2012-03-25 Lễ Đức Thầy thọ nạn

Lễ Đức Thầy thọ nạn

Đồng-đạo đang cử hành lễ theo truyền-thồng Phật-Giáo Hòa-Hảo

Đồng-đạo đang cử hành Lễ Đức Thầy thọ nạn theo truyền-thống Phật-Giáo Hòa-Hảo 

 
         Vào lúc 12 giờ trưa ngày 25 tháng 3 năm 2012, BTS PGHH vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận đã tổ chức Buổi Lễ Đức Thầy thọ nạn tại trụ sở của Giáo Hội, có đông đủ Đồng đạo và Đồng hương đến tham dự.

-        Đầu tiên đồng đạo Hội Trưởng tuyên bố khai mạc buổi Lễ.

-        Nghi thức tôn giáo PGHH được cử hành đơn giản theo đúng trình tự giảng dạy của Đức Thầy.

-        Đọc những tài liệu của Ông Thanh Sĩ nói về ngày Đức Thầy vắng mặt, lý do tại sao Đức Thầy bị ám hại...

-        Ông Phan Văn Bề thay mặt BTC cám ơn các Đồng đạo quan khách đã đến tham dự và tuyên bố bế mạc.

-        Tự do lễ bái và đàm đạo....

-        Sau đó mời tất cả mọi người dùng bữa cơm chay thân mật,do mấy anh chị em đồng đạo trong vùng khoản đãi.

         Buổi lễ kết thúc lúc 15 giờ chiều cùng ngày,trong bầu không khí vui tươi và ấm tình đồng đạo.

         Hoa Thịnh Đốn, ngày 25 tháng 3 năm 2012

        Phan Nhất Lĩnh
 
Comments