2012-07-15 Đại Lễ Khai Đạo PGHH Lần Thứ 73

Đại Lễ Khai Đạo PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO Lần Thứ 73

         Vì lý do thời tiết, bão lớn và cây cối ngã, toàn bộ hệ thống Điện và internet bị mất điện nên không có tổ chức đúng theo lịch trình đã dự định là ngày 08/07/12. Do đó, BTC đã tổ chức Đại Lễ lại vào lúc 12 giờ trưa ngày Chủ Nhật 15 tháng 07 năm 2012 tại trụ sở của Ban Trị Sự PGHH Washington DC và Vùng Phụ Cận:

         11514 Laurel Bowie Road, Laurel, MD  20708.

         Có khoảng 40 Đồng Đạo đến dự  Lễ và Cúng Bái.

         Vì tổ chức lại và thời gian cận kề quá nên không có kịp gởi Thơ Mời để mời Đồng Đạo bạn và quan khách đến tham dự.

         Buổi Lễ được khai mạc đúng giờ theo nghi thức PGHH do Đồng Đạo Hội Trưởng Trần Phú Hữu làm Điều Hợp Viên...

         Đồng Đạo Phú Hữu đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy, và nghi thức PGHH do Đồng Đạo Hà Bảo Linh diễn đọc.

         Phần Diễn ngâm Sấm Giảng 1 đoạn ngắn trong Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ do Đồng Đạo Phan Nhất Lĩnh diễn ngâm.

         Kết thúc buổi Lễ, Đ/Đ Hội Trưởng có làm Lễ kết nạp vào Đạo cho một tín đồ mới quê ở Thị Xã Long Xuyên với sự chứng kiến của tất cả tín đồ đến dự buổi Lễ hôm đó.

         Sau đó, chương trình kết thúc, các đồng đạo tự do Lễ bái và dùng cơm chay thân mật do gia đình Đồng Đạo Phan Văn Bề khoản đãi.

         Nhất Lĩnh

 

 

Hành Lễ 2

Hành Lễ 4

 

Hành Lễ 3

 

Hành Lễ 4

Đồng đạo đang cử hành Lễ theo truyền thống Đạo PGHH.

 

Hội Trưởng Trần Phú Hữu đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy.

Hội Trưởng Trần Phú Hữu đọc bài Sứ Mạng của Đức Thầy.

 

Đồng Đạo Hà Bảo Linh diễn đọc nghi thức PGHH.

Đồng Đạo Hà Bảo Linh diễn đọc nghi thức PGHH.

 

Đồng Đạo Phan Nhất Lĩnh diễn ngâm một đoạn ngắn trong Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ.

Đồng Đạo Phan Nhất Lĩnh diễn ngâm một đoạn ngắn trong Quyển 4 Giác Mê Tâm Kệ.

 
 
 
Comments