16. Hình Ảnh‎ > ‎

Phong Cảnh đặc-biệt

                                                                    
         Cây Đa trước chùa Tòng Sơn - Đồng Tháp
 
            
         Con Rạch cạnh chùa Tòng Sơn - Đồng Tháp
 
          Chánh Điện chùa Tòng Sơn - Đồng Tháp
 
Đền thờ Quan Thượng Đẳng NGUYỄN TRUNG TRỰC
               Xã Long Kiến, Chợ Mới - An Giang
 
Dinh Ông, Cù lao Ông Chưởng - Chợ Mới, An Giang
Comments