16. Hình Ảnh‎ > ‎

Lễ Đạo

Quang cảnh Đại lễ 18/5 trước Tổ Đình

 

 
 
 
 

   Đức Ông và Đức Bà trong ngày Đại lễ 18/5 tại Hòa Hảo

 

 
                      Đại lễ 18/5 năm 1999 tại Tổ Đình

 
 
 

Bè Thủy lục trong ngày Đại lễ 18/5 tại Hòa Hảo

 

 

Đại lễ 18/5 tại San Jose, California  

Comments