2012-10-14 Lễ Tưởng Niệm Ngài Nguyễn Trung Trực

Lễ Tưởng Niệm

Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực

         Vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012, tại Trụ Sở PGHH vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận có tổ chức Lễ Tưởng Niệm Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực lần thứ 144, với sự tham dự đông đảo của Tín Đồ PGHH.

         Buổi Lễ được điều hợp bởi Đ/Đ Hội Trưởng Trần Phú Hữu.

·       Mở đầu là Nghi thức PGHH,

·       Đ/Đ Phan Văn Bề đọc Tiểu sử của Ngài,

·       Đ/Đ Nguyễn Thị Bạch Nguyệt đọc bài Cẩn Bái,

·       Đ/D Nhất Lĩnh đọc bài Tế chiến sĩ trận vong vườn thơm,

·       Phát biểu cảm tưởng của quan khách,

·       Tự do Lễ Bái,

·       Dùng cơm chay thân mật do  gia đình của các Đ/Đ đóng góp.

         Buổi Lễ được kết thúc lúc 15 giờ trong bầu không khí vui vẻ, trong tình tương thân tương ái.

         Nhất Lĩnh
 

 

Đ/Đ Hội Trưởng Trần Phú Hữu, Điều Hợp Viên cho buổi Lễ.
Đ/Đ Hội Trưởng Trần Phú Hữu, Điều Hợp Viên cho buổi Lễ.
 
 
 
 
 
Lễ Bái theo nghi thức Phật-Giáo Hòa-Hảo.
Lễ Bái theo nghi thức Phật-Giáo Hòa-Hảo.
 
 
 
Đ/Đ Phan Văn Bề đọc Tiểu sử của Ngài Nguyễn Trung Trực.
Đ/Đ Phan Văn Bề đọc Tiểu sử của Ngài Nguyễn Trung Trực.
 
 
 
Đ/Đ Nguyễn Thị Bạch-Nguyệt đọc bài Cẩn Bái.
Đ/Đ Nguyễn Thị Bạch-Nguyệt đọc bài Cẩn Bái.
 
 
 
Dùng cơm chay thân mật do  gia đình của các Đ/Đ đóng góp.
 
 
Comments