2012-04-22 Lễ Phật Đản

LỄ ĐẢN SANH ĐỨC PHẬT THÍCH-CA MÂU-NI

 

         Ban Trị-Sự Giáo-Hội PGHH Toronto và Các Vùng Phụ-Cận đã tổ-chức LỄ PHẬT ĐẢN vào ngày Chủ-Nhật 22-04-2012, từ 11:00 – 4:00 PM tại Armour Heights Community Centre, 2140 Avenue Rd., Toronto.

         Có khoảng 50 đồng-đạo và thân-hữu tham-dự. Chương-trình lễ gồm có:

1.    Nghi lễ và Cầu nguyện theo truyền-thống Đạo PGHH,

2.    Tìm-hiểu về “Lịch-sử Đức Phật Thích-Ca” (do Lương-Văn-Chum phụ-trách),

3.    Ngâm Sấm Giảng Thi Văn Giáo-Lý của Đức Huỳnh Giáo-Chủ, Quyển 5 “Khuyến Thiện” (từ trang 170 – 173 do Giang-Ngọc-Hương và Võ-Tuyết-Đông phụ-trách),

4.    Nghỉ giải khát 30 phút (từ  12:00 – 12:30),

5.    Pháp luận đề tài “Tìm-hiểu về Ngũ-Giới trong Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo” (do Nguyễn-Trung-Hiếu phụ-trách), xin bấm trực-tiếp vào dòng dưới đây để đọc:

         https://sites.google.com/a/phatgiaohoahao.net/main/11-dhoc-bai-phap-luan/a-dhoc-phap-luan/nguyen-trung-hieu/2012-04-22---tim-hieu-ve-ngu-gioi-trong-giao-ly-phat-giao-hoa-hao

6.    Đọc mẫu chuyện bên Thầy thứ 30:  “Thầy chứng sự Quy-y” (trang 140 – 142, do Nguyễn Thị Ngọc-Mai phụ-trách),

7.    Thông-báo tin-tức sinh-hoạt nội-bộ (do Lê-Hữu-Chính và Võ-Mộng-Hoàng phụ trách),

8.    Dùng bửa cơm chay thân-mật trong tình đồng-đạo,

9.    Họp bàn để chuẩn bị chi-tiết cho việc tổ-chức ngày Lễ Khai Đạo PGHH tại Toronto ngày 15-7-2012 (từ 3:00 – 3:45).

 
Tín-Đồ hành lễ theo truyền thống Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo
Tín-Đồ hành lễ theo truyền thống Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo
 
 
Đ/Đ Lương-Văn-Chum trình-bày Lịch-Sử Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni
Đ/Đ Lương-Văn-Chum trình-bày Lịch-Sử Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni
 
Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông diễn ngâm một đoạn trong quyển Khuyến Thiện
Đ/Đ Võ-Tuyết-Đông diễn ngâm một đoạn trong quyển Khuyến Thiện
 
Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm một đoạn trong quyển Khuyến Thiện
Đ/Đ Giang-Ngọc-Hương diễn ngâm một đoạn trong quyển Khuyến Thiện
 
Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu thuyết giảng "Tìm-hiểu về Ngũ-Giới trong Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo"
Đ/Đ Nguyễn-Trung-Hiếu thuyết giảng "Tìm-hiểu về Ngũ-Giới trong Giáo-Lý Phật-Giáo Hòa-Hảo"
 

 

Comments