đ Nguyễn-Văn-Mậu sẽ có bản tường-trình đầy đủ hơn về công-tác nầy.

  8/- Công-tác từ-thiện xã-hội:

           a) Phát động việc Gây quỹ cứu trợ nạn lụt miền Tây 2011 đến các BTS & BĐD PGHH địa phương và đồng đạo khắp nơi. Tổng số gia đình nạn nhân bão lụt được cứu trợ là 394. (Mọi chi thu liên quan đến công-tác nầy đều có giấy tờ chứng-minh do Bà Thủ Bổn lưu giữ).

           b) Phát động việc gây quỹ Cứu trợ nạn nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân năm 2013. Tất cả số tiền quyên góp được đã gởi ngày 05, 06 và 19-12-2013 (theo chương-trình Gov. of Canada “Matching Fund”) đến Canadian Red Cross đang trực-tiếp làm công-tác cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân. (Mọi chi thu liên quan đến công-tác nầy đều có giấy tờ chứng-minh do Bà Thủ Bổn lưu giữ).

           c) Tiếp xúc và trợ giúp một số đồng đạo bên nhà đang bị giam cầm hay bị bắt bớ hoặc đàn áp trái phép (qua gia đình hoặc thân nhân). Chúng tôi được cử trực-tiếp làm công-tác nầy.

  9/- Phát động Chương trình “Đền Ơn Đáp Nghĩa”.

           Nhằm tỏ lòng thành kính tri ân những vị có công và đã hy-sinh vì Đạo, BTS/TƯHN/GHPGHH có liên lạc, tổ chức thăm viếng và tặng quà mỗi năm 2 lần: 1)- trong vòng tháng 5 âm lịch để cùng tưởng nhớ ngày Đại Lễ 18/5; 2)- cuối năm âm lịch để chúc mừng năm mới đến thân nhân và tưởng niệm đến người quá cố.

           Hiện nay, khoảng 30 gia đình có đồng đạo “Tử vì Đạo pháp” đã được một phái đoàn (gồm một số đồng đạo PGHH thiện nguyện trong nước) đều đặn đến thăm viếng hàng năm. Ngoài ra, chương trình “Đền Ơn Đáp Nghĩa” cũng đã gởi quà đến các đồng đạo đã và đang bị tù đày (tù nhân lương tâm PGHH) vì tranh đấu cho quyền tự do hành đạo PGHH. Rất mong được sự đóng góp của quý đồng-đạo khắp nơi để chương-trình được tiếp tục duy trì và để có những món quà xứng đáng hơn.

  10/- Tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton, CA

           Vì nhu-cầu giáo-sự, Tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton, CA đã được thiết-lập vào ngày 5-5-2013 và ra mắt tại địa-chỉ Hội Quán: 2965 Saxton Drive, Stockton, CA 95212, dưới sự lãnh-đạo của Tân Hội-Trưởng Lê-Kiến-Trúc. Đích thân Đ/đ Hội-Trưởng BTSTƯHN đã tham-dự Lễ ra mắt nầy. Thành thật chúc mừng Tân Ban Trị-Sự PGHH Stockton, CA.

  11/- Nâng cấp Ban Đại-Diện PGHH Florida thành Ban Trị-Sự PGHH Florida

           Vì sự tham-gia sinh-hoạt giáo-lý và niệm Phật của các Đ/đ tại tiểu bang Florida mỗi lần một đông hơn, tổ-chức có nề-nếp hơn trong mỗi định-kỳ sinh-hoạt, và do thỉnh cầu nâng cấp của Tân BTS PGHH tiểu bang Florida, nên BTSTƯHN đã chuẩn-nhận nâng cấp BĐD PGHH Florida trở thành BTS PGHH tiểu bang Florida kể từ ngày 03/4/2014. Thành thật chúc mừng Tân BTS PGHH tiểu bang Florida.

  12/- Hợp thức hóa Giấy Phép hoạt-động cho Giáo-Hội.

           Chúng tôi phải xin giấy phép mới hoàn toàn vì giấy phép dùng cho BTSTƯHN tiền nhiệm đã hết hiệu lực kể từ năm 2010, công việc nầy đòi hỏi khá nhiều thời gian để cung cấp các giấy tờ cần thiết, cũng như đóng chi phí khá nặng cho đơn xin. Giấy phép mới cho Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (Hoa Hao Buddhist Congregation Inc.) có hiệu lực kể từ ngày 06-12-2012 và là một tổ-chức tôn-giáo bất-vụ-lợi (Non-Profit Religious Organization) với giấy phép của Chính-Phủ Liên-Bang Hoa-Kỳ. Nhân dịp nầy, chúng tôi xin tuyên-dương công-đức của Đồng-đạo Ô.B. Lưu-Phước-Thiện đã đóng góp cho chi phí giấy tờ, cũng như thời giờ để sửa-soạn hồ-sơ.

  13/- Vận-động với Chánh-Phủ và Quốc-Hội Hoa-Kỳ và Canada về Tự-do Tôn-giáo và tù nhân lương-tâm PGHH:

           - Ngày 13/10/2011, BTS/TƯHN tham dự buổi họp của Ủy Ban Bảo vệ Nhân quyền với Quốc Hội Hoa Kỳ. Nhân dịp nầy, BTS/TƯHN/GH PGHH đệ trình Danh sách những tín đồ PGHH đang bị nhà cầm quyền Việt-Nam giam giữ và yêu cầu Chánh phủ Hoa-Kỳ can thiệp để những tù nhân Tôn-giáo nầy sớm được Tự-do và tiếp tục hành đạo.

           - Ngày 21/01/2012, BTS/TƯHN đã tiếp xúc trực-tiếp với Ông Jason Kenney (Bộ-Trưởng Công-Dân-Vụ, Di-Trú và Đa-Văn-Hóa Canada) để trình-bày về thảm-họa đàn-áp các tín-đồ PGHH vì họ vận-động đòi-hỏi quyền tự-do hành đạo PGHH, là những nạn-nhận bị chính quyền CSVN tuyên án tù từ 3 năm đến 11 năm. Trong dịp nầy, BTS/TƯHN cũng đã đệ trình lên Chính-Phủ Canada danh-sách các tù-nhân lương-tâm PGHH với nhiều chi-tiết, trường hợp hai đồng-đạo Nguyễn-Văn-Lía và Trần-Hoài-Ân vừa bị tuyên án 5 năm và 3 năm tù, và đặc-biệt hơn nữa là bản án 11 năm của đồng-đạo Mai-Thị-Dung, hiện đang bị bệnh rất nặng trong tù. Ngoài ra,  trong Văn Thư gởi CP Canada (và Bộ Ngoại-Giao Canada, ngày 04-7-2011), BTS/TƯHN thỉnh cầu Chính-Phủ Canada gây áp-lực, đòi hỏi Chính-Phủ VN trả tự-do lập tức, vô điều-kiện cho 3 đồng-đạo trên.

           - Ngày 05/3/2012, BTS/TƯHN tham gia chiến dịch ký Thỉnh Nguyện Thư gởi cho Tòa Bạch Ốc (do đài SBTN đề xướng), kêu gọi Chánh-Phủ Hoa-Kỳ can thiệp về Tự-do Dân-chủ và Nhân quyền cho Việt-Nam. Ngoài ra, BTS cũng đã liên-lạc với Ban tổ-chức (qua Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng) ngay từ lúc đầu để ghi tên đại-diện Giáo-Hội PGHH vào Danh sách 100 người hội kiến với đại-diện của Tổng-Thống Obama tại Tòa Bạch Ốc, và với Quốc-Hội Hoa-Kỳ ngày sau đó (06/3/2012).

           - Ngày 10/4/2013, BTS/TƯHN họp với US Committee on Religious Freedom for Vietnam (USCIRF).

           - Ngày 11/4/2013, BTS/TƯHN điều trần trước Tiểu Ban Nhân Quyền của Ủy-Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa-Kỳ.

           - Ngày 05/2/2014, BTSTƯHN cử Đại-Diện PGHH “Truyền-Thống” quốc nội tham-dự phiên điều trần kiểm-điểm định-kỳ phổ-quát (Universal Periodic Review) về việc thực-thi Nhân Quyền của Việt-Nam do Hội-Đồng Nhân Quyền của Liên-Hiệp-Quốc tổ-chức tại Geneva, Thụy-Sĩ.

           - Ngày 11/4/2014, BTS/TƯHN tham gia trực-tiếp buổi Điều Trần Tự-Do Tôn-Giáo về những vi-phạm quyền tự-do hành đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo tại VN trước Quốc-Hội và Chính-Phủ Canada.

           Những thành-quả đạt được trong công-tác vận-động về Tự-do Tôn-giáo và tù nhân lương-tâm PGHH: Có 6 thành-quả đáng kể như sau:

           (1). Tháng 10/2011 – Đ/đ Nguyễn-Văn-Lía (VN) được trao giải “Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Điền” tại Boston, Hoa Kỳ (do Phong-Trào Giáo Dân VN Hải-Ngoại trao tặng);

           (2). Tháng 5/2012 – Đ/đ Mai-Thị-Dung (VN) được trao giải “Dân Quyền” tại Chùa Bát Nhã, Nam California, Hoa Kỳ (do Phong-Trào Yểm-Trợ Tự-Do Tôn-Giáo và Nhân Quyền VN trao tặng);

           (3). Tháng 10/2012 – Tu sĩ Võ Văn Thanh-Liêm (VN) được trao giải “Tự-Do Tôn-Giáo Nguyễn-Kim-Điền” tại Cộng-Hòa Liên Bang Đức;

           (4). Tháng 5/2013 – Đ/đ Trương-Kim-Long (VN) được trao giải “Dân Quyền” tại Chùa Bát Nhã, Nam California, Hoa Kỳ;

           (5). Tháng 6/2013 – Thủ-Tướng Canada gởi Văn Thư Chúc Mừng và Công Nhận Phật-Giáo Hòa-Hảo là 1 trong 5 tôn-giáo lớn ở VN nhân dịp tổ chức Đại Lễ 18/5 tại Toronto, Canada.    

           (6). Tháng 4/2014 – Thủ-Tướng Canada gởi Văn Thư Chúc Mừng và Cảm Tạ việc tham-gia trực-tiếp buổi Điều Trần Tự-Do Tôn-Giáo về những vi-phạm quyền tự-do hành đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo tại Việt-Nam trước Quốc-Hội và Chính-Phủ Canada.

  Kính thưa Chư Quý vị,

           Khi được Đại-Hội tín-nhiệm và nhận lãnh trọng-trách ủy-thác, chúng tôi có tâm-nguyện cố-gắng hoàn-tất tối-đa những đề-án đã được Đại-Hội giao-phó. Hôm nay nhiệm-kỳ đã hết, tâm-nguyện đã thành, chúng tôi rất hân-hoan, thơ-thới được trở lại tâm-trạng an lạc của người tín-đồ bình-thường, thanh-thản, vui câu đạo-hạnh mà bấy lâu nay, vì bận-rộn việc giáo-sự, đã phải tạm gát qua một bên.

           Nhân dịp nầy, chúng tôi xin chân-thành cảm tạ Quý vị Cố-Vấn, Quý vị Trưởng-Ban, Quý BTS và BĐD thành-viên, Quý Đồng-đạo khắp nơi đã hợp-tác, hỗ-trợ, giúp-đỡ chúng tôi trong suốt thời-gian đảm-nhận trách-nhiệm điều-hành giáo-sự nhiệm-kỳ IV. Chúng tôi cũng xin cám ơn những vị bất-đồng chánh-kiến, quan-điểm, đường lối điều-hành giáo-sự của BTSTƯHN, không cùng hợp-tác, thẳng-thắn góp ý chỉ-giáo, cả đến việc chỉ-trích, nhục-mạ, phỉ-báng mà nhờ đó chúng tôi có dịp quán-chiếu chân-lý “nhân vô thập toàn” (trong đó có chúng tôi) và chiêm-nghiệm tâm-lý đời sống thường tình qua ý-niệm “tôn ti trật tự” của người cùng Đạo.

           Thay mặt Toàn-thể Trị-Sự-Viên Ban Thường-Vụ, Quý vị Phụ-Tá Đặc-Trách và Quý Ban Chuyên-môn của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH Nhiệm-Kỳ IV, chúng tôi xin trân-trọng tuyên-bố mãn-nhiệm kể từ giờ phút nầy, ngày hôm nay 14 tháng 6 năm 2014.

           Trân-trọng kính chào và chúc Đại-Hội thành-công tốt đẹp để chúng ta sớm có được một  Ban Trị-Sự Trung-Ương nhiệm-kỳ V với thành-phần lãnh-đạo, chức-sắc có đầy đủ tài-năng đức-độ, đầy đủ kiến-thức giáo-lý và giáo-sử, đường-lối và lập-trường quốc-gia dân-tộc vững-chắc, có đầy đủ uy-tín, thời giờ để phục-vụ cho Đạo, xứng-đáng đại-diện cho Giáo-Hội PGHH ở Hải-Ngoại để điều-hành giáo-sự  trong sứ-mạng bảo-vệ và phát-huy Ðạo-Pháp.

           Xin Ơn Trên Thầy Tổ gia-hộ cho Toàn-thể chư Quý Vị luôn được thân tâm an lạc, đạo-tâm kiên-cố, đạo-quả sớm viên thành.

           Trân-trọng!

                                                               Nguyễn-Trung-Hiếu

                                                         Đại-Hội Đạo San José 14/6/2014


Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO năm Giáp-Ngọ (2014)

posted Apr 16, 2014, 11:06 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Apr 16, 2014, 11:07 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

                                                                                                                  Số: 42/BTSTƯHN/TB

Kính gởi: -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

               -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

               -  Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.

Trích yếu: V/v Vận-động tịnh-tài cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa vào dịp Đại Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO năm Giáp-Ngọ (2014).

Kính thưa Quý Đồng-đạo,

         Để tỏ lòng thành-kính và tri-ân những vị có công với đạo, hy-sinh vì đạo, mấy năm qua, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo được sự hỗ-trợ khuyến-khích của Quý đồng-đạo, hằng năm có tổ-chức hai cuộc thăm viếng ủy-lạo: Lần thứ nhất tổ-chức trong vòng tháng 5 âm-lịch nhằm nhắc-nhở cho nhau nhớ ngày Lễ Kỷ-Niệm Đức Thầy khai-sáng nền đạo PGHH; lần thứ nhì là chọn vào những ngày cuối năm để nhân dịp chúc mừng năm mới, chia-sẻ nỗi đau-thương mất-mát với thân-nhân những người nằm xuống vì đạo quên mình. Đồng thời với công-tác Thăm Viếng, BTS\TƯHN cũng dành ra một phần ngân quỹ để ủy-lạo cho những vị đấu-tranh đòi-hỏi quyền tự-do tôn-giáo cho PGHH, đã và đang bị cầm tù; gia-đình của các đồng-đạo nầy ở quê nhà đang bị bao-vây về kinh-tế, thân-nhân của quý đồng-đạo nầy rất cần sự giúp-đỡ tài-chánh để sống qua ngày.

         Vì vậy, với tinh-thần: “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng”Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại tha-thiết yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện tích-cực vận-động, kêu gọi tất cả Quý Đồng-đạo trong địa-phương sở tại mở lòng từ-bi, tùy khả-năng đóng góp tịnh-tài để thực-hiện công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa năm nay đối với những gia-đình có thân nhân đồng-đạo đã và đang hy-sinh để cho Đạo PGHH được trường-tồn.

          Quý Đồng-Đạo, Quý Ban Trị-Sự, và Ban Đại-Diện vui lòng gởi Check, hay Money Order… kèm theo danh-sách đóng góp về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại, xin chọn 1 trong 2 cách viết Check hay Money Order (Chi phiếu) sau đây:

         1.- Tiếp theo sau hàng chữ Pay to the order of  điền vào: PGHH

         2.- Hoặc là bằng tiếng Anh: HOA HAO BUDDHIST CONGREGATION

         Phần Memo Chi phiếu ghi vào: Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩa

         Trên bao thơ ghi như sau:

                                                   PGHH

                                                   1263 CADINAL ST.

                                                   TRACY, CA 95376

                                                   USA

         Và xin chú-ý, hạn chót để Thủ-Bổn nhận được chi-phiếu đóng góp vào Quỹ Đền Ơn Đáp Nghĩangày Chủ Nhật 25-5-2014.

         Kính mong Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi tích-cực hưởng-ứng lời kêu gọi nầy để cho công-tác Đền Ơn Đáp Nghĩa được hoàn-thành tốt đẹp.

         Nguyện cầu Ơn-Trên, Hồng-ân Tam-Bảo gia-hộ cho Quý Đồng-đạo luôn được thân tâm an-lạc, đạo-tâm kiên-cố, thăng-tiến trên con đường tu-hiền hành-đạo.

         Trân-trọng cám-ơn và kính chào Quý Đồng-đạo.

                                                                                            Hoa kỳ, ngày 16 tháng 4 năm 2014

                                                                                      TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                              HỘI-TRƯỞNG

                                                                                                                 (ấn ký)

 

                                                                                                     NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”   

- Hồ-Sơ / Lưu

Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017)

posted Apr 15, 2014, 2:15 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Apr 15, 2014, 2:17 PM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

                                                                             Số: 41/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Những điều cần lưu-ý trong việc Bầu-cử Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Nhiệm-kỳ V (2014 – 2017).

Tham chiếu: 

         -  Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của BTSTƯHN\GH\PGHH ban hành ngày 27-12-2003.

         -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử (ĐL ƯC, ĐC & BC) BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Theo như Thông-Báo Số: 34/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo tại San José, California có tầm quan-trọng đặc biệt vì BTSTƯHN nhiệm-kỳ IV đáo hạn và phải bầu-cử tân Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại (BTSTƯHN) nhiệm-kỳ V. Để cho việc bầu-cử được tiến-hành một cách tốt đẹp, tránh các sự hiểu lầm và bất-đồng ý-kiến, gây nên chia rẽ trong nội-bộ, BTSTƯHN xin nhắc-nhở các điều cần lưu-ý sau đây:

         1.  Thời hạn chót nhận đơn ứng cử, đề cử: 2 tuần trước Đại Hội, tức là ngày Thứ Năm 29 tháng 5 năm 2014. Chánh Thư-Ký có nhiệm-vụ thông-báo nhanh-chóng bằng điện-thư đến tất-cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương để các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa Phương có đủ thời giờ nghiên-cứu, tìm-hiểu về ứng-cử viên trước khi đi dự Đại-Hội Đạo để bầu-cử (Điều 12 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         2.  Chỉ bầu chọn duy-nhứt Hội-Trưởng của BTSTƯHN (Điều 1 ĐL ƯC, ĐC & BC). Tùy theo nhu-cầu giáo-sự, các chức-vụ còn lại trong BTS\TƯHN\GH\PGHH sẽ được chọn-lựa và bổ-nhiệm bởi Hội Trưởng căn-cứ trên các yếu-tố đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, và khả-năng thích-hợp cho từng chức-vụ (Điều 2 ĐL ƯC, ĐC & BC). Các thành-viên khiếm-khuyết sẽ được bổ-sung bằng văn-bản chánh-thức gởi đến tất cả Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương (BTS & BĐD\ĐP) trong vòng một tháng sau ngày bầu-cử (Điều 3 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         3.  Bầu-cử theo thể-thức đơn-danh, gián-tiếp (bầu theo phương-thức cử-tri đoàn), và kín (Điều 8 ĐL ƯC, ĐC & BC). Không chấp nhận bầu-cử theo lối khiếm-diện (vắng mặt) qua văn-thư, điện-thư (e-mail), hay bằng điện-thoại (Điều 10 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         4.  Ban Tổ-Chức Bầu-Cử có trách-nhiệm kiểm-soát và thỏa-mãn cả hai điều-kiện sau đây trước khi tiến-hành tổ-chức bầu-cử (Điều 21 ĐL ƯC, ĐC & BC):

a)   Số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương tham-dự trong Đại-Hội Đạo để tổ-chức bầu-cử phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại và có đủ tư-cách cử-tri đoàn để bầu.

b)  Số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương hiện-diện trong ngày Đại-Hội Đạo cũng phải đạt đa-số quá bán trên tổng-số cử-tri đoàn từ các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện Địa-Phương trực thuộc hệ-thống Giáo-Hội hiện tại.

         5.  Mỗi Ban Trị-Sự Địa-Phương sẽ được cung-cấp 2 phiếu cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu (Điều 17-a ĐL ƯC, ĐC & BC). Mỗi Ban Đại-Diện Địa-Phương sẽ được cung-cấp phiếu 1 cử-tri đoàn cho mỗi vòng bỏ phiếu (Điều 17-b ĐL ƯC, ĐC & BC).

         6.  Các BTS & BĐD\ĐP hiện là thành-viên hoạt-động chính-thức trực thuộc hệ-thống BTS\TƯHN\GH\PGHH bao gồm:

         1.-  BTS PGHH Arizona                  8.-   BTS PGHH Houston

         2.-  BTS PGHH Calgary                  9.-   BTS PGHH Richmond

         3.-  BTS PGHH Bắc California         10.- BTS PGHH Sacramento

         4.-  BTS PGHH Nam California        11.- BTS PGHH Stockton

         5.-  BTS PGHH Dallas                    12.- BTS PGHH Toronto

         6.-  BTS PGHH Florida                   13.- BTS PGHH Washington DC

         7.-  BTS PGHH Georgia                  14.- BTS PGHH Washington State

                                                   15.- BĐD PGHH Oklahoma

         Như vậy, có 14 BTS\ĐP và 1 BĐD\ĐP, tổng số phiếu bầu tối đa là 29 phiếu.

         7.  Một ứng-cử viên, hoặc người được đề-cử chính-thức được xem là đắc-cử nếu đạt được túc-số bầu đa-số quá bán (không kể bầu phiếu trắng hay phiếu bất hợp-lệ).  Nguyên-tắc đắc-cử theo đa-số quá bán nầy cũng được áp-dụng cho việc bầu “Tín-Nhiệm” hay “Bất Tín-Nhiệm” trong trường-hợp chỉ có 1 ứng-cử viên, hay 1 người được đề-cử chính-thức (Điều 32 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         8.  Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử phải là Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng của Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương.  Nếu không có Hội Trưởng, hay Phó Hội Trưởng, hoặc Xử-Lý Thường-Vụ Hội Trưởng đến dự Đại-Hội Đạo, Trị-Sự Viên giữ vai-trò Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn để bầu-cử cần phải có giấy ủy-quyền từ Hội Trưởng Ban Trị-Sự hoặc Ban Đại-Diện Địa-Phương của mình (Điều 30 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         9.  Chiếu theo Điều 24 ĐL & NQ, nhiệm-kỳ của BTS & BĐD\ĐP là 2 năm. Khi nhiệm-kỳ đáo hạn, BTS & BĐD\ĐP có trách-nhiệm tổ-chức bầu-cử lại một cách công-khai, minh-bạch theo lề lối dân-chủ (Điều 18 ĐL & NQ) và tường-trình kết-quả bầu-cử về BTS\TƯHN để được chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử (Điều 25-e ĐL & NQ). Tính đến nay, các BTS\ĐP sau đây có nhiệm-kỳ vẫn còn hiệu-lực:

                  1.-  BTS PGHH Calgary                   5.-  BTS PGHH Sacramento

                  2.-  BTS PGHH Bắc California          6.-  BTS PGHH Stockton

                  3.-  BTS PGHH Dallas                     7.-  BTS PGHH Toronto

                  4.-  BTS PGHH Florida                    8.-  BTS PGHH Washington State

         Một lần nữa, BTSTƯHN xin nhắc-nhở các BTS & BĐD\ĐP có nhiệm-kỳ đáo hạn: Nếu đã bầu xong thì yêu-cầu tường-trình kết-quả bầu-cử về BTSTƯHN, còn nếu chưa bầu thì xin nhanh chóng tổ-chức bầu-cử và tường-trình kết-quả bầu-cử về BTSTƯHN trước ngày Đại-Hội Đạo năm 2014. Đó là điều-kiện cần-thiết để có tư-cách pháp-nhân (Đại-biểu sử-dụng phiếu cử-tri đoàn) chính-thức thay mặt cho BTS & BĐD\ĐP của mình để bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN (Điều 18 ĐL ƯC, ĐC & BC).

         10. Nếu không nắm vững từng điều khoản của bản ĐL ƯC, ĐC & BC thì công-tác bầu-cử sẽ không tiến-hành thuận-lợi, thành-công tốt đẹp.  Do đó, đề-nghị Quý BTS và BÐD\ĐP (đơn-vị bầu-cử) nên để thời-giờ đọc, nghiên-cứu, tìm hiểu, phân-tích hai văn-kiện nêu trên để chuẩn-bị chu-đáo những việc cần làm ở Đại-Hội, tránh những trường-hợp bất hợp-lệ gây tranh-cãi, trở-ngại không cần-thiết cho công-việc bầu-cử. Xin vào Trang Nhà (Website) của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo: www.phatgiaohoahao.net để đọc:

a)   Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của BTSTƯHN\GH\PGHH ban hành ngày 27-12-2003:

http://www.phatgiaohoahao.net/dhieu-le-noi-quy-dhieu-hanh/dhieu-le-va-noi-quy

b)   Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử (ĐL ƯC, ĐC & BC) BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010:

http://www.phatgiaohoahao.net/dhieu-le-noi-quy-dhieu-hanh/dhieu-le-ung-cu-dhe-cu-bau-cu-ban-tri-su-trung-uong-hai-ngoai

Kính thưa Chư Quý Đồng-Đạo,

         Theo sự thăm-dò của BTSTƯHN, có một vài BTS & BĐD\ĐP muốn dời ngày bầu-cử vào ngày Thứ Bảy 14/6/2014 (thay vì ngày Thứ Năm 12/6 như đã thông-báo trước đây). BTSTƯHN sẵn-sàng uyển-chuyển theo quyết-định chung của đa-số các BTS & BĐD\ĐP hiện-diện vào sáng ngày Thứ Năm 12/6.

         Công-tác Bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN là một sự-kiện vô-cùng hệ-trọng và thiết-yếu cho tiền-đồ Giáo-Hội PGHH tại hải-ngoại trong sứ-mạng thiêng-liêng Bảo-vệ và Phát-huy nền Ðạo nhiệm-mầu mà Ðức Tôn-Sư đã dày công khai-sáng, hoằng-hóa. Vì sự vững mạnh trường-tồn của Giáo-Hội hôm nay và vĩnh-viễn mai sau, xin hãy tích-cực về tham-dự đầy đủ, một lòng chung vai góp sức, nhiệt-tâm cùng Ðại-Hội bầu lên một vị Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN có đầy đủ khả-năng, sức-khỏe, đức-độ, uy-tín (trong nội-bộ cũng như bên ngoài Cộng-đồng, được sự tương-kính của các Tôn-giáo bạn), năng-động, nhạy bén, hữu-hiệu xứng-đáng đại-diện cho Giáo-Hội trong công-việc điều-hành giáo-sự, ứng-xử kịp thời trước những tình-huống khó-khăn, phức-tạp bất-ngờ xảy ra, nhứt là vào giai-đoạn cực-kỳ nghiêm-trọng với những đột-biến chính-trị quốc-tế lớn-lao như hiện nay.

         Trân trọng cám ơn và kính chào Quý BTS & BĐD và Chư Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 15 tháng 4 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

2014-04-11 Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada

posted Apr 13, 2014, 12:37 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Apr 13, 2014, 5:55 PM ]

Buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại Canada

Theo lời mời của Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo gồm các Đồng-đạo: Nguyễn-Trung-Hiếu (Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại), Tôn-Ngọc-Quang (Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS PGHH Toronto), và Võ-Mộng-Hoàng (Thủ-Bổn BTS PGHH Toronto) đã tham-dự buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại thủ-đô Ottawa, Canada vào lúc 1:30 – 4:00 PM ngày 11-04-2014. Buổi điều-trần nầy được chủ-tọa bởi Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, cùng với Dân-Biểu Lois Brown, Ngài Tim Uppal (Bộ-Trưởng Bộ Đa-Văn-Hóa), Ô. Matthew Mayer (Phó Giám-Đốc đặc trách Tự-Do Tôn-Giáo trực thuộc Bộ Ngoại-Giao Canada), Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng), và Bà Evelyn Puxley (Đại-Diện Bộ Ngoại-Giao Canada và Quan-hệ Mậu-Dịch Quốc-Tế vùng Đông-Nam-Á). Các phái-đoàn Tôn-Giáo Việt-Nam gồm có (theo thứ-tự phát biểu):

1. Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất do Thượng-Tọa Thích-Nguyên-Thảo hướng-dẫn, cùng với LS. Trịnh-Hội (thông-dịch-viên).

2.  Công-Giáo do Linh-Mục Abbé Jean-Pierre Lê-An-Khang hướng-dẫn, cùng với Dr. Nguyễn-Quang-Hưng và Bà Đặng-Thị-Danh.

3.  Cao-Đài do Ô. Tổng-Thư-Ký Trần-Viết-Hùng hướng-dẫn, cùng với Bà Quách-Bạch-Liên và Nguyễn-Xuân-Hương.

4.  Phật-Giáo Hòa-Hảo do Đồng-đạo Nguyễn-Trung-Hiếu (Hội-Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại) hướng-dẫn, cùng với Tôn-Ngọc-Quang (Trưởng-Ban Truyền-Thông BTS PGHH Toronto), và Võ-Mộng-Hoàng (Thủ-Bổn BTS PGHH Toronto).

5.  Tin-Lành người Thượng do Ô. Rong Nay và Mục-Sư Y Hin Nie hướng-dẫn.

6.  Hội Cư-Sĩ Phật-Giáo do Ô. Đặng-Tấn-Hậu hướng-dẫn, cùng với Bà Trần Thị Minh-Châu và Dr. Lê-Chí-Thanh.

Đoàn điều-hợp gồm có các Ông Nguyễn-Văn-Phát, Nguyễn-Văn-Tấn và Đặng-Văn-Nghiêm.

Đoàn Truyền-Thông gồm có: Ô. Sa-Xuân-Vũ (Thời Báo) và Ô. John Trang (Đài Truyền Hình SBTN).

Ngoài ra, có nhiều đoàn đại-biểu hoạt-động trong lãnh vực tranh-đấu cho Dân-chủ, Nhân-quyền cũng đã đến tham-dự buổi điều-trần, đặc biệt trong đó có tổ-chức VOICE.
Sau phần tường-trình của các phái-đoàn, Ô. Nguyễn-Văn-Phát đã tổng-kết tất cả các đề-nghị và đệ-trình lên Chủ-Tọa Đoàn. Trước khi kết-thúc buổi điều-trần, TNS. Ngô-Thanh-Hải đã công-bố một số giải-pháp sẽ được thực-hiện bởi Chính-Phủ Canada trong thời-gian tới nhằm để áp-lực Chính-Phủ Việt-Nam tôn-trọng quyền tự-do hành đạo.

Buổi điều-trần kết-thúc lúc 4:00 chiều cùng ngày, TNS. Ngô-Thanh-Hải mời các phái-đoàn viếng thăm văn-phòng của Ngài tại Thượng Nghị Viện (Victoria building), và ở lại dùng bữa cơm tối thân mật tại nhà hàng Vietnam Palace (lúc 6 giờ chiều) trước khi chia tay.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi Điều-Trần về Tự-Do Tôn-Giáo tại thủ-đô Ottawa, Canada ngày 11-4-2014:

 

Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo: (từ trái sang phải phía trước) HT Nguyễn-Trung-Hiếu, Tôn-Ngọc-Quang, Võ-Mộng-Hoàng, và Phóng-viên Đài truyền hình SBTN John Trang (phía sau).

Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo: (từ trái sang phải phía trước) HT Nguyễn-Trung-Hiếu, Tôn-Ngọc-Quang, Võ-Mộng-Hoàng, và Phóng-viên Đài truyền hình SBTN John Trang (phía sau).


Các phái-đoàn Tôn-Giáo VN đến điều-trần tại phòng họp Quốc-Hội Canada
Các phái-đoàn Tôn-Giáo VN đến điều-trần tại phòng họp Quốc-Hội Canada (ngồi hàng đầu từ trái sang phải): Ô. Rong Nay và Mục-Sư Y Hin Nie (Tin-Lành người Thượng), Trần-Viết-Hùng (Cao-Đài), Thích-Nguyên-Thảo (Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất), Linh-Mục Abbé Jean-Pierre Lê-An-Khang (Công Giáo), và HT Nguyễn-Trung-Hiếu (Phật-Giáo Hòa-Hảo).

Dân-Biểu Lois Brown (Thư-Ký Quốc-Hội Bộ-Trưởng Bộ Phát-Triển Quốc-Tế) phát-biểu.
Dân-Biểu Lois Brown (Thư-Ký Quốc-Hội Bộ-Trưởng Bộ Phát-Triển Quốc-Tế) phát-biểu.

Từ trái sang phải: Ô. Matthew Mayer, Phó Giám-Đốc đặc trách Tự-Do Tôn-Giáo (trực thuộc Bộ Ngoại-Giao Canada), Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải, Dân-Biểu Lois Brown, Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng), Bà Evelyn Puxley (Đại-Diện Bộ Ngoại-Giao Canada và Quan-hệ Mậu-Dịch Quốc-Tế vùng Đông-Nam-Á).


HT Nguyễn-Trung-Hiếu phát-biểu.
HT Nguyễn-Trung-Hiếu phát-biểu.


Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng) phát-biểu.

Ô. Jeff Nankivell (Tổng Giám-Đốc Bộ Phát-Triển Á-Châu – Thái-Bình-Dương, Phụ-Tá Thứ-Trưởng) phát-biểu.


Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải thay mặt Chánh-Phủ Canada trao Thư Chúc-Mừng và Cảm-Tạ của Thủ-Tướng Canada, Ngài Stephen Harper, cho HT Nguyễn-Trung-Hiếu (PGHH).
Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải thay mặt Chánh-Phủ Canada trao Thư Chúc-Mừng và Cảm-Tạ của Thủ-Tướng Canada, Ngài Stephen Harper, cho HT Nguyễn-Trung-Hiếu (PGHH).


Các nhà tranh-đấu cho Dân-Chủ Nhân-Quyền đến từ VN (từ trái sang phải): Nguyễn-Anh-Tuấn, HT. Nguyễn-Trung-Hiếu, Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang, LS. Trịnh-Hữu-Long, Phạm-Đoan-Trang (Blogger).
Các nhà tranh-đấu cho Dân-Chủ Nhân-Quyền đến từ VN (từ trái sang phải): Nguyễn-Anh-Tuấn, HT. Nguyễn-Trung-Hiếu, Đ/đ Tôn-Ngọc-Quang, LS. Trịnh-Hữu-Long, Phạm-Đoan-Trang (Blogger).


Ông Bà Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải và Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo trong buổi điều-trần về Tự-Do Tôn-Giáo.

Ông Bà Thượng-Nghị-Sĩ Ngô-Thanh-Hải và Phái-đoàn Phật-Giáo Hòa-Hảo trong buổi điều-trần về Tự-Do Tôn-Giáo.


HT. Nguyễn-Trung-Hiếu và TNS. Ngô-Thanh-Hải tại văn-phòng Thượng-Nghị-Sĩ.

HT. Nguyễn-Trung-Hiếu và TNS. Ngô-Thanh-Hải tại văn-phòng Thượng-Nghị-Sĩ.2014-04-04 Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California

posted Apr 13, 2014, 11:40 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Apr 13, 2014, 11:41 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 39/BTSTƯHN/VT

Kính gửi:   -  Quý vị Cố-Vấn và Trị Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải-ngoại.

Trích yếu: Thư mời tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm Giáp-Ngọ 2014 tại San José, California.

Kính thưa Chư Quý Đồng-đạo,

         Theo như Thông-Báo Số: 34/BTSTƯHN/TB đã gởi đến Quý vị trước đây, năm nay Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Khai Đạo sẽ được tổ-chức tại San José, California theo lịch-trình sau đây:

 • Thứ Năm, ngày 12-6-2014 (15/5 âl.): Khai mạc lúc 10 giờ sáng tại Hội Quán BTS PGHH Miền Bắc California (San José): 3540 McKee Road, San Jose, CA 95127 (ĐT. 408-306-3034), chương-trình bao gồm:

Ø  Tường-trình kết-quả hoạt-động của BTSTƯHN nhiệm kỳ IV (2011 – 2014)

Ø  Tổ-chức bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ V (2014 – 2017)

Ø  Dự-thảo chương-trình cho 2 ngày Đại-Hội Đạo kế tiếp (tiền Đại-Hội Đạo).

 • Thứ Sáu, ngày 13-6-2014 (16/5 âl.): Đại-Hội Đạo tại cùng địa-điểm nói trên.
 • Thứ Bảy, ngày 14-6-2014 (17/5 âl.): Đại-Hội Đạo tại cùng địa-điểm nói trên.
 • Chủ Nhật, ngày 15-6-2014 (18/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5 khai mạc lúc 10 giờ 30 phút sáng tại Berryessa Community Center, 3050 Berryessa Rd, San Jose, CA.95132.

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại trân-trọng kính mời Quý vị Cố-Vấn, Trị Sự-Viên các cấp cùng toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại hoan-hỷ về tham-dự Đại-Hội Đạo và Đại Lễ Kỷ-Niệm 75 năm ngày Đức Huỳnh Giáo-Chủ khai-sáng nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo theo lịch-trình và địa-điểm nêu trên. Sự hiện-diện đông-đủ của Quý Vị sẽ giúp cho công-tác bầu Tân Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại thành-công tốt đẹp, nói lên tấm lòng tha-thiết của toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại đối với Đạo-Pháp và dân-tộc.

 1. Quý vị ở trong nội địa Hoa-Kỳ đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường San José, CA. Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo cư-ngụ ngoài Hoa-kỳ có thể chọn đến phi-trường quốc-tế San Francisco tuy hơi xa và thường hay bị kẹt xe. Xin nhớ thu-xếp để có thể đến San José chiều ngày Thứ Tư, hoặc sáng sớm ngày Thứ Năm cho kịp phiên họp Đại-Hội Đạo đầu tiên để tham-gia bầu-cử.
 2. Về địa-điểm lưu-trú, Ban Tổ-Chức cũng đã thương-lượng trước 15 phòng (mỗi phòng có 2 giường đôi, có thể ở 4 người) tại khách-sạn:

                  G6 Hospitality (Motel 6)

                  2560 Fontaine Road, San Jose, CA. 95121

                  Số điện thoại: 408-270-3131 Email: m60103bo@g6hospitality.com

         Giá đặc-biệt là $70 USD/ngày cho phòng ở 2 người, nếu ở 4 người thì giá là $76 USD/ngày và cộng với tiền thuế. Số mật mã (Reservation Code) để đặt phòng là “PGHH”. Các phái-đoàn, hay đồng-đạo đến từ phương xa, xin cho Ban Tổ-Chức biết số phòng sẽ cần để chúng tôi đặt trước với giá đặc-biệt.

3.   Để tiện việc sắp-xếp chỗ lưu-trú (đặt phòng khách-sạn), ẩm-thực và công-tác đưa rước được chu-đáo, xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (BTC):

         Nguyễn-Văn-Mậu, Trưởng-Ban TC         408-504-9848   mauvannguyen@yahoo.com

         Lưu-Phước-Thiện, Phó Ban Tổ-Chức       408-464-9265   thien.luu@sbcglobal.net

         Xin lưu-ý:  Nên thông-báo trước với BTC về tên hãng phi-cơ, số chuyến bay, ngày giờ đến (nếu phải đổi chuyến bay thì cho biết nơi khởi hành chót và gìờ đến mới) và ngày giờ về để Ban Tổ-Chức lên danh-sách đưa rước. Ngoài ra, nên nhờ BTC đặt trước phòng khách-sạn để anh chị em ở cùng nhau, tiện cho việc thăm-hỏi, trao-đổi tin-tức, hàn-huyên tâm-sự.

4.   Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận gởi qua địa-chỉ e-mail: nguyen55hiep@yahoo.com, hay bằng bưu-điện về Văn Phòng Chánh Thư-Ký, để được đúc-kết và đưa vào chương-trình nghị-sự, hạn chót là ngày Chủ Nhật 01-6-2014.

         Trân-trọng kính chào, và hẹn hội-ngộ tất cả chư Quý Đồng-Đạo tại San José, California, Hoa-Kỳ.

 

                                                          Hoa kỳ, ngày 4 tháng 4 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                      (đã ấn ký)

                                                                       

 

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

- Hồ-Sơ / Lưu.

2014-01-30 Nhắc-nhở công-tác Tổ-chức Bầu-cử Ban Trị-Sự địa-phương khi nhiệm-kỳ đáo-hạn

posted Jan 31, 2014, 7:42 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jan 31, 2014, 7:46 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 35/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: Nhắc-nhở công-tác Tổ-chức Bầu-cử Ban Trị-Sự địa-phương khi nhiệm-kỳ đáo-hạn.

Tham chiếu:  -  Điều-Lệ và Nội-Quy (ĐL & NQ) của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại ban-hành ngày 27-12-2003.

 -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         Như tất cả chúng ta đều biết, mục-đích của việc tổ-chức bầu-cử khi nhiệm-kỳ của Ban Trị-Sự Phật-Giáo Hòa-Hảo (BTS PGHH) đáo-hạn là để cho những tín-đồ thuần-thành, đầy nhiệt-tâm với Đạo có cơ-hội ra phục-vụ Đạo, cũng như tạo điều-kiện phát-triển cho Đạo với những nguồn năng-lực dồi-dào, sinh khí mới hoạt-động tích-cực cho Đạo. Ngoài ra, qua việc tổ-chức bầu-cử, BTS PGHH  đáo-hạn cũng đã thực-thi đúng với “nguyên-tắc tổ-chức theo lề-lối Dân-Chủ” như Điều 18 ĐL & NQ viện-dẫn, và chứng tỏ tinh-thần trách-nhiệm của quý Trị-Sự Viên đối với các Đồng-đạo địa-phương nơi mình phục-vụ.

         Theo Điều 24 ĐL & NQ: “Nhiệm kỳ: Thời-gian thụ nhiệm của các Ban Trị-Sự Địa-Phương là hai năm, và Trung-Ương là ba năm”. Tuy nhiên, kể từ khi Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo (nhiệm-kỳ IV) được bầu vào ngày 18-6-2011 đến nay, nghĩa là đã hơn 2 năm rưởi, một số Ban Trị-Sự Địa-Phương đã hết nhiệm-kỳ, nhưng vẫn chưa được tổ-chức bầu-cử lại, và thậm chí có vài BTS Địa-Phương chưa bao giờ tổ-chức bầu-cử khi nhiệm kỳ đáo-hạn đã qua nhiều lần. Do đó, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại ân-cần nhắc-nhở:

         Quý BTS Địa-Phương đã hết nhiệm-kỳ xin nhanh chóng tổ-chức bầu-cử lại tại địa-phương sở tại để chứng tỏ tinh-thần trách-nhiệm đối với Đồng-Đạo địa-phương của mình và đối với Đức Thầy. Ngoài ra, việc tổ-chức bầu-cử cũng cần phải được tổ-chức một cách minh-bạch, công-khai bằng cách thông-báo trước với các Đồng-Đạo địa-phương qua các cơ-quan truyền-thông, báo-chí để tín-đồ địa-phương biết ngày giờ đến tham-gia ứng-cử, bầu-cử. Sau khi hoàn-thành công-tác tổ-chức bầu-cử, Tân BTS Địa-Phương có nhiệm-vụ tường-trình về Hội-Trưởng BTSTƯHN để được chuẩn-nhận kết-quả bầu-cử chánh-thức (theo Điều 25-e ĐL & NQ).

         Vì tiền-đồ của Đạo và lợi-ích chung của toàn-thể tín-đồ PGHH tại mỗi địa-phương, BTSTƯHN kính mong tất cả các Ban Trị-Sự Địa-Phương nghiêm-chỉnh chấp-hành những điều nhắc-nhở trên đây.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 30 tháng 1 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                             NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

2014-01-29 LỜI CHÚC TẾT Năm Giáp-Ngọ 2014 của Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội PGHH

posted Jan 31, 2014, 7:32 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Jan 31, 2014, 7:36 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

LỜI CHÚC TẾT Năm Giáp-Ngọ 2014

Của BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

         Năm Quý-Tỵ sắp qua, Xuân Giáp-Ngọ vừa hiện đến, và Xuân của đất trời thì muôn đời vẫn huy-hoàng rực-rỡ, diễm-lệ thắm-tươi, thanh-bình an-lạc.  Thế nên, con người cũng tạm quên đi những nỗi khổ đau phiền-não của cuộc đời, của năm cũ đã qua, để hòa mình cùng cảnh-vật, chào đón Chúa Xuân với niềm hy-vọng một năm mới tốt đẹp, cuộc sống đổi thay, ngày mai tươi sáng. Mặc dù đất nước VN còn đang điêu-linh nghèo khó, nhân-dân còn chịu áp-bức bất-công, nhân-quyền còn bị chà-đạp thô-bạo, tôn-giáo còn bị đàn-áp thẳng tay.  Tuy vậy, theo chu-kỳ thời-gian, Xuân vẫn trở về trên quê-hương khốn-khổ, cũng như trong lòng người Việt ly-hương khắp nơi trông về cố-quốc.

         Trước thềm Tân-niên Giáp-Ngọ, với ước-vọng và niềm tin vào sự tuần-hoàn đổi thay huyền-diệu của tạo-hóa, thay mặt Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, chúng tôi xin trân-trọng và thân-ái kính chúc:

-   Quý vị Lãnh-đạo tinh-thần các Tôn-giáo,

-   Quý vị Đại-biểu Dân-cử,

-   Quý vị Đại-diện Cộng-đồng, Hội-đoàn, Tổ-chức, Đảng-phái,

-   Quý vị Đại-diện các Cơ-quan Truyền-thông, Báo-chí

-   Quý Đồng-hương, Đồng-bào các giới, Quý Tín-hữu, Đồng-đạo trong và ngoài nước, một Năm Mới dồi-dào sức-khỏe, an-khang thịnh-vượng, phúc-đức viên-dung, vạn sự đắc thành.

         Nhân dịp nầy, xin cùng hiệp tâm cầu nguyện cho Đất Nước Việt-Nam sớm được tự-do, lãnh-thổ vẹn toàn, quốc-nạn thoát qua, pháp-nạn giải-trừ, dân-chủ nhân-quyền tái-lập để toàn-dân được sống trong cảnh thanh-bình, an-cư lạc-nghiệp, hạnh-phúc ấm no.

         Cộng-Đồng Người Việt Hải-Ngoại  khắp nơi đoàn-kết thương yêu nhau, chung vai góp sức xây-dựng phát-triển, kiên-cường bảo-vệ và phát-huy chánh-nghĩa quốc-gia, bảo-tồn truyền-thống văn-hóa dân-tộc.

         Thế-giới hòa-bình, chúng-sanh an-lạc.

         Hôm nay, trước thềm năm mới, chúng tôi cũng xin tha-thiết kêu gọi anh chị em đồng-đạo hãy nắm chặt tay nhau, giúp-đỡ lẫn nhau, đoàn-kết thật sự, và hết lòng chung lo phát-huy nền Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo mà Đức Tôn-Sư đã dày công hoằng-hóa.

         Xin Ơn Trên, các Đấng Thiêng-Liêng, Hồng-Ân Tam-Bảo gia-hộ cho toàn-thể Chư Liệt Vị.

         Trân-trọng kính chúc.

                                                                                     Nam Mô Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!

                                                                                              Hoa-Kỳ, ngày 29 tháng 1 năm 2014

                                                                                       TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                             Hội-Trưởng

 

                                                                                                                (ấn ký)

 

                                                                                                        NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

2014-01-21 Thông-Báo V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2014.

posted Jan 21, 2014, 1:37 PM by Trung Hiếu Nguyễn

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

THÔNG-BÁO

Số: 34/BTSTƯHN/TB

Kính gửi:   -  Quý vị Cố Vấn và Trị-Sự-Viên Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại.

                 -  Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

                 -  Chư Quý Đồng-đạo PGHH hải ngoại.

Trích yếu: V/v Tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 âl. cấp Trung-Ương năm 2014.

Tham chiếu:   -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto, Canada.

                      -  Biên-bản Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José, California.

                      -  Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN ban-hành ngày 15-12-2010.

                      -  Biên-bản phiên họp của Ban Thường-Vụ BTSTƯHN ngày 09-11-2013 và kết-quả tham-khảo ý-kiến các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương.

Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

         1.  Theo quyết-định của Đại-Hội Đạo ngày 29-6-2013 tại Toronto, Ontario, Canada, Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California (San José, California) được ủy-nhiệm đứng ra tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 Giáp-Ngọ (2014). Đặc biệt năm nay, nhiệm-kỳ BTSTƯHN đáo hạn và sẽ được bầu lại; theo kinh-nghiệm của các lần bầu-cử qua, công-tác nầy thường chiếm trọn một ngày Đại-Hội Đạo. Hơn nữa, trong những năm không có bầu-cử BTSTƯHN, 1 ngày Đại-Hội Đạo cũng không đủ thời-gian để bàn-thảo và đi đến quyết-định chung-kết cho các công-tác Đạo được đề-nghị. Do đó, sau khi đã được tuyệt đại đa-số các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương đồng thuận, Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 sẽ được tổ-chức theo lịch-trình sau đây:

·       Thứ Năm, ngày 12-6-2014 (15/5 âl.): Khai mạc lúc 10 giờ sáng; tường-trình kết-quả hoạt-động của BTSTƯHN nhiệm kỳ IV (2011 – 2014) và tổ-chức bầu-cử Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm kỳ V (2014 – 2017); các thành viên còn lại trong tân BTSTƯHN nhiệm kỳ V sẽ được Tân Hội-Trưởng mời và bổ-nhiệm. Thời-giờ còn lại của ngày Thứ Năm là thông qua chương-trình cho 2 ngày Đại-Hội Đạo kế tiếp.

·       Thứ Sáu, ngày 13-6-2014 (16/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Thứ Bảy, ngày 14-6-2014 (17/5 âl.): Đại-Hội Đạo.

·       Chủ Nhật, ngày 15-6-2014 (18/5 âl.): Đại Lễ Khai Đạo 18/5.

         Quý vị ở xa (trong nội địa Hoa-Kỳ) đến bằng phi-cơ, xin chọn phi trường San José, CA là tiện nhứt. Tuy nhiên, Quý Đồng-đạo đến từ Canada hay ngoài Hoa-Kỳ có thể chọn đến phi-trường San Francisco, CA tuy hơi xa và thường bị kẹt xe. Mọi công-tác đưa rước, lưu ngụ xin liên-lạc với Ban Tổ-Chức (sẽ được thông-báo đầy đủ trong thơ mời gởi sau).

         Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại rất hoan-nghinh tinh-thần tích-cực và dấn-thân của Ban Trị-Sự PGHH Miền Bắc California bằng cách tình-nguyện nhận lãnh trọng trách tổ-chức Đại-Hội Đạo và Đại Lễ 18/5 năm 2014 cấp Trung-Ương.  Dù vậy, một Đại-Hội thành-công, một Đại Lễ tốt đẹp vẫn rất cần sự hỗ-trợ tinh-thần cũng như vật-chất của các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện và Đồng-Đạo khắp nơi.

         2.  Theo như thông-lệ từ trước và qui-định chung của Đại-Hội Đạo ngày 26-6-2010 tại San José (Miền Bắc California), BTSTƯHN yêu-cầu Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện nên vui lòng tổ-chức ngày Đại Lễ 18/5 năm 2014 tại địa-phương mình trước một tuần (Chủ Nhật ngày 08-6-2014) hay sau một tuần (Chủ Nhật ngày 22-6-2014) để có thời-giờ về tham-dự Đại-hội Đạo và Đại Lễ 18/5 tại San José, CA, Hoa-Kỳ.

         3.  Bởi vì việc bầu chọn Tân Hội-Trưởng BTSTƯHN nhiệm-kỳ V rất quan-trọng cho tương-lai trường-tồn và phát-huy của Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo tại hải-ngoại, nên BTSTƯHN khẩn thiết kêu gọi tất cả Quý Đồng-Đạo có đạo-hạnh, kinh-nghiệm hoạt-động giáo-sự, khả-năng điều-hành, có nhiều thời-giờ cống-hiến và nhiệt-tâm lo cho Đạo nên tự ý ứng-cử vào chức-vụ Hội-Trưởng BTSTƯHN để có dịp phục-vụ Đạo. Ngoài ra, tất cả các Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương nên đặc-biệt lưu-tâm phát-hiện và đề-cử quý vị Tín-đồ có đủ điều-kiện như trên vào danh-sách đề-cử để được Đại-Hội bầu chọn. Hạn chót để nộp đơn xin ứng-cử hoặc đề-cử là ngày Thứ Năm 29-5-2014 (chiếu theo Điều 12 Điều-Lệ Ứng-Cử, Đề-Cử và Bầu-Cử BTSTƯHN) và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, tường-trình theo địa-chỉ dẫn thượng hay địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         4.  Để cho việc thảo-luận trong ngày Đại-Hội Đạo mang lại những quyết-định dứt-khoát, thực-tiễn, khả-thi, BTSTƯHN yêu-cầu các Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện, và quý Đồng-Đạo chuẩn-bị các bài tham-luận, hay đề-nghị và gởi về Văn Phòng Chánh Thư-Ký để đúc-kết, hạn chót là ngày Chủ Nhật 01-6-2014, địa-chỉ e-mail : nguyen55hiep@yahoo.com

         Ước mong sẽ được hân-hoan và nồng-nhiệt chào mừng đông-đủ Quý Ban Trị-Sự, Ban Đại-Diện Địa-Phương, và Chư Quý Đồng-Đạo trong ngày Đại-Hội Đạo và Đại Lễ tại San José, California, Hoa-Kỳ.

         Trân trọng cảm-ơn và kính chào Quý Đồng-Đạo.

                                                          Hoa kỳ, ngày 21 tháng 1 năm 2014

                                              TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI 

                                                                    HỘI TRƯỞNG

 

                                                                        (ấn ký)

                                                                       

                                                      NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN,

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương

   “Để kính tường và thông-báo.”

- Hồ Sơ / Lưu.

2013-11-18 Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

posted Nov 18, 2013, 10:45 AM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Nov 18, 2013, 10:48 AM ]

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO

BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

4141 – 11th Ave., Sacramento, CA. 95817, USA.

Tel. 905-619-0398   916-731-8331   Fax. 905-619-0398

E-mail:  btstuhn.ghpghh@gmail.com

Domain: www.phatgiaohoahao.net

Số: 32/BTSTƯHN/VT

Kính gởi: - Quý Vị Cố-Vấn BTSTƯHN

               - Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện địa-phương

               - Toàn thể Tín-Đồ PGHH hải-ngoại.

Trích yếu:   V/v Kêu gọi phát tâm cứu-trợ nạn-nhân siêu bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.
 
Kính thưa Quý Đồng-Đạo,

                  Vào ngày Thứ Sáu 08/11 vừa qua, siêu bão Haiyan đã thổi qua các thị-trấn phía Đông duyên-hải thuộc miền trung Phi-Luật-Tân, gây thiệt-hại trầm-trọng về nhân-mạng, tài-sản, mùa-màng, gia-súc,... Theo đúc-kết sơ-khởi của Chánh-Phủ Phi-Luật-Tân, đã có hơn 3 ngàn người bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn căn nhà bị tiêu-hủy, đường sá giao-thông bị gián đoạn, hằng trăm ngàn người phải di-tản, sống trong cảnh màn trời chiếu đất, đói rét bịnh tật, thiếu thực-phẩm, thuốc-men, thiếu nước sạch cung cấp, đang trông chờ cứu giúp khẩn-cấp. Trước thảm-trạng bi-thương đó, ai cũng thấy đau lòng xót dạ. Chánh-Phủ nhiều quốc-gia như Hoa-Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Úc, Nhật, ... đã cấp-tốc gởi đoàn cứu-trợ đến tận nơi; nhiều Ban xã-hội tôn-giáo, các Hội từ-thiện, Hội-đoàn, Đoàn-thể tư-nhân nhanh chóng phát-động quyên góp, tổ-chức gây quỹ để gởi cứu trợ nạn-nhân của siêu bão Haiyan.

                  Là tín-đồ PGHH, chúng ta đã thấm-nhuần giáo-lý từ-bi bác-ái của Chư Phật và cũng chính là lúc để chúng ta thực-thi Hạnh bố-thí cứu khổ, cứu nạn của Chư Vị mà Đức Tôn-Sư  đã xiển-dương, hằng dạy bảo:

                                           “Gặp cơn mưa ta hãy cho tơi,

                                             Lúc hạn nắng từ-bi giúp nón.”

                                                                                                   (Diệu-Pháp Quang-Minh, câu 227 & 228)

                  Trong tinh-thần tương-thân, tương-trợ: “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại khẩn-thiết kêu gọi Quý Đồng-đạo mở rộng từ-tâm, kẻ ít người nhiều chung góp. Quý Ban Trị-Sự và Ban Đại-Diện khắp nơi, tùy hoàn-cảnh, điều-kiện địa-phương, khẩn-cấp mở cuộc lạc-quyên rộng-rãi, tích-cực vận-động quyên góp để kịp thời gởi đến các cơ-quan cứu-trợ được tín-nhiệm tại địa-phương đang làm công-tác từ-thiện tại Phi-Luật-Tân, hay có thể gởi về cho Thủ-Bổn Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại theo địa-chỉ như sau:

                          PGHH

                          1263 CARDINAL ST.

                          TRACY, CA 95376

                          USA

và phần Memo của chi-phiếu xin ghi rõ: Quỹ cứu-trợ nạn-nhân bão Haiyan ở Phi-Luật-Tân.

                  Số tiền BTSTƯHN nhận được trong vòng một tháng (kể từ ngày ký văn thư) sẽ được gởi cho cơ-quan cứu-trợ uy-tín đang làm công-tác chẩn-tế cho nạn-nhân siêu bão Haiyan tại Phi-Luật-Tân.

                  Xin các Ban Trị-Sự và Ban Đại Diện cùng Đồng-đạo khắp nơi hưởng-ứng lời kêu gọi tha-thiết nầy để công cuộc cứu-trợ được mau chóng và thành-công tốt đẹp.

                  Trân trọng kính chào và cám ơn Chư Quý Đồng-đạo.

                                                                                                Hoa-Kỳ, ngày 18 tháng 11 năm 2013

                                                                                         TM. BAN TRỊ-SỰ TRUNG-ƯƠNG HẢI-NGOẠI

                                                                                                                  HỘI-TRƯỞNG

 

                                                                                                                        (ấn ký)

 

                                                                                                              NGUYỄN-TRUNG-HIẾU

 

Bản Sao kính gởi:

- Quý Vị Cố-Vấn và Trị-Sự-Viên BTSTƯHN

- Quý BTS và BĐD Địa-Phương trực thuộc

   “Để kính tường và thông-báo.”                         

- Hồ Sơ / Lưu
 

2013-10-01 Thư CẢM TẠ của Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Long

posted Oct 3, 2013, 1:32 PM by Trung Hiếu Nguyễn   [ updated Oct 3, 2013, 1:35 PM ]

CẢM TẠ

Trong niềm xúc động và tri ân, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ :

*  Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ (Hiền Tài Phạm văn Khảm, Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, Giám Mục Trần Thanh Vân, GS Nguyễn Thanh Giàu,  LS Phạm Văn Phổ).

*  ĐĐ. Nguyễn Trung Hiếu, HT/BTS/TƯ HẢI NGOẠI /GH/PGHH.

*  Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Viện Chủ Chùa Liên Hoa.

*  Hòa Thượng Thích Nguyên Trí, Viện Chủ Chùa Bát Nhã.

*  Hòa Thượng Thích Giác Sĩ, Viện Chủ Tịnh Xá Giác Lý.

*  Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Viện Chủ Chùa Huệ Quang.

*  Thầy PASANNO Phổ Kiên.

*  Sư Bà Diệu Từ, Viện Chủ Chùa Diệu Quang.

*  Sư Cô Tịnh Tâm, Trụ Trì Chùa Diệu Quang .

*  Ni Sư Thích Nữ Như Ngọc, Viện Chủ Chùa A Di Đà.

*  Phái Đoàn & Ban Hộ Niệm Cao Đài Giáo Tòa Thánh Tây Ninh.

*  ĐĐ. Phạm Bình Tây, Cố Vấn/BTS/TƯ HẢI NGOẠI /GH/PGHH.

*  LM Mai Khải Hoàn.

*  Ô. Tạ Đức Trí , Thị Trưởng Westminster.

*  Ô. Micheal Võ, Phó Thị Trưởng Fountain Valley.

*  Ô.B. LS Nguyễn Xuân Nghĩa, CT Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

*  Hội Đồng Giám Sát /Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali.

*  GS Nguyễn Văn Trường, Cựu Tổng Trưởng Bộ Giáo Dục VNCH.

*  Ô.B. GS Nguyễn Thanh Liêm, Cựu Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục & Thanh Niên VNCH.

*  GS Lưu Trung Khảo, Chủ Tịch Hội Cựu Giáo Chức Việt Nam Hải Ngoại, cùng các Đồng Nghiệp.

*  GS Võ Thị Ngọc Dung, cựu Hiệu Trưởng Trung Học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long.

*  Giáo Sư Lê Văn Ba & GS Nguyễn An Phong và Quý vị thuộc Trường Sư Phạm Qui Nhơn.

*  Quý Thân Hữu Trường Trung Học Tống Phước Hiệp và Sư Phạm Vĩnh Long.

*  Quý Thân Hữu làm việc ở ARCHIVE, SEAGATE, QLOGIC và OLEC CORP.

*  Toàn thể cựu Giáo Sư, cựu học sinh hai trường Trung Học Tổng Hợp Chưởng Binh Lễ và Trung Học Thoại Ngọc Hầu,  An Giang.

*  Ô. Huỳnh Kim (Nguyễn Ngọc Sơn).

*  Ô. Lê Phước Sang, Cựu Thượng Nghị Sĩ VNCH.

*  Ô. Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, Hội Phật Học Đuốc Tuệ.

*  Ô. Tâm Hòa Lê Quang Dật, Đại Diện PT/YT/Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền cho VN.

*  Ô.B. Lưu Sĩ Trí, HT/ Hội Ái Hữu Long Xuyên, An Giang.

*  BCH/Hội Ái Hữu An Giang Bắc California.

*  Ô. Trần Anh Việt, HT/ Hội Đồng Hương Châu Đốc.

*  Ô. Phạm Hữu Hòa, HT/ Hội Đồng Hương Bà Rịa Phước Tuy.

*  Ô.B. Huỳnh Bửu Sơn, Cựu Tỉnh Trưởng Tỉnh Phước Tuy.

*  Ô. Nguyễn Văn Đệ, Cựu Chánh Án Tỉnh Phước Tuy.

*  Ô. Nguyễn Ngọc Đặng & Võ Xuân Hy, TT/ Thực Hành Năng Lượng Sinh Học Nam Cali.

*  Hội Đồng Điều Hành và Toàn Thể Viện Việt Học.

*  Viet Olympiad - Giải Khuyến Học Về Lịch Sử - Văn Học VN và Học Sinh - Sinh Viên Ưu Tú.

*  BCH/TƯ Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng.

*  Ô. Phan Kỳ Nhơn, Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai.

*  Ô. Phan Tấn Ngưu, Liên Hội CSQG.

*  Ô. Nguyễn Phục Hưng, Liên Hội TQLC.

*  Ô. Trần Vệ, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ.

*  Ô. Trần Quang An, Tập Thể Chiến Sĩ CSQG.

*  Ô. Phan Như Hữu, Hội Đền Hùng Hải Ngoại.

*  Bà Trần Thanh Hiền, Tiếng Nói Giáo Dân.

*  Trung Tâm Việt Ngữ Minh Đức.

*  Ô. Ngô Thiện Đức, Đại Đạo Thanh Niên Hội Cao Đài Tây Ninh.

*  ĐĐ. Tăng Văn Ngô, Hội Trưởng Liên Bang và BTS/PGHH các Tiểu Bang Úc Châu .

*  Các BTS/ PGHH tại Hoa Kỳ:  BTS Miền Nam CA, Miền Bắc CA, Washington State, Miền Đông Bắc Hoa Kỳ, Sacramento, Houston, Arizona, Oklahoma và Quý Đồng Đạo.

*  Các BTS Canada:  Toronto , Calgary và Qúy Đồng Đạo.

*  GĐ /Cố Cư Sĩ Dật Sĩ Trần Văn Nhựt và Đồng Đạo ở Việt Nam.

*  GĐ/ Cố Cư Sĩ Nguyễn Long Thành Nam.

*  GĐ/Cố HT/GH/PGHH/TƯ/Hải Ngoại Trần Văn Tươi.

*  Ô.B. Trần Bá Phải, cựu HT/BTS/TƯ HẢI NGOẠI /GH/PGHH.

*  Gia Đình Quý Đồng Đạo :  Trần Văn Mết, Trần Quốc Sĩ, Đoàn Ngọc Ẩn, Phan Văn Bề, Hà Công Tư, Võ Tài Năng, Nguyễn Hữu Chánh, Vĩnh Liêm, Nguyễn Thị Thành, Phạm Luận, Nguyễn Văn Nghiên, Nguyễn Phú Thứ  ( Pháp Quốc ), Nguyễn Văn Phố, Lê Minh Vũ, Cao Văn Chơn, Nguyễn Hoài Ân, Nguyễn Phước Ngươn, Hồng An Bùi Thanh Hải, Nguyễn Tấn Thuận, Lưu PhướcThiện, Nguyễn Văn Mậu, Huỳnh Văn Hiệp, Lê Ngọc Anh, Trương Ngọc Thung, và rất nhiều Đồng đạo khác mà chúng tôi không thể nêu ra hết được.

*  Ô.B. BS Nguyễn Hữu và nhân viên.

*  GS Trần Văn Chi  &  GS Trần Huy Bích.

*  Ô.B. Thông Gia Nguyễn Thiệu Tường và gia đình.

*  Ô.B. Thông Gia DON GRECO và gia đình.

*  Ô.B. Lê Phúc & Lưu Kim Chi.

*  XNV Minh Phượng & Chí Thiện,  đài Radio Bolsa.

*  Nhà báo Thanh Phong, nhật báo Viễn Đông.

*  Nhà báo Thanh Huy, nhật báo Việt Báo.

*  Nhà báo Du Miên, đài VNA 57.3.

*  Chân thành tri ân Đồng Đạo Nguyễn Thanh Giàu và GS Nguyễn Trung Quân, đã lo lắng trong ngoài, chu toàn tang sự cho nhà tôi một cách viên mãn.

Cùng tất cả thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần, vì tình thương và lòng ưu ái đã điện thoại, điện thư, đăng báo phân ưu, gởi vòng hoa phúng điếu, thăm viếng, dự lễ cầu nguyện và tiễn đưa Người Thân Yêu của chúng tôi là:

GS. Nguyễn Thành Long

Đã mệnh chung vào lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 9 năm 2013 (Nhằm ngày mùng 10 tháng 8 năm Quý Tỵ) tại tư gia, Thành Phố Santa Ana , California, Hoa Kỳ

Đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong Quý vị niệm tình tha thứ cho.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

Bà Quả Phụ Nguyễn Thành Long, Khuê Danh Phạm Thị Phương Lan cùng tang quyến.

 

1-10 of 63