a) Lời Giới Thiệu

LỜI GIỚI-THIỆU
 

       Đại-Hội Đạo tổ chức ngày 13 tháng 6 năm 2009 tại Dallas, đã biểu-quyết chấp-thuận phát-hành hai quyển “Sấm Giảng Thi Văn Toàn Bộ - Chú-Giải” (do cố ĐĐNL Bùi-Văn-Ưởng bút hiệu Thiện-Tâm thực-hiện) và “Tự-Điển Đặc-Dụng” (của Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Chơn ở Việt-Nam biên-soạn), đồng-thời thành-lập Ban Hiệu-Đính do hai Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Mậu (Trưởng-ban PTGL Trung-Ương) làm Trưởng-ban và Đồng-đạo Nguyễn-Văn-Hiệp (PHT/BTS Sacramento) làm Thư-Ký cùng một số Quý vị Niên-Lão Cố-Vấn đảm-trách công-việc phối-kiểm, bổ-túc, sắp xếp bố-cục cho gọn-ghẽ, dễ tra-cứu khi cần. Đây là hai công-trình biên-soạn rất công-phu, giá-trị, hữu-ích và cần-thiết cho công-việc tham-khảo, nghiên-cứu, tìm-hiểu, học-hỏi giáo-lý để tu-tập của mọi tín-đồ chúng ta.

       Nay công tác hiệu đính đã hoàn tất và Ban Phổ Thông Giáo Lý Trung Ương ấn tống đợt đầu 1000 cuốn SÂM GIẢNG THI VĂN TOÀN BỘ CHÚ GIẢI QUYỂN THƯỢNG - TẬP 1/3, dày 296 trang, gồm các phần Lược sử Đức Giáo Chủ PGHH, Xuất xứ Quyển SGTVGLTB, Chú giải (xuất xứ, văn thể, chủ đích, nội dung, lược giải và chú thích, Chỉ dẫn tra cứu, rất đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu). Các Quyển và Tập kế sau đó sẽ được tuần tự ấn tống tiếp theo cho đến hết trọn bộ hai tác phẩm biên soạn nầy.

       Ban Hiệu Đính đã gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại khi thực thi công tác giao phó, từ việc liên lạc, tiếp xúc để được sự chấp thuận của gia đình soạn giả (đã qua đời) cũng như của chính soạn giả (còn hiện sinh), sự hoan hỉ hợp tác của Quý Đồng đạo Cao niên, Trung niên kiến thức giáo lý sâu rộng, đọc, phối kiểm, bổ túc, đúc kết, đánh máy, layout,…cố gắng tận lực làm việc liên tục để kịp thời phát hành cuốn đầu tiên nêu trên như một phẩm vật quý báu kính mừng Đại Lễ 18-5 năm thứ 71 và trao đến tay Đồng đạo trong Ngày Lễ thiêng liêng trọng đại nầy. Đạt được thành quả tốt đẹp, khích lệ như vậy là nhờ quyết tâm, thiện chí, tích cực dấn thân phục vụ Đạo của các thành viên trong Ban Hiệu Đính.

       Ban Trị Sự Trung Ương Hải Ngoại Giáo Hội PGHH chân thành cám ơn và nhiệt liệt tán dương công đức của nhị vị soạn giả cố ĐĐNL Bùi Văn Ưởng, Đồng đạo Nguyễn Văn Chơn, Đồng đạo Trưởng ban Nguyễn Văn Mậu, Đồng đạo Thư ký Nguyễn Văn Hiệp, Đồng đạo Niên lão Cố vấn Trần Bá Phải, Đồng đạo Cố vấn Văn Thế Vĩnh, Đồng đạo Hội Trưởng Toronto Nguyễn Trung Hiếu, Đồng đạo Chủ bút TSTT Nhật Giải đã bỏ bao công sức, tâm trí, thời giờ quý báu, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đảm trách, giúp cho việc tìm hiểu, học tập giáo lý của Đức Tôn Sư được dễ dàng, hiệu quả, đồng thời xin trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý Đồng đạo cuốn SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ TOÀN BỘ CHÚ GIẢI QUYỂN THƯỢNG - TẬP 1/3, một tập tài liệu tham cứu giá trị, hữu ích, cần có trong tủ sách tu học gia đình của mỗi tín đồ PGHH chúng ta. Cũng xin cám ơn các BTS (Bắc California, Toronto, Sacramento, Nam California, Seattle, Georgia, Dallas) cùng chư Đồng đạo đã nhiệt tình ủng hộ, phát tâm đóng góp tài chánh cho việc ấn tống đợt đầu và ước mong được tiếp tục nhận sự ủng hộ quý báu đó cho các đợt kế tiếp để hai công trình biên soạn nầy được hoàn tất trọn vẹn, mỹ mãn.

 
Mùa Xuân năm Canh Dần (2010)

 

BTSTƯHN/GHPGHH

 

Comments