2011-12-18 Bầu-cử lại Hội Trưởng BTS Toronto

Bầu-cử lại Hội Trưởng BTS PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận

         Chiếu theo biên bản phiên họp của Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận ngày 30-10-2011, và theo đề nghị của Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu, Hội Trưởng Ban Trị-Sự Trung-Ương Hải-Ngoại Giáo-Hội Phật-Giáo Hòa-Hảo, Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận đã quyết-định bầu lại Hội Trưởng Ban Trị-Sự PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận để thay thế Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu nhân Lễ Đản Sinh Đức Giáo-Chủ PHẬT-GIÁO HÒA-HẢO ngày 18-12-2011 tại Toronto.
         Và ngày 18-12-2011, đồng đạo PGHH hiện diện trong buổi Lễ đã bầu lại Hội Trưởng địa-phương để thay thế Đ/Đ Nguyễn Trung Hiếu, và Đ/Đ Lê-Hữu-Chính đã được bầu chọn là tân Hội Trưởng Ban Trị Sự PGHH Toronto và Các Vùng Phụ Cận.
 
Những hình ảnh trong buổi lễ:
 
Ấn-tín          Trao ấn-tín cho tân Hội Trưởng Lê-Hữu-Chính

Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu trao Ấn-Tín cho Đ/Đ Lê-Hữu-Chính, tân Hội Trưởng BTS PGHH Toronto và Vùng Phụ-Cận

Comments